Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Злочинність на релігійному ґрунті: феномен, детермінація, запобігання

 

Леоненко Тетяна Євгенівна

Злочинність на релігійному ґрунті: феномен, детермінація, запобігання

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя

Диссертация | | Украина | docx/pdf | 6.98 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА
Аналіз сучасного стану наукових досліджень теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті
Методологічний інструментарій дослідження злочинності на релігійному ґрунті
Релігія та релігійність як засоби впливу на злочинність
Відображення суспільно небезпечної поведінки особи у світових релігіях
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ
Загальна характеристика злочинів, вчинених на релігійному ґрунті або пов’язаних з релігією, у теорії кримінального права та законодавстві про кримінальну відповідальність
2.2. Кількісно-якісні показники злочинності на релігійному ґрунті
2.3. Латентний вимір злочинів, вчинених на релігійному ґрунті
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3 ДЕТЕРМІНАЦІЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ В УКРАЇНІ
Проблеми детермінації злочинів, вчинених на релігійному ґрунті або пов’язаних з релігією
Психологічні чинники формування злочинної поведінки особи, що впливають на виникнення та поширення злочинності на релігійному ґрунті
3.3. Роль віктимологічних та ситуаційних чинників у механізмі злочинної поведінки особи та формуванні рішення про вчинення злочину на релігійному ґрунті
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ АБО ПОВ’ЯЗАНИЙ З РЕЛІГІЄЮ
Кримінологічний та кримінально-правовий аспекти визначення поняття особи злочинця, яка вчинила злочин на релігійному ґрунті
Поняття та зміст мотиву релігійної ненависті або ворожнечі як особистішої мотивації злочинних дій
Структура особи злочинця, що вчинила злочин на релігійному ґрунті або пов’язаний з релігією
Типологія злочинців, що вчинили злочин на релігійному ґрунті
Висновки до розділу 4
РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ ГРУПОВОЇ МОТИВАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ, ВЧИНЕНИХ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ
5.1. Сутність релігійного конфлікту та його соціально-правові наслідки
5.2. Релігійний тероризм та релігійний екстремізм як суспільно небезпечні форми групової девіації
5.3.Тоталітарна секта як структурна основа поширення релігійного екстремізму
Висновки до розділу 5
РОЗДІЛ 6 ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ ҐРУНТІ
Світовий досвід запобігання злочинам, вчиненим з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі ненависті
Суб’єкти запобігання злочинам, вчиненим на релігійному ґрунті
Заходи загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинності на релігійному ґрунті
Значення релігійної освіти (просвіти) і культури в запобіганні злочинності на релігійному ґрунті
Висновки до розділу 6
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

Диссертация | | Украина | docx/pdf | 6.98 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Злочинність на релігійному ґрунті: феномен, детермінація, запобігання

релевантные научные источники:
 • Злочинність на релігійному ґрунті: феномен, детермінація, запобігання
  Леоненко Тетяна Євгенівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Запоріжжя | Диссертация | | Украина | docx/pdf | 6.98 Мб
  Спеціальність: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА ЗЛОЧИННОСТІ НА РЕЛІГІЙНОМУ

Другие источники по дисциплине Криминология:

 1. Предупреждение краж в Республике Казахстан
  Кайбжанов Марат Жолмагамбетович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2017 | Диссертация | 2017 | Казахстан | docx/pdf | 3.12 Мб
 2. Ответы к экзамену по криминологии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.93 Мб
 3. Ответы к экзамену по криминологии
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 1.04 Мб
 4. Традиції та звичаї в системі заходів запобігання злочинності в Україні
  Босак Катерина Сергіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.61 Мб
 5. Запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній України
  Лопоха Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.56 Мб
 6. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності
  Новіков Олег Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.45 Мб
 7. Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України
  Олійник Олександр Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.32 Мб
 8. Кримiнoлoгiчнa хaрaктeриcтикa та запобігання грабежам і розбоям, що вчиняються неповнолітніми у громадських місцях
  Петров Дмитро Васильович | Диceртaцiя на здoбуття нaукoвoгo ступня кaндидaтa юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.59 Мб
 9. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  Саламатова Марина Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.21 Мб
 10. Кримінологія насильства осіб жіночої статі
  Перелигіна Раїса Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 0.36 Мб
 11. Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології
  Сметаніна Наталія Володимирівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ - 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | docx/pdf | 2.44 Мб
 12. Рецидив преступлений: уголовно-правовые и криминологические аспекты
  Иванов Василий Альбертович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Омск - 2002 | Диссертация | 2002 | Россия | docx/pdf | 5.94 Мб
 13. Развитие основных понятий советской криминологии (логико-правовое исследование)
  Тодрия Георгий Георгиевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Тбилиси - 1983 | Диссертация | 1983 | Грузия | docx/pdf | 3.16 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -