Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Менеджмент і організація виробництва

 
Менеджмент і організація виробництва

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Тема 1: «Теоретико-методологічні засади дисципліни «Операційний менеджмент»»
Мета та основні завдання операційного менеджменту.
Еволюція розвитку операційного менеджменту.
Сутність та особливості операційного менеджменту.
Система операційного управління організацією.
Тема 2: «Праксиологічні засади і сутність операційного менеджменту»
Сутність операційного менеджменту
Функції та принципи операційного менеджменту
Операція як вид діяльності. Матеріальні потоки.
Тема 3: «Операційні система, стратегія і операційний менеджмент»
Виробниче підприємство
Операційна система виробничого підприємства.
Операційна стратегія.
Менеджмент операційної системи
Тема 4: «Проектування продукту та послуг в контексті операційного менеджменту»
Проектування продуктів у контексті операційного менеджменту.
Проектування послуг в контексті операційного менеджменту.
Вартісний аналіз та вартісний інжиніринг в контексті операційного менеджменту
Розміщення процесів в контексті операційного менеджменту.
Тема 6: «Управління виробничою потужністю в операційному менеджменті»
Поняття і види виробничої потужності
Планування виробничих потужностей
Критерії розміщення виробничих потужностей
Розміщення об’єктів сервісу
Тема 8: «Управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами в операційному менеджменті»
Принципи формування системи управління матеріальними ресурсами і виробничими запасами.
Управління процесами матеріалоспоживання.
Місце і види запасів в операційній системі.
1. Склад підрозділів, вимоги і задачі операційної інфраструктури в операційному менеджменті.
2. Управління ремонтним і інструментним господарством в операційному менеджменті.
3. Управління енергетичним господарством
4. Управління транспортним і складським господарством.
5. Понятійно-категоріальний апарат управління якістю продукції.
6. Основи створення сучасної системи упр-ння якістю пр.-ції.
7. Стандарти як нормативна база менеджменту якості продукції.
8. Сертифікація продукції в контексті ОМ
9. Система матеріально-технічного забезпечення
10. Управління службою МТЗ
11. Управління збутом
12. Логістична система постачання, виробництва і збуту
13. Процес і види контролю в системі ОМ
14.Контроль якості продукції, технологічного процесу
15. Контроль виробничих витрат
16. Контроль і контролінг в системі ОМ
17. Сутність проектів та їх типи.
18. Управління проектами
19. Життєвий цикл проекту
20. Планування в управлінні проектами
21. Програмне забезпечення управління проектами
22. Автоматизовані інформаційні системи
23. Управління проектами за допомогою комп’ютерного діалогового вікна
24. Сутність і основні функції фінансового управління підприємством.
25. Операції управління фінансовими активами і грошовими потоками виробничого підприємства.
26. Формування структури капіталу підприємства.
27. Фінансове планування як функція управління фінансовою діяльністю
28. Від управління кадрами до персонал-стратегії.
29. Методи управління персоналом підприємства.
30. Кадрове планування на підприємстві
31. Оперативний план роботи з персоналом.
32. Мотивація персоналу і ефективність виробництва.
Система управління виробничими запасами.
ЗМІСТ

Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Менеджмент і організація виробництва

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Производственный менеджмент:

 1. Виробничий менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.07 Мб
 2. Производственный менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.07 Мб
 3. Шпаргалка - Менеджмент организации производства
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.24 Мб
 4. Шпаргалка - Операционный менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.33 Мб
 5. Менджемент и организация производства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 3.73 Мб
 6. Производственный менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.25 Мб