Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі

 

Нечай Анна Анатоліївна

Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005

Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.51 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ
1.1. Еволюція видатків у державі до початку ХХ ст. та вдосконалення їх правового регулювання
1.1.1. Видатки в Київській Русі та за часів феодалізму
1.1.2. Видатки в державі у XVІІ-XVІІІ століттях
1.1.3. Видатки та їх фінансування в ХІХ та на початку ХХ століть
1.2. Видатки в Україні в епоху соціалістичної формації
1.3. Зміни у структурі видатків в сучасних державах
1.4. Критерії розмежування публічних та приватних видатків
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
2.1. Публічні видатки як складова фінансової системи держави
2.1.1. Поняття публічних фінансів та його еволюція
2.1.2. Еволюція визначення фінансової системи держави
2.2. Публічні фінанси як категорія фінансового права
2.3. Система публічних фондів в Україні як матеріальна основа публічних фінансів
2.3.1. Публічні фонди грошових коштів держави
2.3.2. Публічні фонди грошових коштів місцевого самоврядування
2.3.3. Публічні фонди грошових коштів соціального призначення
2.3.4. Публічні солідарні фонди грошових коштів
2.3.5. Публічні накопичувальні фонди грошових коштів
2.4. Сучасна система публічних фінансів та публічних видатків в Україні
2.5. Публічні видатки як категорія фінансового права
2.6. Поняття та види фінансово-правових інститутів публічних видатків
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ
3.1. Поняття та види правових режимів публічних видатків
3.2. Правові основи запровадження публічних накопичувальних фондів в Україні
3.2.1. Правовий режим утворення та діяльності Накопичувального пенсійного фонду в Україні
3.2.2. Правовий режим видатків Накопичувального пенсійного фонду
3.2.3. Державне регулювання та нагляд у системі накопичувального пенсійного забезпечення
3.3. Правові режими публічних недержавних пенсійних фондів в Україні
3.3.1. Правовий режим пенсійних виплат з недержавних пенсійних фондів
3.3.2. Державне регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
3.4. Особливості державного регулювання та нагляду у сфері видатків публічних накопичувальних фондів
3.5. Методи державного нагляду в системі накопичувального пенсійного страхування
3.6. Органи державного регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного страхування
3.7. Міжнародні джерела правових основ державного регулювання у сфері публічних накопичувальних фондів
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4 КЛАСИФІКАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
4.1. Класифікація публічних видатків у системі статистики публічних фінансів МВФ
4.2. Особливості класифікації видатків публічних фондів соціального призначення
4.3. Стан та шляхи вдосконалення класифікації публічних видатків в Україні
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додаток А. Аналіз правового режиму управління Накопичувального пенсійного фонду та його активів
Додаток Б. Аналіз правового режиму захисту прав учасників Накопичувального пенсійного фонду
Додаток В. Правовий режим утворення та діяльності НПФ
Додаток Г. Правовий режим управління недержавними пенсійними фондами та їх активів
Додаток Д. Юридичний аналіз позиції Європейського Парламенту від 12 березня 2003 року та Директиви Парламенту і Ради Європи “Про діяльність і нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення”
Додаток Е. Юридичний аналіз міжнародних принципів у сфері накопичувального пенсійного забезпечення
Додаток Ж. Юридичний аналіз міжнародних вимог у сфері прав учасників накопичувальних фондів та отримувачів пенсійних виплат
Додаток З. Юридичний аналіз економічної, функціональної та перехресної класифікацій публічних видатків

Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.51 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі

релевантные научные источники:
 • Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі
  Нечай Анна Анатоліївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ –2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.51 Мб
  Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ВИДАТКІВ У ДЕРЖАВІ 1.1. Еволюція

Другие источники по дисциплине Финансовое право:

 1. Финансово-правовые основы взаимного делегирования полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации
  Андреева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.26 Мб
 2. Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
  Бригінець Андріана Василівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.98 Мб
 3. Финансово-правовое регулирование деятельности государственной корпорации «Росатом»
  Барамидзе Георгий Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 4. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России
  Хоменко Елена Георгиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.51 Мб
 5. Особенности правового регулирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в условиях программного бюджета
  Шевелько Дмитрий Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации
  Васильева Наталья Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.05 Мб
 7. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации
  Задорожная Анастасия Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 8. Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому и торговому праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.11 Мб
 9. Торговое право зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.15 Мб
 10. Шпаргалка по Инвестиционному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Ответы к экзамену по инвестиционному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 12. Правова характеристика приватизаційних паперів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
 13. Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
 14. Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
 15. Финансовое право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 16. Экзаменационные ответы на вопросы по Финансовому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 17. Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
 18. Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 19. Правовое регулирование государственного кредита субъекта Российской Федерации
  Богданова Александра Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 20. Образовательные и научные организации как субъекты финансового права Российской Федерации
  Мошкова Дарья Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -