Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Міжнародна економіка

 
Міжнародна економіка

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду
Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та рівнів їх взаємодії.
Особливості та структуризація середовища міжнародних економічних відносин.
Характеристика політико-правового та соціально-культурного середовища міжнародних економічних відносин
Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних відносин
Сутність та тенденції розвитку світового господарства
Форми міжнародного поділу праці та фактори його розвитку.
8.Сутність і форми міжнародної економічної діяльності підприємств
9.Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК
10.Масштаби і основні характеристики діяльності транснаціональних компаній
11. Поняття та види вільних економічних зон
12. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів
13. Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі
14. Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі
15. Еволюція теорій міжнародної торгівлі
21. Поняття та форми протекціонізму в торговельно-економічних відносинах.
16. Зустрічна торгівля, її види та особливості.
31. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України
17. Методи міжнародної торгівлі: переваги та недоліки їх використання.
18.Характеристика інституційних посередників в міжнародній торгівлі
19.Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні тенденції розвитку
20.Міжнародний аукціон, його сутність,види та способи проведення
27. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних ринках.
22. Митний тариф, його функції та види.
26.Демпінг як засіб торгівельної політики, його види. Антидемпінгові мита та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі.
23. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній торгівлі.
24.Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі.
29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної торгівлі.
25.Ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі.
48.Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та масштаби
28. Базисні умови постачання (INCOTERMS) у міжнародній торгівлі.
30. Товарна структура зовнішньо торговельної діяльності України
32. Участь України у світовій торгівлі послугами
33. Джерела зовнішнього фінансування країн.
34. Характеристика інституційної та валютної структури світового фінансового ринку.
35. Характеристика географічної та функціональної структури світового фінансового ринку
36.Характеристика світових фінансових центрів
37.Особливості розвитку світового ринку цінних паперів
70.Основні характеристики та структурні принципи організації Генуезької валютної системи.
38.Особливості діяльності транснаціональних банків
39.Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для розвитку економіки України
40.Види міжнародного інвестування та сучасні тенденції його розвитку
42.Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій
41.Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій
43.Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного інвестування
44.Контрактні форми міжнародного інвестування
45.Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних процесах
46.Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі
47.Роль стратегічних альянсів у міжнародному бізнесу
49.Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні
50.Міжнародний кредит, його функції та форми
51. Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу
52. Характеристика основних форм кредитування експорту
67.Сутність валютного курсу та його види.
Організаційна структура та особливості діяльності групи Світового Банку
58. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її розв’язання
Роль міжнародних неурядових економічних організацій у розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу
55. Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік
56. Види та умови кредитування МВФ
74.Валютний ринок, його функції та структура
Етапи співробітництва України з МВФ
61. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку країн світу.
59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов глобалізації
60. Сутність та сучасні види міжнародної трудової міграції
62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.
63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили
64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції
65. Україна у світових міграційних процесах
66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, наслідки
68.Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та ключові характеристики
69.Принципи організації валютних відносин в умовах золотомонетного стандарту
71.Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи
72.Основні характеристики та структурні принципи функціонування Ямайської валютної системи.
73.Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи
75.Поняття та види валютного арбітражу
76.Види операцій на валютних ринках та їх характеристика
78.Сутність та форми міжнародних розрахунків
77.Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні
79.Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків
80.Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо
81.Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на “відкритий рахунок”
83.Характеристика економічних факторів впливу на платіжний баланс держави
84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ
82.Сутність та структура платіжного балансу країни
85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги платіжного балансу
86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості формування
87.Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції
84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за методикою МВФ
88 Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх характеристика
89. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до регіональних економічних об’єднань
90.Етапи розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі
107.Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС
91. Характеристика інтеграційних процесів в Європі
95.Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського Економічного Співробітництва (АТЕС)
92. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці
93. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки
Особливості економічної інтеграції країн Азії
96.Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції
97.Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки
98.Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх характеристика
99.Класифікація та характеристика глобальних проблем
100. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних проблем сучасності.
101. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної глобальних проблем
102. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної проблеми
103. Стратегічні напрями економічної інтеграції України
104. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України
105. Участь України в інтеграційних об’єднаннях
106.Перспективи розвитку інтеграційного співробітництва на пострадянському просторі
108.Напрями співробітництва України з ЄС
109. Інвестиційне співробітництво України з Європейським Союзом
110. Напрями співробітництва Україна-Росія .

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.27 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Міжнародна економіка

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Мировая экономика, международная экономика:

 1. Экономическое развитие территориальных природно­рекреационных систем на основе повышения эффективности инвестиций
  Алимханова Роза Кенжеевна | Диссертация на соискание степени доктора философии PhD. Алматы, 2019 | Диссертация | 2019 | Казахстан | docx | 1.24 Мб
 2. Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и КНР
  Хоу Цзе | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Бишкек - 2018 | Диссертация | 2018 | Кыргызстан | docx/pdf | 1.76 Мб
 3. Формирование конкурентоспособного здравоохранения: теория, методология, пути реализации
  Омирбаева Бибигуль Сериковна | Диссертация на соискание степени доктора философии (PhD). Республика Казахстан Астана, 2018 | Диссертация | 2018 | Казахстан | docx/pdf | 2.1 Мб
 4. корпоративная социальная ответственность на примере ведущих автопроизводителей германии и франции
  Рашидин Екатерина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 5.01 Мб
 5. Влияние высоких технологий на мировой рынок сельскохозяйственных товаров
  Школяренко Анна Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 2.93 Мб
 6. Мировая экономика
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.7 Мб
 7. Обеспечение экономической безопасности ЕАЭС на основе развития экономической нтеграции стран СНГ
  Байдурин Марат Серикович | Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 3.6 Мб
 8. Мировой опыт формирования пенсионных систем и возможности его использования в России
  Пудовкин Алексей Васильевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 2.46 Мб
 9. Французские компании на мировом рынке вина
  Симонова-Хитрова Марина Юрьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Россия | docx/pdf | 7.61 Мб
 10. Элементы и цели интеграции в мировую экономику
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.03 Мб
 11. Ответы на вопросы к междисциплинарному государственному экзамену по специальности «Мировая экономика»
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.21 Мб
 12. Відповіді з предмету Міжнародна економіка
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
 13. Ответы по Международной экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.31 Мб
 14. Ответы на экзамен по мировой экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.45 Мб
 15. Ответы к экзамену - Международные экономические отношения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.3 Мб
 16. Ответы к экзамену - Мировая экономика и международная политика
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.12 Мб
 17. Ответы по международной экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.26 Мб
 18. Ответы на билеты - Международные экономические отношения
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. Ответы на ГОС по Мировой экономике
  | Ответы к госэкзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 20. Ответы на экзамен по мировой экономике
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.25 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -