Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами

Нікулін Віталій Андрійович

Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами

Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018

Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.52 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

АНОТАЦІЯ
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
Повноваження органів місцевого самоврядування з питань реклами
Поняття та сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
Європейський та світовий досвід адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
2.2. Адміністративно-правові гаранти діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
Організація контролю органів місцевого самоврядування за діяльністю суб'єктів рекламних правовідносин
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
Адміністрування органів місцевого самоврядування з питань реклами
Напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.52 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАдміністративно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування з питань реклами

релевантные научные источники:
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
  Когут Ярослав Михайлович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 • Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-правове дослідження
  Макушев Петро Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 6.06 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ І. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Історичні
 • Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
  Цьвок Мар’яна Степанівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.66 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 НЕДЕРЖАВНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НАСЕЛЕННЯ
 • Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
  Курило Володимир Іванович | Дисертація на здобуття наукого ступеня доктора юридичних наук. Київ-2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.41 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Право Європейського Союзу
  Татам Алан | Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. — К.: "Абрис",1998. - 424 с | Учебник | 1998 | Украина | docx | 0.94 Мб
  Алан Татам, англійський правник, викладач Будапештського католицького університету, досліджує головні структури Євро­пейського Союзу, його інститути і право, базуючись на між­народних угодах,
 • Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру
  Лихогруд Микола Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Київ – 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | docx | 2.62 Мб
  05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель. Основними складовими сучасного етапу реформування земельних відносин в Україні є подальша приватизація земель, інвентаризація та грошова оцінка земельних
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
  1.Понятие хозяйственного права Украины (предмет, цель, метод). 2.Хозяйственное законодательство: понятие, признаки. 3.Система хозяйственного законодательства. 4.Хозяйственно-правовые нормы: понятие и
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного

Другие источники по дисциплине Муниципальное право:

 1. Административно-правовые способы обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления
  Аржанов Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.98 Мб
 2. Муниципально-правовая реформа в условиях модернизации политической системы России
  Балыхин Артем Г ригорьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.1 Мб
 3. Реформирование муниципального права России в новейшее время
  Благов Юрий Владиславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.43 Мб
 4. Адміністративно-правові основи впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування
  Гілін Євген Олександрович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.08 Мб
 5. Ответы на вопросы муниципальному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 6. Ответы к экзамену по муниципальному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 7. Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
 8. Муниципальный правотворческий процесс
  Баранов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 9. Источники муниципального права Российской Федерации
  Гринченко Катерина Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. САРАТОВ-2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 5.01 Мб
 10. Правовое регулирование деятельности институтов гражданского общества на муниципальном уровне
  Вавилов Никита Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | doc | 0.2 Мб
 11. Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
  Золотоноша Олег Вікторович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.65 Мб
 12. Организационно-правовые формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении
  Гарькавченко Олег Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 0.92 Мб
 13. Міське самоврядування в Україні
  Назарко Аркадій Тимофійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.61 Мб
 14. Институт досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
  Гончаров Сергей Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.41 Мб
 15. Проблемы совершенствования муниципальной службы на основе Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
  Глейкин Вячеслав Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | doc | 0.16 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -