Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Оперативно-розшукова діяльність

Є. М. Моісеєв, О.М. Джужа

Оперативно-розшукова діяльність

Навч. посіб. / Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа, / За ред. проф. О. М. Джужи. - К. : Правова єдність, 2009. -310с.

Учебное пособие | 2009 | Украина | docx/pdf | 4.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПодано базові нетаємні положення оперативно-розшукової діяльності, вивчення яких відповідає вимогам підготовки фахівців-оперативників і які ґрунтуються на нормах Конституції України, Закону України "Про оперативно- розшукову діяльність", інших законодавчих та відомчих нормативно-правових актах, практиці їх застосування, судовій практиці, положеннях сучасної оперативно-розшукової теорії. Використано фундаментальні праці теоретиків і вчених, які зробили значний внесок у становлення та розвиток оперативно- розшукової діяльності.
Рекомендовано працівникам правоохоронних органів, викладачам та науковим працівникам, студентам, а також читачам, які цікавляться проблемними питаннями, що виникають у процесі розкриття злочинів.

Содержание

Передмова
Перелік умовних скорочень
ТЕМА 1 Предмет, принципи і завдання оперативно-розшукової діяльності
1.1. Предмет теорії оперативно-розшукової діяльності
1.2. Принципи оперативно-розшукової діяльності
1.3. Мета і завдання оперативно-розшукової діяльності
ТЕМА 2 Історія оперативно-розшукової діяльності
2.1. Пошукова діяльність у давні часи
2.2. Пошукова діяльності у період феодалізму
2.3. Оперативно-розшукові інститути Російської імперії, до складу якої входила Україна в період ХУШ-початок XX ст.
2.4. Оперативно-розшукова діяльність української радянської міліції
ТЕМА 3 Характеристика оперативно-розшукового закону
ТЕМА 4 Правовідносини в оперативно-розшуковій діяльності
ТЕМА 5 Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
ТЕМА 6 1 арантп законності в оперативно-розшуковіи діяльності оперативних підрозділів МВС України
ТЕМА 7 Контроль і нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності
7.1. Сутність і поняття контролю та нагляду за додержанням законів
7.2. Відомчий контроль за здійсненням оперативно-розшукової діяльності
7.3. Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю
7.4. Судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю
ТЕМА 8 Підрозділи, уповноважені проводити оперативно-розшукову діяльність
Види підрозділів, що виконують оперативно-розшукову діяльність
Обов'язки підрозділів, що проводять оперативно-розшукову діяльність
Права підрозділів, які проводять оперативно-розшукову діяльність
ТЕМА 9 Оперативно-розшукова профілактика злочинів
9.1. Поняття і значення оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх профілактики
9.1 Поняття і значення оперативно-розшукового запобігання злочинам та їх профілактики заходів щодо виявлення й усунення детермінант злочинності, тобто чинників у різних сферах і на різних рівнях суспільного життя, що зумовлюють злочинність, а також запобіжного впливу на осіб, схильних до протиправної поведінки.
9.2. Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової профілактики злочинів
9.3. Усунення причин і запобігання виникненню умов, які сприяють вчиненню злочинів (загальна профілактика)
9.4. Виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів, з метою профілактичного впливу (індивідуальна профілактика)
ТЕМА 10 Сутність і значення оперативно-розшукової тактики
ТЕМА 11. Сутність і значення оперативно-розшукових заходів
ТЕМА 12 Порівняльний аналіз оперативно-розшукових заходів (прав) оперативних підрозділів Росії та України
Опитування (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Наведення довідок (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Збирання зразків для порівняльного дослідження (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Перевірна закупівля (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Дослідження предметів і документів (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Спостереження (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Ототожнення особистості (ст. б ФЗ РФ "Об ОРД”)
Обстеженняприміщень, будинків, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД") [164]
Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Прослуховування телефонних переговорів і зняття інформації з технічних каналів зв'язку (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Оперативне впровадження (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
Контрольована поставка (ст. 6 ФЗ РФ "Об ОРД")
12.13. Оперативний експеримент (ст. 6 ФЗРФ "Об ОРД")
ТЕМА 13 Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному судочинстві
ТЕМА 14 Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ України
Поняття і сутність психологічного забезпечення оперативно- розшукової діяльності
Психологічна характеристика професійної діяльності працівників оперативних підрозділів органів внутрішніх справ
Професіографічний опис оперативно-розшукової діяльності і професіограма оперуповноваженого карного розшуку
ТЕМА 15 Психологічний портрет особи, що становить оперативний інтерес
15.1. Структурно-логічна схема складання психологічного портрета об'єкта оперативної уваги
15.2. Методи складання психологічного портрета
Список використаних і рекомендованих джерел до всіх тем

Учебное пособие | 2009 | Украина | docx/pdf | 4.06 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderОперативно-розшукова діяльність

релевантные научные источники:
 • Кримінально-процесуальні функції: теоретико- методологічні засади і практика реалізації
  Гловюк Ірина Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.33 Мб
  Спеціальність: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
 • Кримінальний процес України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.5 Мб
  1. Поняття кримінального процесу. Кримінальний процес і правосуддя. Кримінальний процес і оперативно-розшукова діяльність. 2. Завдання кримінального судочинства. 3. Історичні типи і форми
 • Кримінально-виконавче право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
  Поняття кримінально-виконавчого права. 2. Предмет кримінально-виконавчого права. 3. Методи кримінально-виконавчого права. 4. Мета кримінально-виконавчого права. 5. Завдання кримінально-виконавчого
 • Судові та правоохоронні органи України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.12 Мб
  Сутність правоохоронної діяльності держави: її поняття, ознаки, завдання та напрямки. Предмет і система курсу “Судові та правоохоронні органи України”, його місце і значення для вивчення інших
 • Відповіді до іспиту по Криміналістиці
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 1.05 Мб
  Поняття, предмет, задачі і система криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. Виникнення, основні етапи розвитку та сучасний стан криміналістики в Україні. Поняття та
 • Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві України
  Рибалко Володимир Орестович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 2.03 Мб
  Спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІННИХ
 • Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
  Абламський Сергій Євгенович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.31 Мб
  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО
 • Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції
  Моторигіна Марина Геннадіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.27 Мб
  12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТОРОНА ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ:
 • Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
  Тлепова Марина Ігорівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.35 Мб
  12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

Другие источники по дисциплине Оперативно-розыскная деятельность:

 1. Приграничное сотрудничество территориальных органов мвд россии с компетентными органами иностранных государств в сфере оперативнорозыскной деятельности
  Ондар Алдын-Херел Эзир-оолович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.22 Мб
 2. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности
  Шатохин Иван Дмитриевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Барнаул 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.48 Мб
 3. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности: теоретико-прикладные и законодательные аспекты
  Шкабин Геннадий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.52 Мб
 4. Понятие и виды ОРМ
  Новикова М.Е. | | Автореферат диссертации | 2018 | docx | 0.05 Мб
 5. Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики
  Потапов Илья Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.71 Мб
 6. Ответы на экзаменационные вопросы по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 7. Ответы к экзамену по дисциплине Взаимодействие следователей и органов дознания
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 8. Ответы к экзамену по дисциплине Основы оперативно-розыскной деятельности
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.08 Мб
 9. Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції
  І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко | навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с. | Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб
 10. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-западного федерального округа РФ)
  Родичев Максим Леонидович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.42 Мб
 11. Оперативно-разыскное обеспечение противодействия коррупции в пограничных органах ФСБ России
  Сколотнев Максим Александрович | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Люберцы - 2015 | Диссертация | 2015 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 12. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ
  Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. | навчально-практичний посібник / Б.І. Бараненко, О.Б, Бочковий, К.А. Гусєва та інш. ; MBC України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім,. - Луганськ: РБВ ЛДУВС їм. Е.О. Дідоренка, 2014. - 416 с. | Учебное пособие | 2014 | Украина | docx/pdf | 9.6 Мб
 13. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
  Бандурка О. М. | монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. | Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб
 14. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение)
  Дидоренко Э.А., и др. | Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы, 2007. - 264 с. | Учебное пособие | 2007 | Украина | docx | 0.5 Мб
 15. Практика и проблемы методики расследования краж цветных металлов
  Ястребова Татьяна Ивановна | Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Челябинск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 7.19 Мб
 16. Раскрытие и расследование фактов взяточничества c использованием результатов оперативно-розыскной деятельности
  Машков Сергей Александрович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Иркутск - 2004 | Диссертация | 2004 | Россия | docx/pdf | 5.28 Мб
 17. Основи оперативно-розшукової діяльності
  С. В. Албул, С. В. Андрусенко, и др. | навч. посіб. /— Одеса : ОДУВС, 2016. —270с. | Учебное пособие | | Украина | docx | 2.08 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -