Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Теорія держави та права

Теорія держави та права

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ЗМІСТ
Юриспруденція та її склад
2. Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції
3.Фундаментальний характер загальнотеоретичної юриспруденції
4.Предмет загальнотеоретичної юриспруденції
Первинне і похідне виникнення держави
6.Ознаки соціальних норм та їх різновиди
Правове регулювання та його особливості
8.Догма права та її склад
9.Поняття та види принципів права
10.Основні властивості права
11.Аксіоматичні засади(постулати ) права
12. Парадигми право розуміння. Основні типи право розуміння
13.Ціннісно – нормативне право розуміння
14. Інтегративне право розуміння
15.Співвідношення права і держави: етатистський та ліберальний підходи.
16.Принципи формування державної влади та її базові ресурси
17. Інституалізація державної влади та механізм держави
18.Класифікація правових норм
19.Класифікація джерел права
20. Священі тексти як джерело права
21.Судовий прецедент як джерело права
22.Звичай як джерело права
23. Правова доктрина як джерело права
24. Нормативно – правовий договір як джерело права
25.Нормативно – правовий акт як джерело права
26.Система права та її компоненти
27.Галузь права та її компоненти
28.Інститути права та їх особливості
29.Форми систематизації законодавства
30.Поняття та структура правовідносин
31. Поняття правосвідомості та її культура
32.Правова культура та її рівні
33.Механізм дії права та його складові
34.Юридичний процес та юридична процедура
34.Юридичний процес та юридична процедура
35. Поняття та форми реалізації норм права.
36.Кодифікація та його види
37. Субєкти права та суб`єкти правовідносин
38. Поняття та зміст правосуб’єктності
У вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі є загальновизнаним, що суб'єктами права можуть бути фізичні і юридичні особи.
40. Об`єкти правовідносин
41.Поняття та зміст суб’єктивного права
42.Поняття та зміст юридичного обовязку
43. Юридичні факти та їх класифікація
44.Поняття та види юридичних складів
45.Правова культура особистості та її складові
46. Правова культура суспільства та її складові
47.Правова соціалізація та правове виховання
48. Завдання та система правового виховання
49.Загальносоціальні та спеціальні функції права
50. Соціальні чинники формування права
51. Ф орми та види правотворчості
52. Принципи і функції правотворчості
53.Поняття та ознаки юридичного процессу
54. Види юридичного процесу
55.Сфери дії правової норми
56.Предметна дія правової норми
57. Темпоріальна дія правової норми
58. Просторова дія правової норми
59. Персональна дія правової норми
60.Застосування права як засіб забезпечення реалізації права
61.Ідеологія застосування права
62.Типове та нетипове застосування права
63. Акти застосування права : поняття та види
64. Поняття та призначення тлумачення права
65. Тлумачення як з’ясування права
66. Тлумачення як роз’яснення права
67. Офіційне тлумачення права та її види
68.Правова система та її компоненти
69.Класифікація правових систем
70. Поняття правового стилю. Правові сімї сучасного світу
71.Цінності права та правові цінності
72.Інструментальна цінність права
73.Соціальна цінність права
74.Особистісна цінність права
75. Право як цінність культури і цивілізації
76. Верховенство права у системі правових цінностей
77.Поняття та види правової поведінки
78. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки
79.Правопорушення, ознаки, види Правопорушення
80. Зловживання правом
81. Об’єктивно – протиправна поведінка
82. Поняття і ознаки юридичної відповідальності
83. Види юридичної відповідальності
84.Поняття та основні вимоги законності
85.Поняття правопорядку
86. Образ держави та поняття держави
87.Сучасна та до сучасна держави
88.Атрибути та ознаки держави
89. Типологія держав
90.Ціннісна характеристика держави
91.Поняття державної території та її склад
92. Поняття держави та державності
93. Зміст поняття форма держави
94. Статика та динаміка сучасної держави
95.Державний та політичнийрежими
96.Взаємодія держави та громадянського суспільства
97.Поняття та класифікація функцій держави
98.Функції держави та державна політика
99.Номенклатура функцій держави
100.Форми здійснення функцій держави Форми та методи здійснення функцій держави.
101.Поняття та ознаки правової держави
102. Співвідношення конституційної та правової держави
103.Поняття і ознаки соціальної правової держави
104. Правова держава та верховенство права
105. Вплив глобалізаціїна розвиток держави та права

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderТеорія держави та права

релевантные научные источники:
 • Теорія Держави та Права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
  Поняття та класифікація юридичних наук. В системі суспільних наук розрізняють: 3. Предмет теорії держави та права і його особливості. 4. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди. 5.
 • Теорія держави та права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб
  ЗМІСТ Юриспруденція та її склад 2. Поняття та мета загальнотеоретичної юриспруденції 3.Фундаментальний характер загальнотеоретичної юриспруденції 4.Предмет загальнотеоретичної юриспруденції Первинне
 • Загальні питання по Теорії держави та права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  Загально-наукові методи пізнання: Методи пізнання ДТП: Функції ТДП 1. Поняття та класифікація юридичних наук. 2. Предмет теорії держави та права його особливості. 3. Методи пізнання держави та право:
 • Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб
  1.Всесвітня історія вчень про право і державу Принцип, або загальний метод діалектики 3.У Древньому Китаї фундаментальну роль у всій історії політичної й етичної думки зіграло навчання Конфуція
 • Відповіді на іспит Основи економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  1.Зародження, основні етапи і напрямки розвитку економічної теорії. 2.Предмет і функції економічної теорії. 3. Методи дослідження економічних явищ і процесів. 4. Економічні закони і категорії, їх
 • Відповіді на іспит з економічної теорії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1) Предмет та функції економічної теорії. Еволюція поглядів на предмет економічної теорії. 2) Методи та засоби економічного дослідження. 3) Економічні закони та категорії. 4) Економічна теорія та
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Теорія державного управління. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.27 Мб
  Мета дисципліни Результати навчання дисципліни Зміст дисципліни Тема 1. Управління як системне суспільне явище Характеристики і поняття державного управління. Державне управління як складно
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Відповіді до іспиту з Правознавства України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  1. Поняття права та його ознаки 2. Місце і роль права в системі соціальних норм 3. Єдність і відмінність права та моралі 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації 5. Загальна

Другие источники по дисциплине Теория государства и права:

 1. Статусное публичное право как комплексный институт в правовой системе
  Крупеня Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3 Мб
 2. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.32 Мб
 3. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.72 Мб
 4. Статусное публичное право как комплексный институт в правовой системе
  Крупеня Елена Михайловна | Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 2.96 Мб
 5. Правовые формы реализации миграционной функции современного российского государства (вопросы общей теории и юридической техники)
  Косарева Владислава Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.79 Мб
 6. Відповіді до запитань Теорії держави і права
  | Шпаргалка | 2018 | Украина | doc | 0.11 Мб
 7. Общая теория права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.3 Мб
 8. Ответы к экзамену по ТГП
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.2 Мб
 9. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.06 Мб
 10. Теория государства и права. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.31 Мб
 11. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.3 Мб
 12. Теория государства и права. Ответы на билеты к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 13. Ответы к государственному экзамену по дисциплине Теория государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.32 Мб
 14. Ответы к зачету по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.11 Мб
 15. Ответы к экзамену по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.17 Мб
 16. Ответы га государственный экзамен по Теории государства и права
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.25 Мб
 17. Ответы к экзаменну по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 18. Ответы на экзаменационные вопросы по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.08 Мб
 19. Теория государства и права. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.16 Мб
 20. Ответы по теории государства и права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.36 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -