Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Адміністративно-правові засади становлення військових прокуратур в Україні

Євдокіменко Сергій Анатолійович

Адміністративно-правові засади становлення військових прокуратур в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ —2017

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.79 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total Commander12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР В УКРАЇНІ
Історико-правовий огляд становлення адміністративно-правового статусу військової прокуратури в Україні
Мета, завдання та принципи діяльності військових прокуратур в Україні
Функціонально-організаційна структура військової прокуратури в Україні
Правові засади діяльності військових прокуратур в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання
РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІЙСЬКОВИХПРОКУРАТУР В УКРАЇНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів у оборонно-промисловому комплексі
Повноваження військових прокуратур щодо представництва інтересів громадян і держави у воєнній сфері в судах
Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень
Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за виконанням антикорупційного законодавства та протидії корупційним правопорушенням у воєнній сфері
Повноваження військових прокуратур при здійсненні нагляду за дотриманням прав і свобод військовослужбовців
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР В УКРАЇНІ
3.1. Міжнародні стандарти діяльності військових прокуратур та можливості їх використання в Україні
3.2. Удосконалення адміністративного законодавства, що регулює наглядову діяльність військових прокуратур в Україні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.79 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderАдміністративно-правові засади становлення військових прокуратур в Україні

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Прокурорский надзор:

 1. Прокурорский надзор за исполнением законов об антитеррористической защищенности объектов железнодорожного транспорта
  Плугарь Денис Михайлович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.31 Мб
 2. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на охрану здоровья
  Шибина Александра Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.83 Мб
 3. Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте наркотиков
  Шаров Михаил Иванович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 1.94 Мб
 4. Адміністративні процедури в діяльності органів прокуратури
  Андрієвська Юлія Ігорівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 2.3 Мб
 5. Адміністративно-правовий статус прокуратури в Україні
  Неврозов Олексій Борисович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.97 Мб
 6. Адміністративно-правовий статус регіональної прокуратури в Україні
  Циганок Сергій Васильович | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.51 Мб
 7. Ответы к экзамену по прокурорском надзору РБ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.28 Мб
 8. Ответы на экзаменационные вопросы по Прокурорскому надзору
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.14 Мб
 9. Историческое развитие органов и учреждений прокуратуры в России
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.36 Мб
 10. Ответы на вопросы по дисциплине Прокурорский надзор
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 11. Прокурорський нагляд України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
 12. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об отходах производства и потребления
  Дымолазов Виталий Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2016 | Диссертация | 2016 | Россия | docx/pdf | 1.59 Мб
 13. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: вопросы теории, практики, законодательного регулирования
  Спирин Александр Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2014 | Диссертация | 2014 | Россия | docx/pdf | 5.4 Мб
 14. Прокурорський нагляд в України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2011 | Украина | docx | 0.08 Мб
 15. Адміністративні акти органів прокуратури
  Угровецький Павло Олегович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | docx | 0.27 Мб
 16. Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів
  Зархін Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.17 Мб
 17. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України
  Мичко Микола Іванович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків-2001 | Диссертация | 2001 | Украина | doc | 0.47 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -