Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Конкуренція в міжнародному бізнесі

Конкуренція в міжнародному бізнесі

Лекция | | Украина | docx | 0.26 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ТЕМА 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Конкуренція у класичних та неокласичних концепціях.
2.Конфліктні теорії економічної конкуренції.
Механізм конкуренції у системних концепціях економічного розвитку.
4. Основні різновиди економічної конкуренції.
ТЕМА 2. ОСНОВНІ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Фактори та зміст модифікації умов конкуренції на світових ринках.
2. Деформацп умов досконалої конкуренцп у моделях міжнародної торгівлі окремих країн.
З. Типові моделі міжнародної недосконалої конкуренцп фірм.
ТЕМА 3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ОКРЕМИХ КРАЇН.
Поняття «конкурентоспроможність національних економік» на зовнішніх ринках.
Параметри та показники міжнародної конкурентоспроможності національних господарств.
ТЕМА 4. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ НА СВІТОВИХ РИНКАХ.
Розрахунок інтегрального показника міжнародної КС товару.
ТЕМА 5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІРМ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ.
Поняття та види КС фірм на зовнішніх ринках.
Основні методи визначення КС фірм.
Оцінки загального рівня зовнішньоекономічної КС фірми.
1. Основні елементи концепції конкуренції фірм на зовнішніх ринках:
Сучасна типологія конкурентних стратегій.
Характерні риси основних конкурентних стратегій фірм.
Загальні стратегії конкуренції за М. Портером.
Особливості основних конкурентних стратегій за М. Портером:
Цінова конкуренція на зовнішніх ринках.
2. Нецінові методи конкуренції на зовнішніх ринках.
Обмежувальна ділова практика фірм на світових ринках.

Лекция | | Украина | docx | 0.26 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderКонкуренція в міжнародному бізнесі

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Менеджмент предприятий:

 1. Ответы на Гос. экзамен - Менеджмент организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 0.36 Мб
 2. Менеджмент организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.69 Мб
 3. Ответы к гос. экзамену по менеджменту организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 5.21 Мб
 4. Ответы на гос.экзамен - Менеджмент организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 1.34 Мб
 5. Управление организацией
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 1.26 Мб
 6. Шпаргалка к госэкзамену по Менеджменту организации
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.26 Мб
 7. Шпаргалка по управлению предприятием торговли
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.09 Мб
 8. Менеджмент организации
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.31 Мб
 9. Шпаргалки - Планирование на предприятии
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.12 Мб
 10. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.08 Мб
 11. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.22 Мб
 12. Ответы на экзамен по теории организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 0.96 Мб
 13. Теория организации
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.79 Мб
 14. Теория организации
  | Ответы к госэкзамену | 2017 | Россия | docx | 0.04 Мб
 15. Управление изменениями. Ответы к зачету
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Россия | docx | 2.23 Мб
 16. Шпаргалка по конкурентоспособности на малых и средних предприятиях
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.16 Мб
 17. Ответы на экзамен планирование и контроль на предприятии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 18. Оперативно-производственное планирование
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. Планування діяльності підприемства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.07 Мб
 20. Ответы на экзамен планирование и контроль на предприятии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.2 Мб