Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

 
Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Конспект лекцій містить відомості про основні аспекти управління взаємовідносинами банку з клієнтами.
Особливу увагу приділенорозгляду актуальних питань в розрізі дослідження клієнт-орієнтованого підходу в банках, серед яких: впровадження CRM-технологій в банківській справі, пошук механізмів аналізу маркетингової інформації про клієнтів банківської установи, розгляд методик оцінки й аналізу клієнтської бази банку та формулювання принципів побудови останньої.

Содержание

ВСТУП
Тема 1. Формування клієнтської бази банку
Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами
Клієнтська база. Організація роботи банку з клієнтами
Сучасні підходи до оцінки клієнтської бази банку
Тема 2. Управління клієнтською базою банку
2.1. Комплексна система управління клієнтською базою банку
2.2. Побудова довгострокових відносин банку з клієнтами
2.3. Методичні підходи до аналізу клієнтської бази банку
2.4. Напрямки роботи персоналу банку щодо управління зв’язками з успішними клієнтами
Тема 3. Інформація, інформаційні технології, інформаційні системи в управлінні маркетинговою діяльністю банку
3.1. Роль інформації в управлінні маркетинговою діяльністю банку
3.2. Характеристика видів та форм відображення маркетингової інформації
3.3. Маркетингова інформаційна система банку
3.4. Автоматизація інформаційних процесів в банку
Тема 4. CustomerrelationshipManagement у формуванні клієнт-центричної стратегії банку
4.1. Клієнт-центричність. Перехід від масового маркетингу к маркетингу партнерських відносин
4.2. Передумови розвитку та напрямки використанняCRM в банківській сфері
4.3. Функціональні сфери застосуванняCRMв банку
4.4. Критерії вибору,етапи та ризики впровадження CRM-систем в банку
4.5. Автоматизація процесів організації та управління збутом й обслуговування клієнтів на базі інформаційної системи “Парус- Менеджмент та Маркетинг”
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Лекция | 2013 | Украина | docx | 0.19 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Конспект лекцій з дисципліни Управління взаємовідносинами банку з клієнтами

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Банковский менеджмент и маркетинг:

 1. Конспект лекций по курсу «БАНКОВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР»
  | Лекция | 2007 | Россия | docx | 0.11 Мб
 2. Антикризисное управление коммерческими банками в условиях реструктуризации банковской системы
  Дзюбан Светлана Викторовна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Оренбург - 2003 | Диссертация | 2003 | Россия | docx/pdf | 9.19 Мб
 3. Банківський менеджмент. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.07 Мб
 4. Банковский маркетинг. Лекция
  | Лекция | | Россия | docx | 0.01 Мб
 5. Организация и управление безопасностью в кредитно-финансовых организациях. Лекции
  | Лекция | | Россия | docx | 0.22 Мб
 6. Маркетинг в банку. Лекції
  | Лекция | | Украина | docx | 0.15 Мб
 7. Финансовый банковский менеджмент. Курс лекций
  | Лекция | | Россия | docx | 0.16 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -