Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з Податкового права України

Відповіді до іспиту з Податкового права України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України.
Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством.
Поняття та система податкового законодавства.
Структурна побудова нормативних актів з податків.
Основні вимоги і умови ефективної ролі податків. Функції податків.
Поняття податку, ознаки та місце і доходах бюджету.
Поняття прямих та непрямих податків. їх особливості.
Податкові правовідносини, їх основні особливості. Виникнення, зміна та припинення податкових правовідносин.
Суб'єкти та учасники податкових правовідносин, їх права та обов'язки.
Види податків та зборів до бюджету за Законом України від 18 лютого 1997 року „Про систему оподаткування"
Поняття системи оподаткування та принципи її побудови.
Характеристика податку з прибутку підприємств за Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств".
Характерні особливості нарахування амортизації основних фондів та нематеріальних активів.
Правила ведення податкового обліку за податком на прибуток підприємств/ Податковий період.
Податкове право і податкове законодавство (поняття, співвідношення).
Оподаткування прибутку страхових організацій та спільної діяльності за Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Оподаткування операцій у банківській діяльності та операцій з іноземною валютою.
Порядок оподаткування податком з прибутку доходів нерезидентів та прибутку від виконання довгострокових контрактів.
Оподаткування неприбуткових установ і організацій. Пільги з податку з прибутку підприємств.
Характеристика податку на додану вартість за Законом України від 3 квітня 1997 року зі змінами і доповненнями.
Операції, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і операції, звільнені від оподаткування цим податком.
Порядок нарахування і сплати податку на додану вартість з імпорту і експорту товарів за чинним законодавством.
Умови та порядок застосування податкового кредиту по податку на додану вартість.
Акцизний збір. Платники. Об'єкти оподаткування. Податкові агенти.
Порядок оподаткування акцизним збором імпорту товарів.
Характеристика податку з доходів фізичних осіб: платники, податкові агенти, об’єкт оподаткування, загальний оподатковуваний доход, доходи, що не включаються до складу оподатковуваного доходу.
Порядок застосування податкової соціальної пільги та податкового кредиту. Ставки по податку з доходів фізичних осіб. Порядок нарахування та утримання податку.
Оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходів, отриманих в результаті здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном (оренда, продаж, міна).
Оподаткування відсотків, дивідендів, роялті, виграшів та призів податком з доходів фізичних осіб.
Оподаткування інвестиційного прибутку фізичної особи.
Порядок оподаткування іноземних доходів та доходів фізичних осіб – нерезидентів.
Порядок оподаткування податком з доходів фізичних осіб доходу, отриманого в результаті прийняття спадщини, оподаткування подарків. Оподаткування операцій по заміщенню втраченої власності.
Відповідальність за порушення норм Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» та порядок надання річної податкової декларації.
Оподаткування доходів фізичних осіб які займаються підприємницькою діяльністю у відповідності до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».
Характеристика податку з власників транспортних засобів за чинним законодавством.
Плата за землю за чинним законодавством.
Фіксований сільськогосподарський податок.
Характеристика податку на промисел. З прийняттям податкового кодексу даний податок не здійснюється.
Порядок оподаткування єдиним податком з малого підприємництва.
Плата за торговий патент за чинним законодавством.
Платежі за використання природних ресурсів.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.
Плата за використання надр для видобутку корисних копалин.
Збір за спеціальне водокористування і порядок його стягнення.
Збір за геологорозвідувальні роботи.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва, хмелярства.
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
Місцеві податки і збори. Характеристика і правова природа.
Комунальний податок та податок з реклами; порядок нарахування.
Мито. Його види та порядок нарахування. Характерні особливості мита. Його відмінності від податку.
Порядок стягнення митних зборів.
Поняття податкового зобов’язання, податкового боргу, примусового стягнення.
Податкове повідомлення і податкова вимога (поняття і механізм застосування).
Конфлікт інтересів та податкові роз'яснення.
Контроль за правильністю нарахування і сплати податків та інших, обов'язкових платежів. Права і функції контролюючих органів за Законом.
Податкова застава. Виникнення права податкової застави; реєстрація; узгодження операцій з активами; призупинення податкової застави згідно з Законом України від 21 грудня 2000 р.
Адміністративний арешт. Поняття і обставини застосування адміністративного арешту. Порядок застосування адміністративного арешту.
Підстави застосування санкцій за Законом України від 21 грудня 2000 р.
Види юридичної відповідальності, які застосовуються до суб'єктів платників податків за податкові правопорушення.
Порядок узгодження сум податкових зобов'язань, визначення податкового боргу та оскарження рішень контролюючих органів за Законом України від 21 грудня 2000 року.
Порядок продажу активів і забезпечення інтересів кредиторів.
Термін позивної давності та граничні терміни позивної давності.
Порядок визначення податкового зобов'язання платника податка Податкова декларація.
Пеня. Порядок нарахування, призупинення строків; закінчення строків пені та їх розмір.
Порядок застосування адміністративного арешту активів. Функції податкового керуючого щодо виконання рішень про арешт активів. Підстави призупинення адміністративного арешту.
Способи забезпечення сплати податкового зобов'язання платника податків.
Основні напрямки податкової політики України.
Оскарження рішень податкових органів.
Джерела сплати податкових зобов'язань або погашення податкового боргу.
Виконавці рішення про адміністративний арешт. Оскарження рішень щодо адміністративного арешту.
Продаж активів, цю перебувають у податковій заставі.
Розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платника податків.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з Податкового права України

