Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку

 

Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович

Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 6.47 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.0. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Наука фінансового права як об’єкт теоретичних досліджень
Предметна зумовленість та методологічне підґрунтя науки фінансового права
Загальнотеоретичні основи систематизації фінансово-правових знань
РОЗДІЛ ІІ. СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАУКОВОЇ ТРАДИЦІЇ
Зародження фінансово-правових ідей у європейській науці.
Еволюція вітчизняної фінансово-правової думки в період ХУІІІ - перша пол. ХІХ ст.
Вплив фінансово-правових поглядів державних діячів першої половини ХІХ ст. на становлення науки фінансового права.
Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
РОЗДІЛ ІІІ. НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛІЗМУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ ст.).
Розвиток фінансово-правової думки в умовах суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень другої половини ХІХ.
Наука фінансового права в умовах становлення інститутів народного представництва (початок ХХ ст.).
Концептуалізація основних підходів до визначення предмету та системи науки фінансового права
Викладання фінансового права у вітчизняних університетах в період другої половини ХІХ- початку ХХ ст.
РОЗДІЛ IV. ВІТЧИЗНЯНА НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА НА ЗЛАМІ ЕПОХ (ХХ ст. - ПОЧАТОК ХХІ ст.).
Трансформація методології вітчизняної науки фінансовогоправа на початку ХХ ст.
Фінансове право як наука та навчальна дисципліна в роки становлення радянської держави (20-ті - 30-ті роки ХХ ст.).
Радянська наука фінансового права у 40-ві - 80-тіроки ХХ ст.
Генезис вітчизняної науки фінансового права на межі ХХ - ХХІ ст.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Приложения

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 6.47 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку

релевантные научные источники:
 • Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
  У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво». Розглянуто
 • Фінанси
  Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін. | Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І. С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. - 262 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.92 Мб
  Навчальний посібник «Фінанси» підготовлений у відповідності до вимог з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності фінанси, банківської справи і страхування. У
 • Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку
  Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 6.47 Мб
  Спеціальність: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 12.0. 01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І.

Другие источники по дисциплине Финансовое право:

 1. Финансово-правовые основы взаимного делегирования полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации
  Андреева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.26 Мб
 2. Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
  Бригінець Андріана Василівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.98 Мб
 3. Финансово-правовое регулирование деятельности государственной корпорации «Росатом»
  Барамидзе Георгий Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 4. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России
  Хоменко Елена Георгиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.51 Мб
 5. Особенности правового регулирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в условиях программного бюджета
  Шевелько Дмитрий Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации
  Васильева Наталья Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.05 Мб
 7. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации
  Задорожная Анастасия Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 8. Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому и торговому праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.11 Мб
 9. Торговое право зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.15 Мб
 10. Шпаргалка по Инвестиционному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Ответы к экзамену по инвестиционному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 12. Правова характеристика приватизаційних паперів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
 13. Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
 14. Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
 15. Финансовое право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 16. Экзаменационные ответы на вопросы по Финансовому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 17. Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
 18. Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 19. Правовое регулирование государственного кредита субъекта Российской Федерации
  Богданова Александра Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 20. Образовательные и научные организации как субъекты финансового права Российской Федерации
  Мошкова Дарья Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -