Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Красногор Олександр Володимирович

Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018

Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.78 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

АНОТАЦІЯ
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ
Поняття та зміст адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів
Права і законні інтереси нотаріусів як об’єкт адміністративно- правового захисту
Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які впливають на захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
.2 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
2 .3 Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ
Зарубіжний досвід адміністративно-правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів у країнах-учасницях ЄС
Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового захисту прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.78 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАдміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні

релевантные научные источники:
 • Відповіді - Правові основи підприємницької діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.07 Мб
  Визначення та ознаки комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: Поняття, система та особливості законодавства, що регулює підприємницьку діяльність. Поняття та види суб’єктів
 • ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ «МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | doc | 0.11 Мб
  Шпаргалка містить 90 відповідей до іспиту по дисциплині "Митне право України" Історія виникнення і розвиток митної справи в Україні. Становленнямитної справи в Україні. Поняття і зміст митної
 • Інформаційно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
  Цьвок Мар’яна Степанівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.66 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 НЕДЕРЖАВНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НАСЕЛЕННЯ
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Екологічна функція держави в сучасних умовах. Cтратегія національної екологічної політики. 2.Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на становлення екологічного права.
 • Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
  1.Понятие хозяйственного права Украины (предмет, цель, метод). 2.Хозяйственное законодательство: понятие, признаки. 3.Система хозяйственного законодательства. 4.Хозяйственно-правовые нормы: понятие и
 • Аграрне право України - відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.37 Мб
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ Поняття та предмет аграрного права України. Функції агарного права України. Принципи аграрногоправа України. Методи в аграрному праві України. Система і структура аграрного
 • Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права
  Т.Р.С. Аллан | Переклад з англійської Ростислава Сеяківа. Київ. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» - 2008 | Научная книга | 2008 | Украина | docx/pdf | 15.63 Мб
  У книзі «Конституційна справедливість. Ліберальна теорія верховенства права» оксфордський професор права Т. Р. С. Аллан летально аналізує механізми функціонування судової системи у відкритому
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Прокурорський нагляд України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  І.Роль і місце прокуратури в державному механізмі. 2.Історія створення прокуратури 3.Прокуратура за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Директорія. 4.Відновлення Прокуратори (грудень 1918 -

Другие источники по дисциплине Нотариат:

 1. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
  Курило Тетяна Сергіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.83 Мб
 2. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
  Мартинюк Олена Антонівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.19 Мб
 3. Нотариат России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 4. Нотаріат України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 5. Статус нотариуса в гражданском праве Российской Федерации
  Журавлева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва -2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -