Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

 

Мартинюк Олена Антонівна

Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.19 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Генезис становлення контрольної функції у сфері здійснення нотаріальної діяльності та її значення у сучасних умовах
Сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Контроль за нотаріальною діяльністю як функція державного управління: поняття та загальна характеристика
Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
Об’єкт і предмет контролю за нотаріальною діяльністю
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Система суб’єктів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та їх адміністративно-правовий статус
Зарубіжний досвід здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та шляхи його впровадження в національну правову систему
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 3.19 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Адміністративно-правові засади здійснення контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Нотариат:

 1. Адміністративно-правовий захист прав і законних інтересів нотаріусів в Україні
  Красногор Олександр Володимирович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.78 Мб
 2. Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
  Курило Тетяна Сергіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.83 Мб
 3. Нотариат России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.16 Мб
 4. Нотаріат України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
 5. Статус нотариуса в гражданском праве Российской Федерации
  Журавлева Елена Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва -2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 1.33 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -