Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Планування діяльності підприемства

Планування діяльності підприемства

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві
Планування як наука.
Процес планування і вибір рішень.
Планування як функція управління підприємством.
2. Методи та інструменти планових розрахунків.
Функціонування системи планування на підприємстві.
Різновиди планів та їх комплекси
Зміст планів і організація їх розробки.
Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту.
Планування реклами.
Планування збуту продукції.
Виробнича програма підприємства, її зміст і оптимізація.
Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні.
Зміст і завдання оперативно-календарного планування
Ритмічність виробництва.
Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва.
17. Зміст планування матеріально-технічного забезпечення виробництва та послідовність його розробки.
18. Планування потреби в матеріальних ресурсах.
19. Запаси і регулювання їх розмірів.
20. Визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах.
21. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають і послідовність розрахунків.
22. Методика розрахунку виробничої потужності;
24. Система показників виробничої потужності.
25. Планування персоналу.
26. Планування продуктивності праці.
27. Планування оплати праці.
28. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури.
29. Планування забезпечення підприємства технологічною оснасткою.
30. Планування діяльності ремонтного виробництва.
31. Планування енергозабезпечення підприємства.
32. Планування транспортного обслуговування виробництва.
33. Мета та завдання розробки плану із собівартості продукції.
52. Фінансове планування.
51 Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення.
50. Оцінка середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції.
49.Склад бізнес-плану та технологія його розробки.
Сутність бізнес-планування та його призначення.
47. Оцінка технічного рівня розвитку п-ва.
46.Планування технічного та організаційного розвитку.
45. Сітьові методи планування підготовки вир-ва та освоєння нових виробів.
44.Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції.
43. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції.
42. Оптимізаційні планові розрахунки оновлення продукції.
41. Формування планів оновлення продукції. Їх склад і завдання.
40. Основні умови прибутковості підприємства.
39.Планування прибутку на підприємстві.
38. Планування потреб підприємства в капіталі і грошових коштах.
37.Задачі і зміст фінансового планування.
36.Методика розрахунку калькуляційних статей прямих витрат.
35.Планування собівартості реалізованої продукції.

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПланування діяльності підприемства

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Менеджмент предприятий:

 1. Ответы на Гос. экзамен - Менеджмент организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 0.36 Мб
 2. Менеджмент организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.69 Мб
 3. Ответы к гос. экзамену по менеджменту организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 5.21 Мб
 4. Ответы на гос.экзамен - Менеджмент организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 1.34 Мб
 5. Управление организацией
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.26 Мб
 6. Шпаргалка к госэкзамену по Менеджменту организации
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.26 Мб
 7. Шпаргалка по управлению предприятием торговли
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.09 Мб
 8. Менеджмент организации
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.31 Мб
 9. Шпаргалки - Планирование на предприятии
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 10. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 11. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 12. Ответы на экзамен по теории организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.79 Мб
 14. Теория организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 0.04 Мб
 15. Управление изменениями. Ответы к зачету
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.23 Мб
 16. Шпаргалка по конкурентоспособности на малых и средних предприятиях
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.16 Мб
 17. Ответы на экзамен планирование и контроль на предприятии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 18. Оперативно-производственное планирование
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. Ответы на экзамен планирование и контроль на предприятии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб
 20. Преобразование системы менеджмента российских предприятий с целью повышения их конкурентоспособности
  Грачев Александр Николаевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2013 | Диссертация | 2013 | Россия | docx/pdf | 30.57 Мб