Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Інститут митних режимів в митному праві України

 

Мельник Михайло Володимирович

Інститут митних режимів в митному праві України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 4.39 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ У МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Сутність та ознаки інституту митних режимів у структурі митного права України
Поняття митних режимів як предмета правового регулювання та їх функції
Класифікація митних режимів у митному праві України
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ
Правове регулювання основних митних режимів
Правове регулювання преференційних митних режимів
Правове регулювання особливих митних режимів
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ МИТНИХ РЕЖИМІВ У МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНІ
Митні режими в міжнародному митному праві
Протекціонізм та вільна торгівля як основні напрями розвитку правового регулювання митних режимів
Напрями удосконалення правового регулювання митних режимів в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 4.39 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Інститут митних режимів в митному праві України

релевантные научные источники:
 • Право Європейського Союзу
  Татам Алан | Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с | Учебник | 1998 | Украина | docx | 0.94 Мб
  Алан Татам, англійський правник, викладач Будапештського католицького університету, досліджує головні структури Євро­пейського Союзу, його інститути і право, базуючись на між­народних угодах,
 • Здійснення особистих немайнових прав осіб, що не досягли повноліття
  Синєгубов Олег Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.28 Мб
  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ
 • Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу
  Позняков Спартак Петрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.32 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Сфера погашення податкового боргу як об’єкт
 • Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил
  Нижникова Вікторія Віталіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.16 Мб
  Спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Провадження в справах про порушення митних правил як різновид адміністративного

Другие источники по дисциплине Таможенное право:

 1. Финансово-правовое регулирование освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки (на примере российских морских судов)
  Маслий Андрей Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.84 Мб
 2. Таможенные сборы в системе доходов бюджетной системы РФ: финансово-правовое регулирование
  Устинова Анастасия Васильевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
 3. Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
 5. Таможенное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.19 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы Таможенное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 3.14 Мб
 7. Ответы на экзаменационные вопросы Таможенное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 8. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 9. Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі
  Денисенко Сергій Іванович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Международное | docx/pdf | 2.32 Мб
 10. Концепція норм м’якого права у сфері регулювання митних відносин в Україні
  Русских Тетяна Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.32 Мб
 11. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации
  Алексеева Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 12. Финансово-правовое регулирование таможеннотарифной деятельности как источник формирования бюджета Российской Федерации
  Алферьев Тимур Павлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.14 Мб
 13. Особенности административной ответственности в сфере таможенных правоотношений в России
  Тутнов Андрей Игоревич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 3.9 Мб
 14. Организационно-правовые проблемы перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами
  Андреев Олег Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 4.73 Мб
 15. Правовое регулирование деятельности таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации
  Блохин Владимир Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 4.1 Мб
 16. Административно-правовая организация таможенной службы Российской Федерации
  Федасова Юлия Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 3.1 Мб
 17. Правовые и организационные аспекты административной деятельности таможенных органов Российской Федерации
  Агишева Елена Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 4.36 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -