Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді на питання з Права соціального забезпечення

 
Відповіді на питання з Права соціального забезпечення

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Державна програма реформування соціального забезпечення.
Основні функції Пенсійного фонду України.
Поняття та класифікація допомоги по соціальному забезпеченню.
Пенсійне забезпечення державних службовців.
Пенсійне забезпечення громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Матеріальна допомога на поховання пенсіонерів.
Пенсії за вислугу років льотному та льотно - випробуваному складу.
Повноваження районного управління праці та соціального захисту населення.
Допомога сім’ям, які мають дітей - інвалідів з дитинства.
Види соціальних пільг інвалідам та учасникам бойових дій.
Поняття та види юридичних фактів у сфері пенсійного забезпечення.
Повноваження Верховної Ради та Кабінету Міністрів України в галузі соціального забезпечення.
Поняття групи інвалідності: порядок її встановлення.
Повноваження обласних управлінь праці та соціального захисту населення.
Умови пенсійного забезпечення за вислугу років працівникам органів внутрішніх справ.
Порядок та умови призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності.
Поняття та види трудового стажу.
Основні риси пенсійних правовідносин.
Пенсії за вислугу років суддям.
Умови призначення допомоги одиноким матерям (неповним сім’ям).
Пенсії за вислугу років спеціалістам народного господарства. Категорії осіб.
Види документів, які підтверджують трудовий (страховий) стаж.
Поняття сукупного прибутку і/та його основний розмір при визначенні доплат до пенсії та допомоги.
Основні види нормативних актів, що регулюють соціальне забезпечення.
3агальна характеристика Списків №1 и № 2 виробництв, професій посад з шкідливими та важкими умовами праці.
Надбавки до пенсії по інвалідності: розміри та умови їх призначення.
Характеристика Закону України «Про соціальне страхування від нещасних випадків».
Порядок оскарження рішень органів соціального захисту.
Види документів для призначення пенсій.
Загальна характеристика Закону України про соціальний захист журналістів.
Форми захисту громадян на соціальне забезпечення.
Основні стадії реалізації права на пенсію.
Пільги та переваги ветеранам війни за законодавством України.
Утримання з пенсій. Порядок та розміри.
Право вибору пенсій. Види пенсій.
Порядок призначення та розміри допомоги малозабезпеченим сім’ям.
Основні функції медико - соціальної експертної комісії (МСЕК).
Умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.
Підстави припинення пенсійних правовідносин.
Загальна характеристика Закону України в пенсійному забезпеченні від 5 листопада 1991.
Які види трудової діяльності включаються до стажу роботи.
Відповідальність підприємств та громадян за достовірність документів, поданих для оформлення пенсій.
Джерела права соціального забезпечення.
Основні методи визначення розміру пенсії по старості.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення розміру пенсії до рівня мінімальної зарплатні».
Розміри відрахувань внесків до Пенсійного фонду України.
Структура правовідносин по соціальному забезпеченню. Основні елементи.
Розміри пенсій по втраті годувальника.
Коло осіб,що мають право на пенсію на пільгових умовах.
Основні напрямки реформи системи пенсійного забезпечення.
Порядок виплати пенсій громадянам,що виїхали за кордон.
Види та умови призначення допомоги сім’ям, що мають дітей.
Пенсії при неповному стажі роботи.
Строки розгляду заяв про призначення пенсій.
Система права соціального забезпечення як галузі права.
Умови призначення та розміри соціальних пенсій.
Допомога сім’ям, що мають дітей — інвалідів
Страховий стаж та порядок його розрахунку.
Поняття та умови призначення пенсій за вислугу років. Коло осіб, що мають право на пенсію за вислугу років.
Пільговий порядок підрахунку стажу роботи та служби в армії.
Умови пенсійного забезпечення прокурорів та слідчих.
Порядок виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.
Докази трудового стажу.
Пенсійна правоспроможність та дієспроможність.
Поняття адресної допомоги непрацездатним громадянам
Умови утримання непрацездатних громадян в інтернатних установах.
Порядок формування фонду соціального страхування України на Випадок безробіття.
Порядок розрахунку середнього заробітку для визначення розміру пенсій за віком.
Умови призначення та розміри допомоги по догляду за дитиною. (ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)
Основні принципи права соціального забезпечення.
Період, на який призначається пенсія з приводу втрати годувальника.
Загальна характеристика Закону України «Про соціальне страхування на випадок безробіття».
Пільгові умови розрахунку стажу роботи окремим категоріям громадян.
Концепція соціального забезпечення населення в Україні.
Члени сім’ї, які вважаються утриманцями при призначенні пенсії з приводу втрати годувальника.
Строки встановлення групи інвалідності. Органи, що встановлюють інвалідність.
3агальна характеристика «Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Функції Міністерствапраці та соціальної політики України.
Умови пенсійного забезпечення наукових працівників за Законом від 01.12.98 г.
Мінімальні та максимальні розміри пенсій з 1 березня 2005 року.
Порядок та умови призначення пенсій за віком.
3агальна характеристика Закону України від 9 липня 2004 р. «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Загальна характеристика Закону України від 9 липня 2003р. «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.16 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді на питання з Права соціального забезпечення

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Право социального обеспечения:

 1. Ответы к зачету по праву социального обеспечения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 17.64 Мб
 2. Судебная защита права российских граждан на социальное обеспечение
  Гусев Алексеи Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва- 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.13 Мб
 3. Социальная поддержка ветеранов в Российской Федерации (правовой аспект)
  Хабибулин Руслан Раифович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 4. Адміністративно-правові засоби протидії дискримінації за ознакою інвалідності в Україні
  Мхитарян Армен Маратович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.71 Мб
 5. Право социального обеспечения РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.58 Мб
 6. Право социального обеспечения России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 7. Відповіді до іспиту Право соціального забезпечення України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.23 Мб
 8. Право соціального забезпечення України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.08 Мб
 9. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в системе социального обеспечения Российской Федерации
  Ануфриева Анна Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь -2016 г. | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 10.11 Мб
 10. Виды и классификация отпусков в Российской Федерации
  Постников Никита Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.5 Мб
 11. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Российской Федерации
  Жаворонков Роман Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва –2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.31 Мб
 12. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
  Шумило Михайло Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2009 | Диссертация | 2009 | Украина | doc | 0.22 Мб
 13. Финансово-правовое регулирование деятельности пенсионного фонда Российской Федерации: пути совершенствования
  Абхазава Ирина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 8.65 Мб
 14. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской Федерации
  Седелышкова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | doc | 0.18 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -