Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email *
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Псевдоним
  (3-15 символов)*
 • Email *
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади

Арістова Ірина Василівна

Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2002

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.41 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.07 – теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І Методологічні засади формування та реалізації державної інформаційної політики
Інформація та управління в соціальних, технічних та біологічних системах як об’єкт дослідження
Підходи до поняття інформаційної сфери
Інформатизація як чинник ефективності державного управління
Роль державної інформаційної політики у формуванні інформаційного суспільства
1.5. Категоріальний апарат дослідження державного управління національною інформаційною сферою
РОЗДІЛ ІІ Організаційно-правові засади державного управління національною інформаційною сферою України
2.1. Єдиний інформаційний простір як об’єкт державного управління
2.2. Система органів держави як суб’єкт державного управління національною інформаційною сферою
2.3. Роль базового інформаційного механізму в системі державного управління національною інформаційною сферою
2.4. Інформаційні відносини та їх правове регулювання
2.5. Законодавство України у сфері суспільних інформаційних відносин: сучасний стан та концепція реформування
Місце засобів масової інформації у єдиному інформаційному просторі та їх правове регулювання
2.7. Перспективи правового регулювання у сфері суспільних інформаційних відносин
РОЗДІЛ ІІІ Організаційно-правові засади управління органів внутрішніх справ України відомчим сектором інформаційної сфери держави
Місце ОВС України у реалізації державної інформаційної політики
Основне призначення та принципи генерування інформаційного середовища ОВС України
Інформаційні ресурси та інформаційна інфраструктура ОВС України як складові об’єкта відомчого управління
РОЗДІЛ ІV Особливості управління органів внутрішніх справ України інформаційною сферою суспільства
Вплив концепції правової інформатизації ОВС України на формування інформаційного суспільства
Організаційно – правові механізми забезпечення ОВС України конституційного права громадян на інформацію
4.3. Роль «безпеки» нормотворення ОВС України у гарантуванніінформаційної безпеки інформаційної сфери суспільства
РОЗДІЛ V Інформаційно – правові заходи удосконалювання процесу управління в органах внутрішніх справ України
5.1 Інформаційне забезпечення підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень
Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності ОВС України
Кадрове та інформаційне забезпечення як чинники удосконалювання процесу управління в ОВС України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.41 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДержавна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади

релевантные научные источники:
 • Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
  У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво». Розглянуто
 • Інвестиційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 12.65 Мб
  питання 1. Сутність, принципи, функції та цілі інвестиційного менеджменту 2. Економічний зміст і класифікація інвестицій 3. Капітальні вкладення та їх класифікація 4. Інвестиційна діяльність

Другие источники по дисциплине Информационное право:

 1. Гражданско-правовой режим баз данных
  Инюшкин Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Самара 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.39 Мб
 2. Персональные данные в системе информации ограниченного доступа
  Бундин Михаил Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.23 Мб
 3. Правовое обеспечение информационной безопасности личности в глобальном информационном обществе
  Чеботарева Анна Александровна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 4. Правовой режим информационных систем
  Жернова Влада Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.47 Мб
 5. Ответы к экзамену по Информационному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.23 Мб
 6. Информационное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 7. Ответ на экзамен по предмету Правовое регулирование нанотехнологий и иной экономической деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.23 Мб
 8. Ответы на билеты по Информационному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.31 Мб
 9. Ответы по информационному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 10. Шпаргалка по информационным технологиям в юридической деятельности
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
  Цьвок Мар’яна Степанівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.66 Мб
 12. Право на информацию в Российской Федерации (конституционно-правовое исследование)
  Вахрамеев Роман Геннадьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 3.13 Мб
 13. Информационно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации
  Околёснова Ольга Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 14. Информационно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации
  Околеснова Ольга Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва –2014 | Диссертация | 2014 | Россия | doc | 1.63 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -