Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Конституційне право України

Конституційне право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ЗМІСТ
1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права.
2. Гарантії місцевого самоврядування.
3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень.
4. Голова районної ради (формування, повноваження, припинення повноважень)
5. Громадянство як необхідний атрибут держави
6. Джерела конституційного права.
7. Економічна і фінансова основа місцевого самоврядування У.
8. Загальні збори, сходи громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи громадські слухання
9. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності У. як конституційний обов'язок.
11. Інститут представника президента У.
12. Комітети ВРУ.
13. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад.
14. Компетенція місцевих референдумів.
16. Конституційне право громадян на судовий захист та правову допомогу.
17. Конституційне право на життя та повагу до своєї гідності.
18. Конституційне право громадян У. на об'єднання в політичні партії і громадські організації.
19. Конституційне право громадян У. на працю та відпочинок.
20. Конституційне право громадян на збори, мітинги і демонстрації.
20-1. Конституційне право на охорону здоров'я, медичну допомогу,
21. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість.
22. Конституційне право громадян У. на соціальний захист та житло.
24. Конституційне право як юридична наука.
23. Конституційне право У. як галузь права.
25. Конституційне регулювання питань шлюбу, правового положення дитини.
26. Конституційно-правові основи конституційного ладу.
27. Конституційний Суд У. як єдиний орган конституційної юрисдикції
28. Конституційні - виборчі права громадян та право брати участь в управлінні державними справами.
29. Конституційні гарантії реалізації та охорони прав і свобод громадян.
42. Мова.
30. Конституційні закони поняття, зміст, види. Проблема введення конст. законів в У.
31. Конституційні обов'язки громадян.
32. Конституційні основи законодавчої діяльності ВРУ.
34. Конституційно - правовий статус ПУ.
35. Конституційно-правова відповідальність в Україні
36. Конституційно-правова характеристика України як унітарної держави
44. Конституційно-правовий статус АРК
45. Конституційно правовий статус ВРУ.
46 Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи.
47. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів
48. Конституційно-правовий статус національних меншин в У.
49. Конституційно-правові основи організацій функціонування Прокуратури У.
50. Конституційно - правові основи статусу судів У.
51. Конституція АРК.
52. Конституція У. в системі джерел конституційного права її верховенство
53. Конституція України як закон, що має підвищену ступінь стабільності. Загальна характеристика процедури внесення змін до Конституції України.
54. Місцеві референдуми У.
55. Набуття громадянства У.
56. Конституційне право – провідна галузь права України.
57. Норми конституційного права та їх особливості
58. Обов’язки та права депутата місцевої ради.
60. Основні права та свободи людини та громадянина У.: поняття, класифікація заг. Характеристика.
61. Особливості здійснення місцевого самоврядування в М. Києві.
59. Основні гарантії депутатської діяльності депутатів місцевих рад.
63. Особливості здійснення прав та свобод та виконання конституційних обов'язків іноземців.
64. Президент У. повноваження
65. Конституційні характеристики У. за основним законом держави.
66. Поняття державного органу. Конституційна система державних органів в У.
67. Поняття надзвичайного стану. Види надзвичайних режимів за законодавством У.
69. Поняття та система місцевого самоврядування У.
70. Поняття та сутність конституційного ладу У.
71. Поняття, види та функції державних символів.
73. Припинення повноважень ПУ.
74. Постійні комісії місцевих рад
76. Правове положення та статус народного депутата У.
75. Права депутатів місцевої ради
77. Правовий статус сільського, селищного, міського голови.
79. Принципи розподілу влади як державно-конституційного ладу
81. Припинення громадянства У.
84. Свобода думки і слова як конституційне право громадян У.
82. Районна та обласна ради як органи місцевого самоврядування
83. Конституція У. як закон прямої дії.
85. Системно-структурна характеристика конституційного права як галузі права (інститути)
87. Соціальна держава як держава конституційна.
89. Структура виконавчих комітетів місцевої ради.
90. Суверенітет та суверенна держава в конституційному праві України. Ознаки суверенної держави.
95. Функції ВР України (парламенту)
91. Сучасний український конституціоналізм. Його засади та процеси їх становлення.
92. Територія держави, адм.-тер. одиниця як об'єкт конституційно-правових відносин
93. Уповноважений ВР з прав людини
94. Форми територіальної самоорганізації населення У.
96. Функції Конституції України.
97. Юридичні властивості КУ.
37. Конституційно-правове регулювання адміністративно-територіального поділу України: конституційно-правові основи, перспективи реформування.
38. Конституційно-правове регулювання виборчого права громадян України. Принципи виборчого права.
39. Конституційно-правове регулювання виборчої системи в Україні.
40. Конституційно-правове регулювання особистих прав і свобод
41. Конституційно-правове регулювання політичних прав і свобод
42. Конституційно-правове регулювання соціально-економічних прав і свобод громадян України.
80. Принципи громадянства:
86. Сільська, селищна, міська ради як органи місцевого самоврядування ( місце в системі місцевого самоврядування, форми діяльності, компетенція), проблеми реформування.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКонституційне право України

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
  1. Завдання і зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. 2. Предмет, основні методи правового регулювання та принципи аграрного права.
 • Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації. 2. Аг. право як галузь права, його
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Трудове право України. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття трудового права, як галузі права в системі права України. Функції трудового права Система трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Поняття і класифікація суб’єктів
 • Выдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Перелік питань ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА ВІДНОСИНИ, ЩО ТІСНО ПОВ'ЯЗАНІ З ТРУДОВИМИ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЙОГО
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і

Другие источники по дисциплине Конституционное право:

 1. Концепция регионалистского государства и ее реализация в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
  Молчаков Никита Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Великобритания | docx/pdf | 1.39 Мб
 2. Дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, устанавливаемые субъектами Российской Федерации
  Чуклин Александр Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.24 Мб
 3. Конституционно-правовои механизм обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации
  Чуличкова Евгения Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.09 Мб
 4. Ассоциативные формы сотрудничества субъектов Российской Федерации: конституционно-правовое исследование
  Ибрагимов Артур Гасангусейнович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.13 Мб
 5. Конституционное право граждан на объединение и проблемы его реализации в Российской Федерации
  Старкин Никита Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пенза 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.05 Мб
 6. Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе и особенности его реализации в органах внутренних дел Российской Федерации
  Трифонов Виталий Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.39 Мб
 7. Конституционно-правовые основы личной безопасности несовершеннолетних в Российской Федерации
  Воронцова Мадлена Алекзандровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.51 Мб
 8. Конституционное пpaвo на среднее профессиональное образование в Российской Федерации: вопросы теории и практики
  Задорина Мария Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.74 Мб
 9. Статутное право и нормативные правовые акты исполнительной ветви власти США: юридическая природа и систематизация
  Ваньков Александр Васильевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь - 2018 | Диссертация | 2018 | США | docx/pdf | 1.43 Мб
 10. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от состояния здоровья в Российской Федерации
  Басова Алла Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.76 Мб
 11. Конституционно-правовое регулирование свободы преподавания и научного творчества в системе высшего образования
  Ростова Мария Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Орел - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
 12. Защита персональных данных в праве России и Германии: конституционно-правовой аспект
  Проскурякова Мария Ивановна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Сравнительное | docx/pdf | 1.81 Мб
 13. Ответы к экзамену по Конституционному праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.47 Мб
 14. Ответы к экзамену по Конституционному праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.41 Мб
 15. Конституционное право Российской Федерации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.98 Мб
 16. Конституционно-правовой статус Национального собрания Республики Беларусь
  Гусева Маргарита Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Беларусь | docx/pdf | 1.53 Мб
 17. Ответы на экзамен по Конституционному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 18. Законодательный процесс в парламенте Великобритании
  Попова Мария Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Великобритания | docx/pdf | 1.67 Мб
 19. Конституционно-правовой статус парламента Республики Казахстан
  Толеубеков Аян Толеубекулы | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Казахстан | docx | 0.24 Мб
 20. Конституционные основы права на судебную защиту в США
  Герасимова Александра Евгеньевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | США | docx/pdf | 1.49 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -