Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Міжнародний фінансовий менеджмент

 
Міжнародний фінансовий менеджмент

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1. Суть м/н фінансового менеджменту.
2. Валютно-фінансове середовище м/н менеджменту.
3. Причини невизначеності в діяльності м/н менеджменту.
4. Функціонування світової валютної системи на сучасному етапі розвитку світового господарства.
5. Інструменти строкового ринку.
6. Фінансові концепції м/н фінансів.
7. Фінансовий менеджмент м/н фінансів.
8. Короткострокове фінансування фірми.
9. Довгострокове фінансування компанії.
10. Валютний ризик і стратегії його хеджування.
11. Управління бухгалтерським ризиком.
13. Транзакційний валютний ризик.
14. Контрактні методи страхування транзакційного ризику.
15. Менеджмент конкурентного ризику.
16. Фінансування зовнішньої торгівлі.
17. Фінансування експорту.
18. Нетрадиційні форми фінансування.
19. Факторинг і форфейтинг.
20. Державне страхування експорту.
21. Способи фінансування імпорту.
22. Охарактеризуйте суть понять фінансовий менеджмент, світовий менеджмент і міжнародний менеджмент.
23. Методологічні основи міжнародного фінансового менеджменту.
24. Сучасні тенденції розвитку міжнародного фінансового менеджменту.
25. Сутність та особливості фінансового менеджменту у міжнародному бізнесі.
26. Основні напрями фінансового менеджменту в ТНК.
27.Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії.
28. Рольові функції міжнародного фінансового менеджера в контексті аналізу зовнішнього середовища.
29. Особливості аналізу зовнішнього середовища.
30. Охарактеризуйте основні періоди розвитку міжнародного бізнесу.
31. Охарактеризуйте фактори глобалізації.
32. Дайте характеристику поняття інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту.
33. Охарактеризуйте шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту.
34. Основні цілі і риси міжнародного бізнесу.
35. Основні форми міжнародного бізнесу.
36. Сутність міжнародного менеджменту.
37. Сучасний досвід підготовки менеджерів для міжнародного бізнесу.
38. Охарактеризуйте особливості стратегій у менеджменті.
39. Охарактеризуйте основні етапи розробки міжнародних стратегій
1. Суть міжнародного стратегічного планування.
2. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.
3. Охарактеризуйте етноцентризм.
4. Дайте характеристику поліцентризму.
5. Охарактеризуйте регіоцентризм.
6. Дайте характеристику концепції геоцентризму в управлінні діяльністю ТНК.
7. Основні типи міжнародних стратегій.
8. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.
9. Система планування в міжнародних корпораціях. ??
11. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій.
12. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу.
13. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.
14. Охарактеризуйте особливості дивізіональних структур ТНК.
15. Дайте характеристику глобальній продуктовій структурі
16. У чому полягає зміст структуризації за географічними регіонами
17. Охарактеризуйте матричні структури ТНК
18. Особливості управління людськими ресурсами в ТНК
19. Підходи до підбору персоналу та навчання в ТНК.
20. Мотивація і оплата праці в ТНК
21. Форми стимулювання персоналу м/н фірми
22. Мотивація учасників процесу стратегічного планування в м/н фірмі
23. Використання міждержавних порівнянь у мотивації учасників в м/н фірмі
24. Основні концепції мотивації в м/н фірмі
25. Дайте характеристику практичної користі теорій “Х” і “Y“ Мак-Грегора
26. Охарактеризуйте керівництво, що зосереджене на роботі і на людині (Р. Лайкерт).
27. Назвіть і охарактеризуйте базові системи стилів лідерства за Лайкертом.
28. Охарактеризуйте управлінську решітку Блейк і Мутон
29. Особливості контролю в м/н середовищі
30. Суть процесу контролю
31. Контроль на м/н рівні
32. Основні типи контролю в МНК.
33. Особливості контролю в різних м/н корпораціях.
34. Системи обліку країн світу
35. Охарактеризуйте поняття міжнародного бізнес-етикету.
36. Роль етики в м/н бізнесі.
37. Охарактеризуйте соціальну і юридичну відповідальність, притаману сучасній моделі бізнесу.

Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.09 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Міжнародний фінансовий менеджмент

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Международный менеджмент:

 1. Міжнародний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.5 Мб
 2. Шпаргалка - Міжнародний менеджмент
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.56 Мб
 3. Відповіді на іспит з міжнародного менеджменту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.1 Мб
 4. Шпаргалка по международному менеджменту
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.02 Мб