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Визначення та ознаки комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Поняття та види суб’єктів
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Відповіді з Податків та оподаткування
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб
  1. Поняття та функції податків. 2. Характеристика основих елементів оподаткування. 3. Класифікація податків. 4. Види прямого оподаткування. 5. Заг хар-ка прямих податків, їх переваги і недоліки. 6.
 • Шпаргалка з Податків та оподаткування
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб
  1.Сутність та функції податків. 2. Елементи оподаткування. 3. Класифікація податків 4.Характеристика прямих податків. 5.Характеристика непрямих податків. 6.Форми універсальних акцизів. 7.Податкова

Другие источники по дисциплине Налоговое право:

 1. Особенности правового регулирования налогообложения в Испании
  Дементьева Надежда Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Испания | docx/pdf | 2.19 Мб
 2. Особенности правового регулирования налогообложения в Республике Сингапур
  Фадеева Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.9 Мб
 3. Налогово-правовые аспекты применения концепции бенефициарного собственника («beneficial owner») дохода в Российской Федерации: проблемы и решения
  Балакина Зоя Вадимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 10.69 Мб
 4. Особенности правового режима налогообложения при несостоятельности (банкротстве) организации
  Извеков Станислав Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 5. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога (финансово-правовой аспект)
  Печёнкина Анжелика Анатольевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 6. The Tax Disputes and Litigation Review
  Simon Whitehead | Book, United kingdom, London, by Law Business Research Ltd | Книга | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 2.28 Мб
 7. Правовой механизм имплементации налогового права ЕС в Федеративной Республике Германия
  Агеева Александра Дмитриевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 1.71 Мб
 8. Принцип регулярности пересмотра налогового законодательства в государствах общего права
  Айдаева Дина Зиявдиевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.48 Мб
 9. Правовой механизм противодействия злоупотреблению правом в международной налоговой практике Швейцарской Конфедерации
  Кириллов Андрей Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.72 Мб
 10. Альтернативные формы досудебного урегулирования споров, вытекающих из налоговых правоотношений
  Аракелова Марина Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.98 Мб
 11. Институт налоговых обязательств в налоговом праве Российской Федерации
  Баринов Андрей Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.26 Мб
 12. Юридическая ответственность в налоговом праве: теория и практика
  Бортников Сергеи Петрович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.84 Мб
 13. Правовое регулирование децентрализации полномочий в налоговой сфере
  Казеева Яна Сергеевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.61 Мб
 14. Финансово-правовое регулирование налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
  Яруллина Гузаль Рафаэлевна | Диссертацияна соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 15. Процесуальні режими у податковому процесі
  Колеснік Любомира Іванівна | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2017 | Диссертация | 2017 | Украина | doc | 0.21 Мб
 16. Ответы к экзамену по налоговому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.45 Мб
 17. Податкове право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 18. Исполнение обязанности по уплате имущественных налогов в Российской Федерации
  Вычерова Надежда Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.4 Мб
 19. Наближення законодавства про податок на додану вартість України до законодавства Європейського Союзу в контексті угоди про асоціацію
  Федчишин Юрій Анатолійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.43 Мб
 20. Розсуд в податковому правозастосуванні
  Желтобрюх Ірина Леонтіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.84 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -