Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Податкове право України. Відповіді до іспиту

Податкове право України. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ПИТАННЯ
1. Податкова декларація. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби.
Визначення суми податкового та грошового зобов'язання. Строки сплати податкових зобов'язань.
Виконання податковго зобов'язання. Податковий борг. Податкове повідомлення-рішення. Податкова вимога.
Джерела сплати грошових зобов'язань, або погашення податкового боргу платниківподатків. Зміст податкової застави.
Адміністративний арешт майна платника податків.
Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
Способизійснення податкового контролю. Облік платників податків.
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків.
Видиподаткових перевірок.Порядок проведення камеральної перевірки.
Порядокпрведення документальних планових та позапланових перевірок.
Порядок проведення фактичної перевірки. Строки проведення виїзних перевірок.
Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Штрафні фінансові санкції. Пеня.
А д м і н і страти вн а і кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.
Прямі податки. їх поняття, особливості і види.
Податок на прибуток підприємств. Платники податку. Об'єкт оподаткування. Податкова база.
Ставки податку на прибуток. Порядок обчислення податку. Оподаткування операцій особливого виду.
Звільнення від оподаткування податком на прибуток. Особливості оподаткування нерезидентів.
Податок на доходи фізичних осіб. Платник, об'єкт оподаткування, база оподаткування. Податкова знижка.
Ставка податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. Перерахунок податку, податкові соціальні пільги.
Особливості-оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб. Порядок подання податкових декларацій.
Непрямі податки. їх поняття, особливості і види.
Податок на додану вартість. Платник податку. Об'єкт оподаткування.
Порядок визначення бази оподаткування і суми ПДВ. Дата виникнення податкових зобов'язань.
Ставки ПДВ. Операції, що не оподатковуються, звільняються від оподаткування.
Податковий кредит. Податкова накладна. Відшкодування ПДВ.
Акцизний податок. Платники, об'єкти оподаткування, база оподаткування.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПодаткове право України. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:
 • Судові та правоохоронні органи України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки. Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”, його місце і значення для вивчення інших
 • Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Визначення та ознаки комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Поняття та види суб’єктів
 • Бюджетна система України. Курс лекцій
  | Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні 1.3.
 • Відповіді з Податків та оподаткування
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб
  1. Поняття та функції податків. 2. Характеристика основих елементів оподаткування. 3. Класифікація податків. 4. Види прямого оподаткування. 5. Заг хар-ка прямих податків, їх переваги і недоліки. 6.
 • Шпаргалка з Податків та оподаткування
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб
  1.Сутність та функції податків. 2. Елементи оподаткування. 3. Класифікація податків 4.Характеристика прямих податків. 5.Характеристика непрямих податків. 6.Форми універсальних акцизів. 7.Податкова

Другие источники по дисциплине Налоговое право:

 1. Особенности правового регулирования налогообложения в Испании
  Дементьева Надежда Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Испания | docx/pdf | 2.19 Мб
 2. Особенности правового регулирования налогообложения в Республике Сингапур
  Фадеева Ирина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.9 Мб
 3. Налогово-правовые аспекты применения концепции бенефициарного собственника («beneficial owner») дохода в Российской Федерации: проблемы и решения
  Балакина Зоя Вадимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 10.69 Мб
 4. Особенности правового режима налогообложения при несостоятельности (банкротстве) организации
  Извеков Станислав Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 5. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога (финансово-правовой аспект)
  Печёнкина Анжелика Анатольевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 6. The Tax Disputes and Litigation Review
  Simon Whitehead | Book, United kingdom, London, by Law Business Research Ltd | Книга | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 2.28 Мб
 7. Правовой механизм имплементации налогового права ЕС в Федеративной Республике Германия
  Агеева Александра Дмитриевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Европейский Союз | docx/pdf | 1.71 Мб
 8. Принцип регулярности пересмотра налогового законодательства в государствах общего права
  Айдаева Дина Зиявдиевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.48 Мб
 9. Правовой механизм противодействия злоупотреблению правом в международной налоговой практике Швейцарской Конфедерации
  Кириллов Андрей Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.72 Мб
 10. Альтернативные формы досудебного урегулирования споров, вытекающих из налоговых правоотношений
  Аракелова Марина Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.98 Мб
 11. Институт налоговых обязательств в налоговом праве Российской Федерации
  Баринов Андрей Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.26 Мб
 12. Юридическая ответственность в налоговом праве: теория и практика
  Бортников Сергеи Петрович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.84 Мб
 13. Правовое регулирование децентрализации полномочий в налоговой сфере
  Казеева Яна Сергеевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.61 Мб
 14. Финансово-правовое регулирование налогообложения иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство
  Яруллина Гузаль Рафаэлевна | Диссертацияна соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 15. Процесуальні режими у податковому процесі
  Колеснік Любомира Іванівна | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2017 | Диссертация | 2017 | Украина | doc | 0.21 Мб
 16. Ответы к экзамену по налоговому праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.45 Мб
 17. Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
 18. Исполнение обязанности по уплате имущественных налогов в Российской Федерации
  Вычерова Надежда Вячеславовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.4 Мб
 19. Наближення законодавства про податок на додану вартість України до законодавства Європейського Союзу в контексті угоди про асоціацію
  Федчишин Юрій Анатолійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.43 Мб
 20. Розсуд в податковому правозастосуванні
  Желтобрюх Ірина Леонтіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ірпінь - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.84 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -