Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді з предмету Політекономія

Відповіді з предмету Політекономія

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ
2.ПЕ, Обєкт, Предмет
4.ЕК закони, Принципи Категорії
54. Економ азпекти глобальних пробле.
11 12 10. Виробництво та його основні фактори.
38. Концентрація і централізація виробництва та капіталу. Виникнення монополій та їх форми.
32-33. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага.
43 44 42 . Заробітна плата: сутність, форми, системи. Теорії зарплати.
22,Критерієм цінності товару
26. Перетворення грошей у капітал.
27.Ступінь експлуатації робочої сили
31У класичній концепції
Сучасна неокласична концепція
25Товарне виробництво
35Вихідні положення теоретичної системи Л. Вальраса:
II. Теорія цінності.
III. Модель загальної економічної рівноваги
48 Ціна землі.
3. Методи ек. досліджень
5. Функції політ економії. *
7.Еволюція відносин власності
14. Економічні потреби суспільства.
21 закон вартості у ринкових коливаннях цін
41 42 . Заробітна плата та її теорії.
46=47. Земельна рента та її форми.
51. Міжнародна міграція робочої сили.
53. Міжнародна торгівля та її економічні основи.
49.Світове господарство: його суть та структура.
17.Виробництво матеріальних благ
30. Міжгалузева конкуренція
За К.Марксом, прибуток
34 Ціна
8. Типи і еволюція економічних систем. Теоретичні підходи до класифікації ек с-м.
6. Власність як економічна категорія.
9. Структура власності: типи, види, форми.*
19.Товар та його властивості.
36. Ек конкуренція: суть, функції та форми.
23. Виникнення і еволюція грошових відносин.
37. Конкуренція і монополія.
45.Підприємництво в аграрній сфері.
15. Суть і види економічного відтворення.
29. Кругообіг капіталу, його сталі та функціональні форми.
29. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал.
16 Продуктивні сили і виробничі відносини.
28Сутність та структура капіталу,
11.Виробництво не може існувати заради виробництва.
46. Диференціальна рента.
33.Закон пропозицій
34Конкретні параметри операцій
теорія ринкової рівноваги.
як працює ринок.
17 18.Товарнаформа організації в-ва
24. Суть грошей та функції грошей. Альтернати-вні теорії грошей.*
20.Ринок: суть, функції, субєкти та обєкти.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді з предмету Політекономія

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Зародження і розвиток політичної економії. Основні школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політичної економії та його тлумачення різними школами. 3. Економічна теорія і політична
 • Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
  1. Зародження і розвиток політ економії. Основні напрямки, школи і течії в політичній економії. 2. Предмет політ економії. Тлумечення предмета політ економії різними школами. 3. Економічна теорія і
 • Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 3. Економічна теорія і політ економія: проблеми взаємозв’язку. Позитивна і нормативна політ економія* 4.ЕК закони, Принципи Категорії 5. Методи
 • Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економічна теорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1.Виникнення та етапи розвитку ПЕ 2.ПЕ, Обєкт, Предмет 4.ЕК закони, Принципи Категорії 54. Економ азпекти глобальних пробле. 11 12 10. Виробництво та його основні фактори. 38. Концентрація і
 • Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
  1. Продуктивні сили та виробничі відносини. Діалектика взаємодії продуктивних сил та виробничих відносин. 2. Економічні категорії та економічні закони. 3. Еволюція товарного виробництва. Властивості
 • Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Система економічних законів, їх суть і класифікація. 2. Економтеорія в системі економічних наук та її функції. 3. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. 4. Основні фактори
 • Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
  1. Предмет історії економічних вчень та концептуальні засади її вивчення. 2. Історичні джерела та методи дослідження економічних поглядів та вчень 3. Структура курсу: вивчення економічних поглядів
 • Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень». Економічна думка стародавнього світу. Економічна думка античного світу Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. Економічна думка

Другие источники по дисциплине Политическая экономия:

 1. Відповіді на іспит з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 2. Відповіді з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.1 Мб
 3. Шпаргалка по предмету Политэкономия
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.24 Мб
 4. Шпаргалка з Політекономії
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
 5. Відповіді до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
 6. Ответы на вопросы к кандидатскому экзамену по Политэкономии
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.71 Мб
 7. Відповіді до іспиту з Політекономії
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 8. Шпаргалка до іспиту з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 9. Відповіді з предмету Політекономія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.03 Мб
 10. Відповіді до іспиту з предмету «Політична економія»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.96 Мб
 11. Интеграция хояйствующих субъектов в рыночной экономике
  Попов Андрей Алексеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Воронеж - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 12. Инфляционные процессы в современной экономике: природа и циклическая динамика
  Протасов Александр Юрьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx/pdf | 5.34 Мб
 13. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях
  Шаранова Наталья Александровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2000 | Диссертация | 2000 | Россия | docx | 0.47 Мб
 14. Экономические основы местного самоуправления в условиях перехода к рынку
  Рудой Василий Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов-на-Дону - 1999 | Диссертация | 1999 | Россия | docx/pdf | 9.92 Мб
 15. Инфляционные процессы в условиях переходной экономики
  Хафизова Гульпур Бадретдиновна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа - 1998 | Диссертация | 1998 | Россия | docx/pdf | 2.15 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -