Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Фінансове право зарубіжних країн

 
Фінансове право зарубіжних країн

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи.
2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн.
3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи.
4.Територіальні фінанси, як ланка фінансової системи.
5.Державний кредит, як ланка фінансової системи.
6.Спеціальні фонди, як ланка фінансової системи.
7.Фінанси суб’єктів господарювання, як ланка фінансової системи.
8.Бюджет як юридична категорія.
9.Поняття та джерела бюджетного права.
10.Бюджетні системи в зарубіжних країнах.
11. Бюджетна класифікація в зарубіжних країнах.
12. Розробка проекту державного бюджету.
13. Розгляд та затвердження проекту державного бюджету.
14. Виконання державного бюджету.
15. Контроль за виконанням державного бюджету.
16. Організація та інструменти міжбюджетних відносин.
17. Джерела банківського права зарубіжних країн.
18. Банківська система: поняття та елементи.
19. Організаційно-правові форми функціонування центральних банків.
20. Функції центральних банків.
21. Повноваження центральних банків.
22. Принципи податкового права.
23. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем.
24. Податковий суверенітет та розподіл податкових повноважень.
25. Конституція як джерело податкового права.
26. Конституційні закони як джерело податкового права.
27. Звичайні закони як джерело податкового права.
28. Міжнародний договір як джерело податкового права.
29. Судова практика як джерело податкового права.
30. Підзаконні нормативно-правові акти як джерело податкового права.
31. Інститут податкового договору в зарубіжних країнах.
32. Конструкція податкового закону.
33. Основні способи оподаткування (кадастровий, деклараційний,безготівковий).
34. Оподаткування доходів фізичних осіб.
35. Оподаткування прибутку юридичних осіб.
36. Податок на приріст капіталу.
37. Податок зі спадщини та подарунків.
38. Податок на додану вартість.
39. Акциз як вид податкового платежу.
40. Митне оподаткування в зарубіжних країнах.
41. Особливості правового регулювання податків в державах Європейського союзу.
42. Подвійне оподаткування та механізм його усунення. Офшорні юрисдикції.
43. Основні види податкових деліктів.
44. Види юридичної відповідальності за вчинення податкових деліктів, специфіка їхзакріплення в законодавстві зарубіжних країн.
45. Спеціальні органи податкового контролю в зарубіжних країнах.
46. Поняття фінансового контролю та його види.
47. Парламентський контроль та його форми.
48. Адміністративний контроль, органи що його здійснюють.
49. Судовий фінансовий контроль. Поняття фінансових судів.
50. Банківський контроль та органи що його здійснюють. Види банківського контролю.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Фінансове право зарубіжних країн

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Финансовое право:

 1. Финансово-правовые основы взаимного делегирования полномочий субъектов публичной власти в Российской Федерации
  Андреева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.26 Мб
 2. Правове забезпечення конфіденційності у фінансово-правових відносинах
  Бригінець Андріана Василівна | Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.98 Мб
 3. Финансово-правовое регулирование деятельности государственной корпорации «Росатом»
  Барамидзе Георгий Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 4. Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России
  Хоменко Елена Георгиевна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.51 Мб
 5. Особенности правового регулирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в условиях программного бюджета
  Шевелько Дмитрий Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.29 Мб
 6. Финансово-правовое регулирование публичных доходов в Российской Федерации
  Васильева Наталья Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.05 Мб
 7. Институт налогового контроля трансфертного ценообразования в Российской Федерации
  Задорожная Анастасия Игоревна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 8. Ответы на вопросы к экзамену по гражданскому и торговому праву зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.11 Мб
 9. Торговое право зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.15 Мб
 10. Шпаргалка по Инвестиционному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. Ответы к экзамену по инвестиционному праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 12. Правова характеристика приватизаційних паперів
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
 13. Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
 14. Финансовое право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.52 Мб
 15. Экзаменационные ответы на вопросы по Финансовому праву
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 16. Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
 17. Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
 18. Правовое регулирование государственного кредита субъекта Российской Федерации
  Богданова Александра Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.38 Мб
 19. Образовательные и научные организации как субъекты финансового права Российской Федерации
  Мошкова Дарья Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 3.15 Мб
 20. Правовое регулирование финансового обеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
  Тория Рита Александровна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.28 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -