Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

Віларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Предмет курсу історії держави і права України. Методи вивчення історії держави і права України.
Періодизація курсу історії держави і права України.
Виникнення і розвиток Скіфської держави.
Джерела і основні риси права держави скіфів.
Суспільний і державний лад в античних містах-державах у Північному Причорномор’ї.
Суспільний та державний лад, джерела права у Босфорському царстві.
Формування державності у східних слов’ян.
Утворення держави Київська Русь.
Державний лад Київської Русі (ІХ – ХІІ ст.).
Церковні статути великих київських князів Володимира Святославовича і Ярослава Мудрого.
Правове становище феодалів в Київській Русі ( ІХ – ХІІ ст.).
Правове становище селян і міського населення в Київській Русі.
Походження, редакції, списки, значення Руської Правди.
Об’єкти власності за Руською Правдою.
Зобов’язальне право в Руській Правді.
Злочини і покарання за Руською Правдою.
Судочинство за Руською Правдою.
Державний лад Русі в період феодальної роздробленості (ХІІ – XІV ст.).
Право південно-західних земель Русі в період феодальної роздробленості (джерела, основні риси.)
Державний лад у Галицько-Волинському князівстві.
Правове становище феодалів і духовенства, селянства і міського населення на українських землях в складі Речі Посполитої.
Державний лад на українських землях в складі Речі Посполитої.
Джерела права в українських землях в складі Речі Посполитої.
Магдебурзьке право в Україні.
Люблінська унія 1569 р.
Література:

Ответы к зачету/экзамену | 2012 | Украина | docx | 0.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВіларвіді на питання до іспиту з Історії держави та права України

релевантные научные источники:
 • Відповіді на питання до іспиту з Історії держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.18 Мб
  1.Право власності, спадкове й зобов’язальне право Київської Русі 8.Особливості суспільного ладу й державного устрою Галицько-Волинського князівства в 13-14 ст. 9. Загальна характеристика періоду
 • Питання на іспит з дисципліни Теорія держави і права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук. § 2. Громадська організація і основи нормативного регулювання в первісному суспільстві. § 3. Виникнення (походження) держави. § 4. Поняття
 • Відповіді до іспиту з Їсторії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.48 Мб
  1.Всесвітня історія вчень про право і державу Принцип, або загальний метод діалектики 3.У Древньому Китаї фундаментальну роль у всій історії політичної й етичної думки зіграло навчання Конфуція
 • Теорія Держави та Права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.04 Мб
  Поняття та класифікація юридичних наук. В системі суспільних наук розрізняють: 3. Предмет теорії держави та права і його особливості. 4. Методи пізнання держави і права: поняття та різновиди. 5.
 • Теории питания
  Курсовая работа по физиологии человека | Курсовая работа | 2009 | docx | 0.07 Мб
  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Концепции рационального питания. Основные принципы рационального, сбалансированного питания. Принципами рационального питания являются: ТЕОРИЯ ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
 • Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб
  1. Прадмет гісторыі дзяржавы і права Беларусі, яго асаблівасці і задачы 2. Гісторыяграфія гісторыі дзярж. і права Беларусі. Праблема айчыннай гісторыка прававой навукі (прычыны і перыяд узнікнення
 • Відповіді до іспиту з Правознавства України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  1. Поняття права та його ознаки 2. Місце і роль права в системі соціальних норм 3. Єдність і відмінність права та моралі 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації 5. Загальна
 • Історія держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Питання Формування державності у східних слов'ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Шпаргалка до іспиту Історія держави та права України
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
  1.Поясніть, чому грецькі поліси, які існували на півдні України в VII ст. до н.е. - VI ст. н.е. з погляду державності вважалися містами-державами? 2. З історії грецьких міст-полісів півдня України
 • ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  Шпаргалка містить 90 відповідей до іспиту по дисциплині "Митне право України" Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні. Становленнямитної справи в Україні. Поняття і зміст митної

Другие источники по дисциплине История государства и права:

 1. Ответы на вопросы к экзамену по Истории государства и права России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.76 Мб
 2. История отечественного государства и права. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.2 Мб
 3. История государства и права России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2019 | Россия | docx | 0.3 Мб
 4. Административно-судебные подразделения в структуре Государственного Совета 1906-1917 гг. (историко-правовое исследование)
  Алиева Зульфия Ибрагимовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.66 Мб
 5. Психологическая школа права Л. И. Петражицкого в истории политико-правовой мысли
  Болдырев Олег Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.65 Мб
 6. Судебная реформа второй половины XIX века в Бессарабии
  Калякина Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.44 Мб
 7. Система национально-регионального управления в Российской империи (вторая половина XVII - начало XX вв.)
  Красников Николай Иванович | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Новосибирск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 3.32 Мб
 8. Правовое обеспечение благотворительной деятельности по сохранению историко-культурного наследия России в XVIII - ХХ вв. (историко-правовое исследование)
  Медведева Екатерина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.09 Мб
 9. Трансформация обычного права Дагестана в первой половине XIX века
  Мусаева Джамиля Юсуповна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный, 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 10. Правовое регулирование земельно­распределительных отношений в России (начало XVIII века - 80-е годы хх века): историко-правовое исследование
  Петровская Татьяна Сергеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 11. Эволюция структуры и функций правительствующего сената в Российской империи (1711-1917 гг.): историко-правовое исследование
  Соколов Дмитрий Вячеславович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Нижний Новгород - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.96 Мб
 12. Организация государственной власти в либеральной и консервативной правовой мысли в России второй половины XIX-начала XX века
  Сурков Олег Сергеевич | Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук. Саратов - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 13. Ответы к экзамену по дисциплине История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.14 Мб
 14. История государства и права Р.Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Беларусь | docx | 0.09 Мб
 15. Эволюция форм судебного процесса в Московском государстве в конце XV - первой половине XVII вв
  Хащина Эллина Эдуардовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Курск -2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 16. Создание и становление системы государственных учреждений Таврической области (1784-1796)
  Кошман Владимир Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
 17. Правовое регулирование деятельности отдельного корпуса пограничной стражи (1893 - 1917)
  Парсуков Владимир Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Челябинск 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.28 Мб
 18. Судебные палаты в судебной системе Российской империи: вторая половина XIX-начало XX вв
  Сапунков Андреи Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 4.01 Мб
 19. Правовое регулирование на уровне субъекта федеративного государства: историко-теоретический аспект
  Газизова Лейсан Махмутовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Уфа - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 20. Государство и власть в основных христианских доктринах: сравнительно-правовое исследование
  Киселева Елена Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Воронеж - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.37 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -