Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email *
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Псевдоним
  (3-15 символов)*
 • Email *
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Римське приватне право. Відповіді до іспиту

Римське приватне право. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Вы также можете скачать источник без регистрации платно

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Поняття та-предмет римського приватного права.
Критерії поділу римського права на публічне і приватне,
Етапи (періоди), розвитку римського приватного права.
Складові частини римського приватного прала: jus civile, jus gentium, ius praterum.
Основні риси римського приватного права.
Рецепція римського приватного права.
Значення вивчення римського приватного права для юриста.
Система курсу Основ римського цивільного (приватного) права.'
Поняття джерела права-(основні види джерел)
Види імператорських конституцій.
Характеристика законів XII Таблиць як джерела пізнання римського приватного права.
Сенатусконсульти.
Кодифікація імператорських конституцій.
Поняття та значення преторського едикту.
Характеристика-іu civile (цивільного- права).
Характеристика іus gentium (права народів)
Нагвіть видатних юристів Риму.
Характеристика iu рratoruт. (преторського права).
Кодифікація преторського.едикту.
Значення римської юриспруденції як джерела права.
Причини розвитку римської юриспруденції.
Форми діяльності римських юристів.
Причини та резул; тати кодифікаціїї ЮстіНіана.
Хто Був суб’єктом права в рабовласницькому Римі.
Поняття правоздатності і дієздатності особи. за римським цивільним" правом.
Умови повної правоздатності фізичної особи.
Хто володів в Рим. правом вступати в шлюб( ius connubii), правом вступати цивільно-правові відносини (ius commerci)
Які могли відбутися зміни в правоздатност і . особи в Римі.
Фактори які впливали на правоздатність і дієздатність особи в Римі.
Яка залежність правоздатності особи від сталу свобо­ди, громадянства і сімейного стану.
Правове положення рабів у Римі.
Що таке пекулій. Різниця між пекулієм і колоном.
Поділ людей в Римі, їх правове положення на різних етапах розвитку Римської держави.
Поняття юридичної особи. Види юридичних осіб в Римі.
ПОНЯТТЯ СІМ’Ї В СТ. РИМІ
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ДОМОВЛАДИКИ
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІДВЛАДНИХ ОСІБ
ВИДИ СІМ’Ї
ЛІНІЇ І СТУПЕНІ СПОРІДНЕННЯ
СВОЯЦТВО
ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ, ВИДИ ШЛЮБУ
КОНКУБІНАТ
CUM MANU, SINE MANU
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ШЛЮБУ
ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ
ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ
ФОРМИ УСИНОВЛЕННЯ В РИМІ. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
ПРИДАНЕ І ПОДАРУНОК
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАТЬКАМИ І ДІТЬМИ
ПРИДАНЕ І ПОДАРУНОК
ВИДИ ПРАВА НА РЕЧІ
КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ В РИМІ
ПОНЯТТЯ ВОЛОДІННЯ
ВИДИ ВОЛОДІННЯ
ВІДМІННІСТЬ ВОЛОДІННЯ І ДЕРЖАННЯ
ПОХІДНІ ВОЛОДІЛЬЦІ
НАБУТТЯ ВОЛОДІННЯ
ПРИПИНЕННЯ ВОЛОДІННЯ
ЗАХИСТ ВОЛОДІННЯ
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ЕЛЕМЕНТИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ВІДЧУЖЕННЯ СПІЛЬНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ВИДИ ВЛАСНОСТІ У РИМІ
ПРЕТОРСЬКА (БОНІТАРНА ВЛАСНІСТЬ).
ВЛАСНІСТЬ ПЕРЕГРИНІВ.
Провінційна власність.
ПЕРВИННИЙ І ПОХІДНИЙ СПОСОБИ НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СКАРБУ ТА ЗНАХІДКИ
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ, (геі vindicatio).
ПРАВО НА ЧУЖІ РЕЧІ
ДОСУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ
ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСТИТУЦІЇ
ПОДІЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТИПИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРЕТОРСЬКА ФОРМУЛА
ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПОЗОВІВ
ВЖИВАННЯ ВІНДИКАЦІЙНОГО І НЕГАТОРНОГО ПОЗОВІВ
ПОНЯТТЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ
ЗУПИНЕННЯ І ПЕРЕРВА СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ
Поняття зобов' язсіння за римськими джерелами.
Об'єм і зміст зобов'язань.
Підстави виникнення зобов'язань.
Види зобов'язань.
Способи виконання зобов'язання.
Наслідки невиконання зобов'язання.
Поняття і види вини.
Відповідальність за чужу вину.
Службова роль договору в Римі.
Договори строгого права і такі,що засновані на добросовістності
Поняття зобов'якання ніби з договору.
Обов'язки сторін в зобов'язаннях ніби з договору.
Обов'язки сторін в зобов'язаннях,що виникають із ведення чужих справ без доручення.
Назвіть позови.що1вживаються при вирішенні-спірних пи­тань, які виникають із зобов'язань ніби п договору.
Поняття та види безпідставного збагачення.
Поняття зобов'якання, які виникають з Деліктv (правопо­рушення)
Види деліктів
Відшкодування шкоди завданої крадіжкою.
Поняття зобов'язання ніби з делікту.

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Вы также можете скачать источник без регистрации платно

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderРимське приватне право. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з дисципліни Основи римського права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 3. Система римського права 4. Поняття та види джерел римського приватного права 5. Загальна характеристика форм правоутворення у Стародавньому Римі.

Другие источники по дисциплине Римское право:

 1. Ответы к зачету по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.24 Мб
 2. Ответы к экзамену по предмету Римское право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.13 Мб
 3. Римское частное право. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 4. Ответы на 56 вопросов по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 5. Ответы к экзамену по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 6. Ответы к зачету по Римскому частному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 7. Ответы к зачету по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Римское частное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.29 Мб
 9. Римское частное право. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб
 10. Ответы на билеты по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 11. Ответы на вопросы к экзамену по дисциплине Римское право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
 12. Ответы на вопросы к экзамену по Римскому частному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 13. Ответы на вопросы по дисциплине Римское право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.14 Мб
 14. Римское частное право. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.2 Мб
 15. Римское частное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.06 Мб
 16. Ответы по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.15 Мб
 17. Ответы к экзамену по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.16 Мб
 18. Римское право. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.18 Мб
 19. Римское частное право. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.2 Мб
 20. Ответы на зачет по Римскому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.16 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -