Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту Фінансове право України

Відповіді до іспиту Фінансове право України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави
2. Кошторисно-бюджетне фінансування
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України
4. Інститут державних видатків. Фінансування
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 5.Державні органи управління фінансами
6. Види страхування
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 7. Методи мобілізації грошових коштів держави
8. Поняття і функції страхування в Україні
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 9. Поняття фінансового права. Предмет і метод фінансового права
10. Класифікація податкових правопорушень
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 11. Місце фінансового права в системі права України
12. Відповідальність за порушення податкового законодавства
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 13. Джерела фінансового права України
14. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі місцевих податків
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 15. Фінансово-правові норми
16. Місцеві податки і збори: загальна характеристика, порядок встановлення, справляння, пільги
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 17. Фінансові правовідносини: особливості, класифікація
18. Податки з населення РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ Стаття 162. Платники податку
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 19. Фінансовий контроль: зміст, види, методи
20. Податок на прибуток РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 21.Перевірка і ревізія як метод фінансового контролю: відмінності
22. Непрямі податки з юридичних осіб
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 23. Аудиторський фінансовий контроль
24. Повноваження податкових органів
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 25. Бюджетне право як складова частина фінансового права
26. Права і обов'язки платників податків
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 27. Бюджетний устрій в Україні
Глава 2. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ Стаття 5. Структура бюджетної системи України
28. Податкові правовідносини: особливості. Суб’єкти
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 29. Бюджетна класифікація
30. Порядок встановлення податків
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16 31. Принципи і порядок розподілу доходів і видатків бюджетів в Україні
32. Податкова система України
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 33. Інститут бюджетних повноважень
34. Поняття податків
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 35. Поняття бюджетного процесу
36. Державні цільові фонди коштів
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19,20(однакові,лише питання місцями змінені) 37. Порядок складання проекту бюджету в Україні
Глава 6. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
38. Затвердження державного бюджету України. Виконання бюджету Глава 7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України
Глава 8. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту Фінансове право України

релевантные научные источники:
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України. Періодизація курсу історії держави і права України. Виникнення і розвиток Скіфської держави. Джерела і
 • Відповіді до іспиту з муніципального права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Комун.пр.-комплекс. отрасль, наука и учеб.дисципоина. 2.Понятие и природа МС 3.Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу України. 4.Державна влада і місцеве самоврядування. 5.Критерії
 • Трудове право України. Відповіді до заліку
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття трудового права, як галузі права в системі права України. Функції трудового права Система трудового права Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Поняття і класифікація суб’єктів
 • Выдповіді до іспиту з дисципліни Трудове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.19 Мб
  Перелік питань ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА ВІДНОСИНИ, ЩО ТІСНО ПОВ'ЯЗАНІ З ТРУДОВИМИ ЯК ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ МЕТОД ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЙОГО

Другие источники по дисциплине Финансовое право:

 1. Финансово-правовые основы взаимного делегирования полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации
  Андреева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.26 Мб
 2. Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
  Бригінець Андріана Василівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.98 Мб
 3. Финансово-правовое регулирование деятельности государственной корпорации «Росатом»
  Барамидзе Георгий Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 4. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России
  Хоменко Елена Георгиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.51 Мб
 5. Особенности правового регулирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в условиях программного бюджета
  Шевелько Дмитрий Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации
  Васильева Наталья Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.05 Мб
 7. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации
  Задорожная Анастасия Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 8. Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому и торговому праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.11 Мб
 9. Торговое право зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.15 Мб
 10. Шпаргалка по Инвестиционному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Ответы к экзамену по инвестиционному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 12. Правова характеристика приватизаційних паперів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
 13. Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
 14. Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
 15. Финансовое право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 16. Экзаменационные ответы на вопросы по Финансовому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 17. Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 18. Правовое регулирование государственного кредита субъекта Российской Федерации
  Богданова Александра Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 19. Образовательные и научные организации как субъекты финансового права Российской Федерации
  Мошкова Дарья Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
 20. Правовое регулирование финансового обеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
  Тория Рита Александровна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.28 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -