Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством Україні

Ришкова Олена Валеріївна

Захист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2007

Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право

Содержание

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Огляд літератури та вибір напрямків дослідження
1.2. Основні положення чинного законодавства України про інтелектуальну власність
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
2.2. Суб’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ЮРИДИЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
3.1. Поняття та види юридичних засобів захисту
3.2. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності
Висновки до розділу 3

Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderЗахист прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством Україні

релевантные научные источники:
 • Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
  Белікова Світлана Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx | 0.68 Мб
  12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ
 • Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  Новіков Олег Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.45 Мб
  - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Поняття злочинності у сфері
 • Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
  Красногор Олександр Володимирович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.78 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АНОТАЦІЯ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 • ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  Шпаргалка містить 90 відповідей до іспиту по дисциплині "Митне право України" Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні. Становленнямитної справи в Україні. Поняття і зміст митної
 • Шпаргалка з митного права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  1.Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні. 2.Становлення митної справи в Україні. 3.Поняття та зміст державної митної справи. 4.Поняття, предмет та метод правового регулювання
 • Цивільно-правовий захист житлових прав дітей
  Мовчан Ольга Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб
  12.00.03 -- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ
 • Культурні цінності як об’єкти цивільних прав
  Зверховська Валентина Францівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 року | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.35 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Стан
 • Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми
  Булеца Сібілла Богданівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 2.54 Мб
  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку
  Головня Ірина Яківна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса —2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ Земельна ділянка
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного

Другие источники по дисциплине Авторское право:

 1. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы
  Морхат Петр Мечиславович | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.35 Мб
 2. Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта
  Нестерова Надежда Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Сравнительное | docx/pdf | 1.12 Мб
 3. Права супругов на созданные и приобретенные в период брака объекты интеллектуальных прав и их материальные носители
  Расторгуева Анастасия Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.26 Мб
 4. Имущественная составляющая интеллектуальных прав
  Серебрякова Диляра Шамилевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 5. Открытые лицензии в праве интеллектуальной собственности
  Текеева Людмила Азимовна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Ставрополь 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 6. Основы управления интеллектуальной собственностью РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
 7. Ответы на билеты по курсу - Авторское право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 8. Відповіді до іспиту з дисципліни інтелектуальна власність
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ
  Деноткина Анна Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2016 | Диссертация | 2016 | Сравнительное | docx/pdf | 1.33 Мб
 10. Личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и содержание
  Овчинников Иван Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 11. Виды средств индивидулизации товара, происходящего с определенной территории
  Широкова Оксана Юрьевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.07 Мб
 12. Організаційно-правові засади охорони прав на об’єкти промислової власності
  Гарбуз Тетяна Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.48 Мб
 13. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы)
  Евдокимов Роман Андреевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 14. Правовая охрана дизайна (модели) одежды
  Николаева Марина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 15. Лекарственные средства как объекты патентных прав
  Пиличева Анна Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 16. Открытая лицензия как форма распоряжения исключительным правом на программу для ЭВМ с открытым исходным текстом
  Смирнова Евгения Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 17. Конституционно-правовая защита интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование)
  Усов Герман Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Сравнительное | docx/pdf | 1.29 Мб
 18. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом
  Знаменская Вера Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Сравнительное | docx/pdf | 2.22 Мб
 19. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому законодательству
  Богданова Тамара Дмитриевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.79 Мб
 20. Гражданско-правовое регулирование отношении, связанных c использованием секрета производства, в Российской Федерации
  Глевич Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 3.36 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -