Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні

Золотоноша Олег Вікторович

Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.65 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Поняття та сутність публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
Нормативно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
Особливості адміністративно-правового механізму забезпечення місцевої (територіальної) політики у сфері економіки
Висновки до розділу 1
Розділ 2 СУБ’ЄКТИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Система та повноваження місцевих органів влади у сфері економіки
Форми та методи забезпечення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
Нагляд і контроль у сфері економіки та особливості їх реалізації на місцевому (територіальному ) рівні
Висновки до розділу 2
Розділ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
3.1 Міжнародно-правовий досвід публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому (територіальному )рівні
Напрями вдосконалення публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.65 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderОрганізаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Муниципальное право:

 1. Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
  Нікулін Віталій Андрійович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.52 Мб
 2. Административно-правовые способы обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления
  Аржанов Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.98 Мб
 3. Муниципально-правовая реформа в условиях модернизации политической системы России
  Балыхин Артем Г ригорьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
 4. Реформирование муниципального права России в новейшее время
  Благов Юрий Владиславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 5. Адміністративно-правові основи впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування
  Гілін Євген Олександрович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.08 Мб
 6. Ответы на вопросы муниципальному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 7. Ответы к экзамену по муниципальному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 8. Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
 9. Муниципальный правотворческий процесс
  Баранов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 10. Источники муниципального права Российской Федерации
  Гринченко Катерина Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. САРАТОВ-2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.01 Мб
 11. Правовое регулирование деятельности институтов гражданского общества на муниципальном уровне
  Вавилов Никита Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | doc | 0.2 Мб
 12. Организационно-правовые формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении
  Гарькавченко Олег Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 0.92 Мб
 13. Міське самоврядування в Україні
  Назарко Аркадій Тимофійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.61 Мб
 14. Институт досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
  Гончаров Сергей Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.41 Мб
 15. Проблемы совершенствования муниципальной службы на основе Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
  Глейкин Вячеслав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | doc | 0.16 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -