Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді - Міжнародна економіка

 
Відповіді - Міжнародна економіка

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

18+19. Визначення «країни, що розвиваються», критерії їх виділення
31.Загальна характеристика національних економік країн Пд.-Зх Азії
23. Вплив розширення ЄС на Україну
63. Передумови вступу України в ЄЕП
35. Особливості економічного розвитку Південної та Північної Кореї
52. Механізм функціонування ЄС
53. Створення Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Відмінності від ЄС
51. Еволюція ЄЕС/ЄС. Основні етапи та їх характеристика
12. Загальна характеристика та функції ОЕСР
14. Місце країн ОЕСР в сучасній міжнародній економіці.
62. Передумови вступу України в ЄС
2. Нерівномірність розвитку економіки окремих країн і регіонів: причини та наслідки
16. НІК Пд.-Сх Азії та особливості їх економічного розвитку
27. Загальна характеристика економіки країн Південно-західної Азії
15. Загальна характеристика національних економік нових індустріальних країн
22. Розширення ЄС, його роль та місце в світовій економіці
26. Вступ країн центрально-східної Європи до ЄС. Критерії вступу до ЄС
56. КАРІКОМ – спільний карибський ринок
40. Інтеграційні об’єднання в північній Америці
61. Східно-африканське співтовариство, торгово-економічний союз країн Пд. Африки, осн.цілі та характеристики

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді - Міжнародна економіка

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Мировая экономика, международная экономика:

 1. Экономическое развитие территориальных природно­рекреационных систем на основе повышения эффективности инвестиций
  Алимханова Роза Кенжеевна | Диссертация на соискание степени доктора философии PhD. Алматы, 2019 | Диссертация | 2019 | Казахстан | docx | 1.24 Мб
 2. Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и КНР
  Хоу Цзе | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Бишкек - 2018 | Диссертация | 2018 | Кыргызстан | docx/pdf | 1.76 Мб
 3. Формирование конкурентоспособного здравоохранения: теория, методология, пути реализации
  Омирбаева Бибигуль Сериковна | Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD). Республика Казахстан Астана, 2018 | Диссертация | 2018 | Казахстан | docx/pdf | 2.1 Мб
 4. корпоративная социальная ответственность на примере ведущих автопроизводителей германии и франции
  Рашидин Екатерина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.01 Мб
 5. Влияние высоких технологий на мировой рынок сельскохозяйственных товаров
  Школяренко Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.93 Мб
 6. Мировая экономика
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.7 Мб
 7. Обеспечение экономической безопасности ЕАЭС на основе развития экономической нтеграции стран СНГ
  Байдурин Марат Серикович | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.6 Мб
 8. Мировой опыт формирования пенсионных систем и возможности его использования в России
  Пудовкин Алексей Васильевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 9. Французские компании на мировом рынке вина
  Симонова-Хитрова Марина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 7.61 Мб
 10. Элементы и цели интеграции в мировую экономику
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 11. Ответы на вопросы к междисциплинарному государственному экзамену по специальности «Мировая экономика»
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.21 Мб
 12. Відповіді з предмету Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 13. Ответы по Международной экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.31 Мб
 14. Ответы на экзамен по мировой экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.45 Мб
 15. Ответы к экзамену - Международные экономические отношения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.3 Мб
 16. Ответы к экзамену - Мировая экономика и международная политика
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы по международной экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 18. Ответы на билеты - Международные экономические отношения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. Ответы на ГОС по Мировой экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 20. Ответы на экзамен по мировой экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.25 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -