Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Правове регулювання ринку цінних паперів України

Правове регулювання ринку цінних паперів України

Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Тема 1. Правові засади функціонування ринку цінних паперів
1. Теоретико-методологічне поняття цінних паперів
2. Історія зародження і розвитку ринку цінних паперів.
3. Місце ринку цінних паперів у системі фінансових ринків
4. Структура ринку цінних паперів: первинний і вторинний ринки.
5. Законодавче регулювання обігу цінних паперів в Україні.
Тема 2. Суб’єкти ринку цінних паперів
1. Види професійної діяльності на фондовому ринку.
2. Поняття суб’єктів ринку цінних паперів.
3. Поняття та суб’єкти Національної депозитарної системи України.
2. Зберігачі цінних паперів.
3. Реєстратори власників іменних цінних паперів розглянемо у другому питанні.
4. Реєстратори цінних паперів, їх завдання та повноваження.
5. Поняття і види фінансових посередників на ринку цінних паперів
Тема 3. Правова характеристика цінних паперів
1. Поняття та види цінних паперів.
2. Ознаки цінних паперів
3. Форми цінних паперів.
Тема 4. Правове забезпечення первинного ринку цінних паперів
Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів.
2. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів.
3. Розкриття інформації на фондовому ринку
Тема 5. Правове забезпечення обігу цінних паперів
1. Поняття вторинного ринку цінних паперів
2. Правовий статус фондової біржі.
Тема 6. Особливості правового регулювання вексельного обігу
1. Правова природа векселя, основні риси та види векселів
3. Класифікація вексельних операцій
3.1. Комісійні операції з векселями.
3.2. Розрахункові операції з векселями.
3.3. Кредитні операції з векселями
3.4. Гарантійні операції з векселями.
4. Форма векселя та супроводжувальна вексельна документація
печаткою сторін. 2. Пред’явлені векселя до акцепту передують:
5. Пред'явлення векселя до платежу та його протест
Тема 7. Правовий механізм контролю за ринком цінних паперів
1. Види правових норм, які регулюють ринок цінних паперів.
2. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
3. ПовноваженняДержавної комісії з цінних паперів та фондового ринку
4. Регулювання ринку цінних паперів саморегульованими організаціями.
5. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПравове регулювання ринку цінних паперів України

релевантные научные источники:
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним
 • Міжнародна економіка
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
  Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх
 • Гроші та кредит. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.16 Мб
  1. Сутність, основні завдання та функції дисципліни „Гроші та кредит”, її зв’язок з іншими економічними науками та значення для підготовки менеджерів. 2. Базова процентна ставка як основний

Другие источники по дисциплине Финансовое право:

 1. Финансово-правовые основы взаимного делегирования полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации
  Андреева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.26 Мб
 2. Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
  Бригінець Андріана Василівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.98 Мб
 3. Финансово-правовое регулирование деятельности государственной корпорации «Росатом»
  Барамидзе Георгий Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 4. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России
  Хоменко Елена Георгиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.51 Мб
 5. Особенности правового регулирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в условиях программного бюджета
  Шевелько Дмитрий Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации
  Васильева Наталья Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.05 Мб
 7. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации
  Задорожная Анастасия Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 8. Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому и торговому праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.11 Мб
 9. Торговое право зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.15 Мб
 10. Шпаргалка по Инвестиционному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Ответы к экзамену по инвестиционному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 12. Правова характеристика приватизаційних паперів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
 13. Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
 14. Финансовое право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 15. Экзаменационные ответы на вопросы по Финансовому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 16. Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
 17. Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 18. Правовое регулирование государственного кредита субъекта Российской Федерации
  Богданова Александра Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 19. Образовательные и научные организации как субъекты финансового права Российской Федерации
  Мошкова Дарья Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
 20. Правовое регулирование финансового обеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
  Тория Рита Александровна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.28 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -