Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України

Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України

Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander49 відповідей на питання до іспиту по аграрному праву України

Содержание

1. Історичні аспекти зародження та розвитку банківського маркетингу.
2. Зміст банківського маркетингу та його особливості.
3. Основні принципи, цілі, функції та завдання банківського маркетингу.
4. Необхідність застосування маркетингу банками України.
5Сутність ринку банківських послуг та його особливості в Україні
6.Банківський продукт: визначення та особливості.
7. Інструменти банківського маркетингу.
Інструменти банківського маркетингу.
Поняття процесу сегментації ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.
Основні фактори сегментації банківського ринку.
Сутність та структура маркетингового середовища банку
Дослідження ринку та його основні категорії: дані, інформація, логічний аналіз, засоби збору даних.
Основні завдання системи маркетингової інформації.
Основні етапи дослідження банківського ринку.
15.Методи якісного дослідження: переваги та недоліки
16. Основні методи кількісного дослідження ринку та їх порівняльний аналіз.
17. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.
18. Основні етапи методу ситуаційного аналізу при проведенні аналізу банківського ринку.
19. Визначення конкурентної позиції комерційного банку та основні етапи її аналізу.
20. Порівняльний конкурентний аналіз банку
21. Стратегісний конкурентний аналіз банку
22. Стратегічний маркетинговий план банку та зміст його основних елементів
23. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.
25. Впрвадження інновацый в банках.
26. Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.
27.Аналіз маркетингових можливостей нового продукту.
28.Асортиментна політика комерційного банку, її мета.
29Цінова політика та цінові стратегії банку.
30Види цін на банківські продукти та умови їх встановлення
31Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів.
32. Тарифи на банківські послуги
33Фактори ціноутворення на банківські продукти в Україні
34Характеристика і поняття збутової політики банку
35Системи збуту в банках
36Форми стимулювання споживачів банківських послуг, банківського персоналу та посередників
37Визначення проблеми розподілу банківського продукту.
(?)38Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.(?)
39Філія банку в системі збуту банківських послуг
41Основи організації процесу комунікації.
42Особистий продаж банківських продуктів і його значення.
43. Реклама банківських продуктів та її значення.
44Стимулювання збуту банківських продуктів та його значення.
45.Пропаганда і її значення
46. Особливості формування рекламного бюджету банків (меняем фирму на банк))
47.Сутність маркетингу відносин у банку
48. Соціально-етичний маркетинг
49. Особливості ко-маркетингу

Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка до іспиту по аграрному праву України

релевантные научные источники:
 • Історія держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Питання Формування державності у східних слов'ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.

Другие источники по дисциплине Аграрное право:

 1. Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
 2. Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу «Аграрное право»
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 4. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу Аграрное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Тестовые задания с ответами по Аграрному праву
  | Тесты с ответами | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 6. Шпаргалка по аграрному праву России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 7. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 8. Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 9. Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
 10. Ответы к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 11. 90 відповідей з аграрного права України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.37 Мб
 12. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 0.58 Мб
 14. Аграрное законодательство зарубежных стран и России
  Минина Е.Л. | отв ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — M.: Юстицинформ, 2013. — 320 с. | Монография | 2013 | Сравнительное | docx/pdf | 19.23 Мб
 15. Аграрне право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.12 Мб
 16. Аграрное право
  Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Под ред.Палладиной М.И., Жаворонковой Н.Г. | М.: Проспект, — 432 с. | Учебник | 2011 | Россия | doc | 0.47 Мб
 17. Аграрное право
  Демин В.В. | УМК / сост. В.В. Демин - Мичуринск : Изд-во Мичурин­ского госагроуниверситета,2010. - 70 с. | Учебно-методические комплекс | 2010 | Россия | docx/pdf | 0.59 Мб
 18. Аграрное право. Шпаргалки. М.: — 32 с.
  Завражных М. Л. | | Шпаргалка | 2008 | Россия | doc | 0.15 Мб
 19. Аграрное право. Конспект лекций
  Завражных М.Л. | М.: — 160 с | Лекция | 2007 | Россия | doc | 0.24 Мб
 20. АГРАРНОЕ ПРАВО (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
  Шингель Н.А. | | Лекция | 2007 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -