Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Аграрне право України - відповіді до іспиту

Аграрне право України - відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ
Поняття та предмет аграрного права України.
Функції агарного права України.
Принципи аграрногоправа України.
Методи в аграрному праві України.
Система і структура аграрного права України.
Співвідношення та взаємодія аграрного права з іншими галузями правової системи України.
Поняття, особливості та види джерел аграрного права України.
Конституція України як джерело аграрного права України.
Закони України та постанови Верховної Ради України як джерела аграрного права України.
Міжнародні договори та міждержавні угоди як джерела аграрного права України.
Укази Президента України у системі джерел аграрного права України.
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади як джерела аграрного права України.
Рішення Конституційного Суду України як джерела аграрного права України.
Акти органів судової влади з питань застосування законодавства у сфері регулювання аграрних відносин в системі джерел аграрного права України.
Договори, Постанови, Директиви, Рішення Європейського Союзу в системі джерел аграрного права України.
Характеристика, види і юридична природа локальних нормативно-правових актів як джерел аграрного права України.
Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного права України.
Особливості аграрних реформаційних правовідносин в Україні.
Особливості аграрних договірних відносин у механізмі правового регулювання.
Підстави виникнення, зміни і припинення аграрнихправовідносин.
Система органів державної влади в інституційно-функціональному регулюванні аграрних відносин в Україні.
Загальна характеристика функцій органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регулювання аграрних відносин в Україні.
Правові форми державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції
Поняття, види аграрних правопорушень в системі юридичної відповідальності.
Підстави, умови і форми цивільно-правової відповідальності за аграрні правопорушення.
Підстави. умови і форми матеріальної відповідальності за аграрні правопорушення.
Підстави, умови, форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення.
Особливості застосування адміністративно-правової відповідальності за аграрні правопорушення.
Особливості застосування кримінально-правової відповідальності за аграрні правопорушення.
Поняття та види суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.
Правове становище фермерських господарств.
Правове становище сільськогосподарських кооперативів.
Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств.
Особливості правового становища приватних сільськогосподарських підприємств.
Правовий режим майна приватного аграрного підприємства
Суб’єкти майнових та земельних правовідносин приватного аграрного підприємства
Особливості правового становища господарських товариств у сільському господарстві
Особливості правового становища державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.
Особливості правового становища об'єднань у сільському господарстві.
Правове становище підсобних сільських господарств промислових підприємств.
Особливості правового регулювання банкрутства сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств.
Правовий статус засновників, учасників та членів сільськогосподарських підприємств.
Правовий статус засновників і членів фермерських господарств.
Особливості правового статусу засновників і членів колективних сільськогосподарських підприємств.
Правовий статус засновників і членів сільськогосподарського кооперативу.
Конституційні та законодавчі основи правового регулювання внутрішніх майнових відносин у особистих селянських господарствах.
Право на ведення особистого селянського господарства та його здійснення.
Поняття особистого селянського господарства за законодавством України.
Правові форми використання земельних ділянок для особистого селянського господарства.
Правові форми використання майна для особистого селянського господарства.
Особливості правового регулювання праці та соціального захисту в особистих селянських господарствах.
Конституційні і законодавчі основи правового регулювання внутрішніх аграрних майнових відносин у сільськогосподарських підприємствах.
Загальна характеристика правового режиму майна суб’єктів господарювання у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.
Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки.
Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки.
Правовий режим майна фермерських господарств.
Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів.
Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств корпоративного типу.
Правовий режим майна міжгосподарських підприємств (об’єднань) у сільському господарстві.
Конституційні та законодавчі основи правового регулювання господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
Правові форми здійснення господарської діяльності у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
Правове регулювання відносин у сфері насінництва та розсадництва.
Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації зерна.
Правове регулювання внутрішніх і зовнішніх відносин у сфері виробництва та реалізації цукру.
Правове регулювання виноградарства та виноробства в Україні.
Правове забезпечення організації і здійснення племінної справи у сільському господарстві.
Правове забезпечення організації і здійснення ветеринарної справи в сільському господарстві України.
Правове регулювання відносин у сфері організації та виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції бджільництва.
Правове регулювання відносин у сфері виробництва і реалізації молока та молочних продуктів суб’єктами господарської діяльності у сг
Правове регулювання відносин у сфері виробництва та реалізації продукції рибництва та рибальства в Україні.
Правове регулювання відносин у сфері підсобних виробництв і промислів у сільському господарстві.
Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції в Україні.
Конституційні та законодавчі основи договірних відносин у сфері виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
Поняття та види аграрно-договірних зобов’язань з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції.
Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.
Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку.
Біржові угоди з сільськогосподарською продукцією.
Договірне регулювання відносин у сфері заставної закупівлі зерна.
Договірне регулювання відносин у сфері складського зберігання зерна.
Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру.
Договірне регулювання відносин у сфері матеріально-технічного забезпечення суб’єктам господарської діяльності у сільському господарстві.
Договірне регулювання відносин у сфері кредитування суб’єктів господарської діяльності у сільському господарстві.
Договірне регулювання відносин у сфері страхування виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції суб’єктами аграрного підприємництва.
Договірне регулювання лізингових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції.
Договірне регулювання відносин у сфері використання науково-технічної продукції у сільському господарстві.
Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському господарстві.
Правове регулювання фіксованого сільськогосподарського податку.
Правове регулювання ПДВ в сільському господарстві.
Правове регулювання збору на розвиток садівництва та хмелярства.
Правові засади списання та реструктуризації боргів сільськогосподарських підприємств.
Юридична природа соціального розвитку села.
Правове регулювання житлового будівництва у сільській місцевості.
Правове регулювання шляхового будівництва у сільській місцевості.
Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.
Правове забезпечення наукових досліджень та підготовки кадрів для села.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАграрне право України - відповіді до іспиту

релевантные научные источники:
 • Історія держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Питання Формування державності у східних слов'ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії. Тлумечення предмета політичної економії різними школами. 3.
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську

Другие источники по дисциплине Аграрное право:

 1. Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
 2. Шпаргалка - Аграрне право України
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу «Аграрное право»
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 4. Ответы на экзаменационные вопросы по курсу Аграрное право
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 5. Тестовые задания с ответами по Аграрному праву
  | Тесты с ответами | 2016 | Россия | docx | 0.02 Мб
 6. Шпаргалка по аграрному праву России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.09 Мб
 7. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 8. Відповіді до іспиту з аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 9. Ответы к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 10. 90 відповідей з аграрного права України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.37 Мб
 11. Шпаргалка до іспиту по аграрному праву України
  | Шпаргалка | 2015 | Украина | doc | 0.17 Мб
 12. Ответы на билеты к экзамену по аграрному праву России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2015 | Россия | docx | 0.18 Мб
 13. Особенности приобретения права частной собственности на землю в городах федерального значения: на примере города Москвы
  Свиридов Илья Тимурович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx | 0.58 Мб
 14. Аграрное законодательство зарубежных стран и России
  Минина Е.Л. | отв ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — M.: Юстицинформ, 2013. — 320 с. | Монография | 2013 | Сравнительное | docx/pdf | 19.23 Мб
 15. Аграрне право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.12 Мб
 16. Аграрное право
  Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Под ред.Палладиной М.И., Жаворонковой Н.Г. | М.: Проспект, — 432 с. | Учебник | 2011 | Россия | doc | 0.47 Мб
 17. Аграрное право
  Демин В.В. | УМК / сост. В.В. Демин - Мичуринск : Изд-во Мичурин­ского госагроуниверситета,2010. - 70 с. | Учебно-методические комплекс | 2010 | Россия | docx/pdf | 0.59 Мб
 18. Аграрное право. Шпаргалки. М.: — 32 с.
  Завражных М. Л. | | Шпаргалка | 2008 | Россия | doc | 0.15 Мб
 19. Аграрное право. Конспект лекций
  Завражных М.Л. | М.: — 160 с | Лекция | 2007 | Россия | doc | 0.24 Мб
 20. АГРАРНОЕ ПРАВО (ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ)
  Шингель Н.А. | | Лекция | 2007 | Беларусь | docx | 0.11 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -