Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<

Спадковий договір у цивільному праві

Мазуренко С.В.

Спадковий договір у цивільному праві

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю. Одеса, 2004

Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
- Одеська національна юридична академія,.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню інституту спадкового договору за новим Цивільним кодексом України. Вперше на науковому рівні провадиться дослідження правової природи і поняття спадкового договору за новим цивільним законодавством України. Основною метою дисертаційного дослідження є з'ясування поняття, сутності та значення інституту спадкового договору в сучасних умовах, особливостей визначення його предмета та суб'єктного складу, місця у системі цивільного права України, а також особливостей укладення, здійснення, зміни, розірвання та припинення. У дисертації послідовно досліджуються цивільно-правова характеристика спадкового договору, співвідношення з іншими подібними правовими явищами. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

Содержание

З М І С Т
ВСТУП
Розділ І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ
2.1. Правова природа спадкового договору
2.2. Поняття спадкового договору
2.3. Особливості суб'єктного складу спадкового договору
2.4. Спадковий договір у системі підстав виникнення цивільних прав та обов’язків в цивільному праві України
РОЗДІЛ ІІІ. УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ
3.1. Укладення спадкового договору
3.2. Зміна і припинення спадкового договору
3.3. Розірвання спадкового договору
РОЗДІЛ ІV. ВИКОНАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ
4.1. Загальні положення про виконання зобов'язань, що виникли зі спадкового договору
4.2. Спеціальні засоби забезпечення виконання спадкового договору
4.3. Загальні засоби забезпечення виконання зобов'язань по спадковому договору
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА

Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпадковий договір у цивільному праві

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1. Предмет регулювання цивільного права. 2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки. 3. Функції цивільного права. 4. Поняття цивільного права як галузі права. 5. Система цивільного
 • Апеляційне оскарження в цивільному процесі України
  Чернушенко Єлізавета Антонівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса – 2003 | Диссертация | 2003 | Украина | doc | 0.19 Мб
  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право З М І С Т В С Т У П РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО
 • Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді
  Притика Юрій Дмитрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.55 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ
 • Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми
  Булеца Сібілла Богданівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 2.54 Мб
  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Культурні цінності як об’єкти цивільних прав
  Зверховська Валентина Францівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 року | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.35 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТЕМИ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Стан
 • Цивільно-правовий захист житлових прав дітей
  Мовчан Ольга Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.37 Мб
  12.00.03 -- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ
 • Використання речових доказів під час розгляду та вирішення цивільних справ
  Зеленяк Артур Степанович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Ужгород - 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | docx/pdf | 1.76 Мб
  Спеціальність 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІНСТИТУТ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Становлення та розвиток
 • Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності як підстава припинення права власності на земельну ділянку
  Головня Ірина Яківна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса —2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  Спеціальність: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ Земельна ділянка
 • Оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
  Цихоня Денис Юрійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.33 Мб
  Спецальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ, УХВАЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ
 • Недійсність правочинів з дефектами волі
  Длугош Оксана Іванівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2013 | Диссертация | 2013 | Украина | doc | 0.24 Мб
  Спеціальність 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРАВОЧИНІВ З ДЕФЕКТАМИ ВОЛІ 1. 1. Воля та волевиявлення

Другие источники по дисциплине Наследственное право:

 1. Завещание под условиями: зарубежный опыт
  Сараев Александр Геннадьевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2016 | Диссертация | 2016 | Зарубежные страны | docx/pdf | 1.53 Мб
 2. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия
  Путинцева Екатерина Павловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2014 | Диссертация | 2014 | Сравнительное | docx/pdf | 4.36 Мб
 3. Наследование имущественных прав, связанных с предпринимательской деятельностью
  Рыбачук Елена Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2013 | Диссертация | 2013 | Россия | docx/pdf | 0.96 Мб
 4. Наследование предприятия как имущественного комплекса в российском гражданском праве
  Смирнова Виктория Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону, 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 4.41 Мб
 5. Правовое регулирование отношении наследования по завещанию
  Пунько Татьяна Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Минск - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 1.02 Мб
 6. Эволюция формы завещания в древнерусском и российском праве Х - ХХІ вв
  Комаревцева Ирина Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ставрополь - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 7. Наследственное правопреемство
  Кожевина Елена Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 3.87 Мб
 8. Наследственное преемство по закону в Российской Федерации
  Кулакова Анна Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. МОСКВА-2005 | Диссертация | 2005 | Россия | doc | 0.2 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -