Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів

 

Зархін Олександр Олександрович

Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків 2002

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність 12.00.10 – судоустрій, прокуратура
та адвокатура

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ І. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ
1.1. Прокуратура в системі поділу влади
1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ та ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНнях
2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
2.2. Організаційні та правові аспекти в роботі слідчого військової прокуратури та шляхи її оптимізації
Розділ ІІІ. НАГЛЯД ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА ЗА ДОдержАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ Й ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
3.1. Проблеми повноважень військового прокурора по здійсненню нагляду за розслідуванням злочинів у Збройних Силах України
3.2. Методика нагляду військового прокурора за додержанням законів при розслідуванні злочинів
ВИСНОВКИ
СПИСОК використаної ЛіТЕРАТУРи
Додаток

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.17 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів

релевантные научные источники:
 • Кримінально-процесуальні функції: теоретико- методологічні засади і практика реалізації
  Гловюк Ірина Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.33 Мб
  Спеціальність: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
 • Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
  Тлепова Марина Ігорівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.35 Мб
  12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ
 • Забезпечення права особи на свободу та особисту недоторканність під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні
  Волков Кирило Дмитрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.58 Мб
  12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ
 • Реалізація прав потерпілого на стадії досудового розслідування
  Абламський Сергій Євгенович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.31 Мб
  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО
 • Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
  Бандурка О. М. | монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. | Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб
  У монографії викладається теорія і практика оперативно-розшукової діяльності, що ув’язана з практичними діями оперативних підрозділів з орієнтуванням на сучасне оперативно-розшукове законодавство та

Другие источники по дисциплине Прокурорский надзор:

 1. Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта
  Плугарь Денис Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 2. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья
  Шибина Александра Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.83 Мб
 3. Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте наркотиков
  Шаров Михаил Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.94 Мб
 4. Адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури
  Андрієвська Юлія Ігорівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.3 Мб
 5. Адміністративно-правові засади становлення військових прокуратур в Україні
  Євдокіменко Сергій Анатолійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ —2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.79 Мб
 6. Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні
  Неврозов Олексій Борисович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.97 Мб
 7. Адміністративно-правовий статус регіональної прокуратури в Україні
  Циганок Сергій Васильович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.51 Мб
 8. Ответы к экзамену по прокурорском надзору РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб
 9. Ответы на экзаменационные вопросы по Прокурорскому надзору
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 10. Историческое развитие органов и учреждений прокуратуры в России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.36 Мб
 11. Ответы на вопросы по дисциплине Прокурорский надзор
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 12. Прокурорський нагляд України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 13. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления
  Дымолазов Виталий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.59 Мб
 14. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: вопросы теории, практики, законодательного регулирования
  Спирин Александр Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 5.4 Мб
 15. Прокурорський нагляд в України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2011 | Украина | docx | 0.08 Мб
 16. Адміністративні акти органів прокуратури
  Угровецький Павло Олегович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | docx | 0.27 Мб
 17. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
  Мичко Микола Іванович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків-2001 | Диссертация | 2001 | Украина | doc | 0.47 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -