Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 
>>

Механічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості

Леонід Куценко, Леонід Запольський

Механічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості

Геометричне моделювання та інформаційні технології, № 1 (5), квітень 2018. м. Харків - 2018

Научная статья | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.86 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВизначено механічні параметри розкриття елементу каркасу орбітального об'єкта як процесу коливання багатоланкового маятника в умовах невагомості. Коливання виникають завдяки впливу імпульсу піротехнічного реактивного двигуна на кінцеву точку ланки маятника. Опис інерційного розкриття маятника виконано за допомогою рівняння Лагранжа другого роду. Одержані результати доцільно використовувати при проектуванні розкриття великогабаритних конструкцій в умовах невагомості, наприклад, каркасів для сонячних дзеркал.
Ключові слова: багатоланковий маятник, стержнева конструкція, розкриття у космосі, дзеркало у космосі, рівняння Лагранжа другого роду.

Содержание

Постановка проблеми
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Постановка завдання
Виклад основного матеріалу
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Научная статья | 2018 | Украина | docx/pdf | 1.86 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМеханічні параметри інерційного розкриття чотириланкового маятника у невагомості

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Теоретическая механика:

 1. Влияние геометрической неоднородности и упругой анизотропии материала на точностные характеристики волнового твердотельного гироскопа
  Донник Александр Сергеевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва - 2006 | Диссертация | 2006 | Россия | docx/pdf | 2.41 Мб
 2. Антиблокировочные системы робастно-адаптивной стабилизации движения колесно-транспортных средств
  Магомедов Магомед Хабибович | Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Москва - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 9.63 Мб