Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні

Мельник Олена Миколаївна

Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. ХАРКІВ - 2004

Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.3 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Содержание

З М І С Т
В с т у п
Розділ І Теоретичні проблеми визначення МІСЦЯ об’єктів У СИСТЕМІ ОХОРОНИ права інтелектуальної власності
1.1. Інтелектуальна власність в економічній системі розвитку України
1.2. Поняття, ознаки та система об’єктів права інтелектуальної власності
1.3. Види об’єктів у системі охорони права інтелектуальної власності
Висновки до розділу І
РОЗДІЛ 2 СПІРні питання виникнення, припинення і скасування суб’єктивних прав інтелектуальної власності у системі її охорони
2.1. Роль і значення суб’єктивних прав у системі охорони права інтелектуальної власності
2.2. Поняття суб’єкта права інтелектуальної власності
2.3. Поняття суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності
2.4. Виникнення суб’єктивних прав інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва та на об’єкти суміжних прав
2.5. Виникнення суб’єктивних прав інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності
2.6. Проблеми припинення і визнання недійсними суб’єктивних прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності
Висновки до розділу 2
Розділ 3 правовИЙ статус суб’єктів інтелектуальної власності у системі її правової охорони (суб’єктивні права)
3.1. Юридична природа права інтелектуальної власності
3.2. Особисті немайнові права суб’єктів інтелектуальної власності
3.2.1. Особисті немайнові права на твори науки, літератури і мистецтва та суміжні права
3.2.2. Суб’єктивні особисті немайнові права на об’єкти промислової власності
3.3. Проблеми майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності
3.3.1. Поняття і види майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності
3.3.2. Майнові права інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва
3.3.3. Майнові права інтелектуальної власності суб’єктів суміжних прав
3.4. Майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
3.5. Обмеження майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності
Висновки до розділу 3
Розділ 4 реалізаціЯ майнових прав суб’єктів інтелектуальної власності
4.1. Договір у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної власності
4.2. Авторські договори
4.2.1. Загальні положення
4.2.2. Проблеми авторських договорів
4.3. Договори у сфері науково-технічної діяльності
4.3.1. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності
4.3.2. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт
4.3.3. Договори на створення об’єктів промислової власності
4.3.4. Договори на використання об’єктів права промислової власності
Висновки до розділу 4
РОЗДІЛ 5 Проблеми захисту права інтелектуальної власності
5.1. Загальна характеристика системи захисту права інтелектуальної власності
5.2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності
5.2.1. Захист авторського права і суміжних прав
5.2.2. Цивільно-правовий захист патентних прав
5.3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
Висновки до розділу 5
Післямова Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності
Висновки до дисертації
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.3 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderЦивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні

релевантные научные источники:
 • Кримінальна відповідальність за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
  Арманов Микола Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2008 | Диссертация | 2008 | Украина | docx | 2.45 Мб
  Спеціальність: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія, кримінально- виконавче право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ
 • Розгляд цивільно-правових спорів третейськими судами в Україні
  Бут Ілля Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.46 Мб
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТРЕТЕЙСЬКОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ Поняття та правова природа третейського розгляду цивільно-правових
 • Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  Новіков Олег Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.45 Мб
  - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Поняття злочинності у сфері
 • Культурні цінності як об’єкти цивільних прав
  Зверховська Валентина Францівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 року | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.35 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Стан
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного
 • Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти
  Зозуляк Ольга Ігорівна | Дисертація. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.67 Мб
  Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Галузь знань «081 - Право» АНОТАЦІЯ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Екологічна функція держави в сучасних умовах. Cтратегія національної екологічної політики. 2.Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на становлення екологічного права.
 • Відповіді з предмету Правознавство
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  Перелік питань Дайте визначення держави та назвіть її ознаки. Опишіть теорії виникнення держави. Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки. Розкрийте поняття правова
 • Інноваційний розвиток підприємств
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.53 Мб
  Питання 1. Сучасні теорії інноваційного розвитку. Формування попиту на інновації та засоби його відображення. Теорії інновацій: становлення та розвиток. Особливості основних моделей інноваційного
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного

Другие источники по дисциплине Авторское право:

 1. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы
  Морхат Петр Мечиславович | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.35 Мб
 2. Особенности правового режима ноу-хау на примере российского, зарубежного и международного опыта
  Нестерова Надежда Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Сравнительное | docx/pdf | 1.12 Мб
 3. Права супругов на созданные и приобретенные в период брака объекты интеллектуальных прав и их материальные носители
  Расторгуева Анастасия Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.26 Мб
 4. Имущественная составляющая интеллектуальных прав
  Серебрякова Диляра Шамилевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 5. Открытые лицензии в праве интеллектуальной собственности
  Текеева Людмила Азимовна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Ставрополь 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.27 Мб
 6. Основы управления интеллектуальной собственностью РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
 7. Ответы на билеты по курсу - Авторское право России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 8. Відповіді до іспиту з дисципліни інтелектуальна власність
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 9. Правовая охрана товарных знаков и объектов авторского права: сравнительно-правовой анализ
  Деноткина Анна Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2016 | Диссертация | 2016 | Сравнительное | docx/pdf | 1.33 Мб
 10. Личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и искусства: правовая природа и содержание
  Овчинников Иван Викторович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.74 Мб
 11. Виды средств индивидулизации товара, происходящего с определенной территории
  Широкова Оксана Юрьевна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 2.07 Мб
 12. Організаційно-правові засади охорони прав на об’єкти промислової власності
  Гарбуз Тетяна Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.48 Мб
 13. Правовое регулирование охраны компьютерных программ (теоретические и практические проблемы)
  Евдокимов Роман Андреевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 14. Правовая охрана дизайна (модели) одежды
  Николаева Марина Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.19 Мб
 15. Лекарственные средства как объекты патентных прав
  Пиличева Анна Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.76 Мб
 16. Открытая лицензия как форма распоряжения исключительным правом на программу для ЭВМ с открытым исходным текстом
  Смирнова Евгения Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.63 Мб
 17. Конституционно-правовая защита интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах (сравнительно-правовое исследование)
  Усов Герман Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Сравнительное | docx/pdf | 1.29 Мб
 18. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров в России и за рубежом
  Знаменская Вера Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015 | Диссертация | 2015 | Сравнительное | docx/pdf | 2.22 Мб
 19. Объекты патентных прав и их правовой режим по российскому законодательству
  Богданова Тамара Дмитриевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Волгоград 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.79 Мб
 20. Гражданско-правовое регулирование отношении, связанных c использованием секрета производства, в Российской Федерации
  Глевич Михаил Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Пермь 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 3.36 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -