Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді до іспиту з аграрного права України

Відповіді до іспиту з аграрного права України

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Завдання та зміст аграрної реформи та її основної складової земельної реформи в реалізації аграрної політики держави. Роль аграрного права в їх реалізації.
2. Аг. право як галузь права, його історичні витоки та особливості
3. Предмет аг. права У. ; його зміст та особливості
4. Основні методи правового регулювання аграрного права.
5. Принципи аг. права У.
6. Аграрне право як галузь юридичної науки.
7. Система аграрного права як навчальної дисципліни.
8. Поняття, ознаки і класифікація джерел аграрного права.
9. Конституція і Закони України як джерела аграрного права
10. Укази Президента у системі джерел аграрного права.
11. Урядові правові акти та акти органів державного управління.
12. Види й юридична сила локальних правових актів.
13. Роль і значення узагальнень судової та господарської практики.
14. Поняття, класифікація й особливості аграрних правовідносин.
15. Поняття, види й особливості внутрішніх аграрних правовідносин.
16. Поняття та види зовнішніх аграрних виробничих правовідносин.
17. Поняття, особливості і класифікація суб’єктів аграрного права.
18. Сільськогосподарський товаровиробник
19. Правосуб’єктність громадян як суб’єктів аграрного права.
20. Правосуб’єктність кооперативних сільськогосподарських підприємств.
21. Правосуб'єктність аграрних підприємств корпоративного типу
22. Особливості правового статусу аграрних підприємств, заснованих на державнійформівласності
23. Особливості правосуб’єктності міжгосподарських підприємств і обєднань(агропромислових,агроторгових та інших обєднань,комбінатів)
24. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аг. господарювання
25. Правове регулювання паювання майна
26. Правове регулювання приватизації в АПК
27. Правове регулювання паювання землі
28. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аг. секторі
29. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки
30. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок
31. Поняття, суть і принципи державного регулювання с/г та її правове закріплення
32. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
33. Задачі і функції Міністерства аграрної політики і продовольства.
34. Органи державного управління сільським господарством та їхні повноваження
35. Органи державного контролю та інспекції в АПК
36. Правове регулювання якості та безпечності с/г продукції.
37. Правові форми використання земель та інших природніх ресурсів у с/г .
38. Права та обов’язки суб. Аграрного підприємництва стосовно використання земель с/г признач. та інш. природ. ресурс.
39. Охорона земель як об'єкта природного середовища
40. Правове регулювання водокористування та надрокористування в сільському господарстві
41. Правове регулювання використання тваринного та рослинного світу в сільському господарстві
42. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві
43. Поняття та особливості відповідальності за порушення аг. законод.
44. Дисциплінарна відповідальність членів сільськогосподарських організацій і осіб, що працюють за трудовими договорами
45. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
46. Майнова відповідальність за агр. правопорушення
47. Адміністративна відповідальність за порушення аг. законод.
55. Кримінальна відповідальність за порушення норм аграрного законодавства.
61. Загальна характеристика сучасного законодавства про сільськогосподарську кооперацію
69. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК ЗУ «Про господарські товариства»
70. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств
71. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
72. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю
73. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств
74. Поняття соціального розвитку села
75. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села
76. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільскому господарстві
77. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
78. Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів
90. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві
91. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції
92. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
93. Договірні відносини щодо меліоративного, агрохімічного і науково- сільськогосподарських організацій обслуговування.
94. Особливості аграрно-правового регулювання рийку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції
95. Правове регулювання хімізації сільського господарства
96. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді до іспиту з аграрного права України

релевантные научные источники:
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську

Другие источники по дисциплине Аграрное право:

 1. Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
 2. Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу «Аграрное право»
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 4. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу Аграрное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Тестовые задания с ответами по Аграрному праву
  | Тесты с ответами | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 6. Шпаргалка по аграрному праву России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 7. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 8. Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
 9. Ответы к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 10. 90 відповідей з аграрного права України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.37 Мб
 11. Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб
 12. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 0.58 Мб
 14. Аграрное законодательство зарубежных стран и России
  Минина Е.Л. | отв ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — M.: Юстицинформ, 2013. — 320 с. | Монография | 2013 | Сравнительное | docx/pdf | 19.23 Мб
 15. Аграрне право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.12 Мб
 16. Аграрное право
  Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Под ред.Палладиной М.И., Жаворонковой Н.Г. | М.: Проспект, — 432 с. | Учебник | 2011 | Россия | doc | 0.47 Мб
 17. Аграрное право
  Демин В.В. | УМК / сост. В.В. Демин - Мичуринск : Изд-во Мичурин­ского госагроуниверситета,2010. - 70 с. | Учебно-методические комплекс | 2010 | Россия | docx/pdf | 0.59 Мб
 18. Аграрное право. Шпаргалки. М.: — 32 с.
  Завражных М. Л. | | Шпаргалка | 2008 | Россия | doc | 0.15 Мб
 19. Аграрное право. Конспект лекций
  Завражных М.Л. | М.: — 160 с | Лекция | 2007 | Россия | doc | 0.24 Мб
 20. АГРАРНОЕ ПРАВО (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
  Шингель Н.А. | | Лекция | 2007 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -