Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Адміністративно-правові засоби протидії дискримінації за ознакою інвалідності в Україні

Мхитарян Армен Маратович

Адміністративно-правові засоби протидії дискримінації за ознакою інвалідності в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.71 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ
Правова сутність дискримінації за ознакою інвалідності
Поняття та види адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю
Антидискримінаційне законодавство в системі нормативноправового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ
Владні повноваження окремих державних правозахисних інституцій щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності
Застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації в окремих сферах реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю
Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ ІНВАЛІДНОСТІ
3.1. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю
Напрями розвитку адміністративно-правових засобів протидії дискримінації за ознакою інвалідності
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.71 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАдміністративно-правові засоби протидії дискримінації за ознакою інвалідності в Україні

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Право социального обеспечения:

 1. Ответы к зачету по праву социального обеспечения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 17.64 Мб
 2. Судебная защита права российских граждан на социальное обеспечение
  Гусев Алексеи Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва- 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.13 Мб
 3. Социальная поддержка ветеранов в Российской Федерации (правовой аспект)
  Хабибулин Руслан Раифович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 4. Право социального обеспечения РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.58 Мб
 5. Право социального обеспечения России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 6. Відповіді на питання з Права соціального забезпечення
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.16 Мб
 7. Відповіді до іспиту Право соціального забезпечення України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.23 Мб
 8. Право соціального забезпечення України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.08 Мб
 9. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения в системе социального обеспечения Российской Федерации
  Ануфриева Анна Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь -2016 г. | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 10.11 Мб
 10. Виды и классификация отпусков в Российской Федерации
  Постников Никита Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx | 0.5 Мб
 11. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в Российской Федерации
  Жаворонков Роман Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва –2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 1.31 Мб
 12. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців
  Шумило Михайло Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2009 | Диссертация | 2009 | Украина | doc | 0.22 Мб
 13. Финансово-правовое регулирование деятельности пенсионного фонда Российской Федерации: пути совершенствования
  Абхазава Ирина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 8.65 Мб
 14. Правовое регулирование пенсионного страхования в Российской Федерации
  Седелышкова Марина Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | doc | 0.18 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -