Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Конспект лекцій по курсу «Корпоративне управління»

 

Дем’янченко А.Г.

Конспект лекцій по курсу «Корпоративне управління»

м. Маріуполь - 2009

Лекция | 2009 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Тема 1. Економічна і правова сутність корпоративного управління.
1. Корпоративне управління и диалектика його розвитку.
2. Поняття і значення ефективного корпоративного управління.
Тема 2. Корпоративні форми підприємництва в Україні.
1. Розвиток корпоративного законодавства в Україні.
2.Сутність і види господарських товариств.
3. Види акціонерних товариств.
Тема 3. Корпоративні цінні папери.
1. Загальні положення про цінні папери.
2. Акції акціонерного товариства, їх типи та категорії
3. Інші цінні папери акціонерного товариства
Тема 4. Органи управління АТ.
Загальні збори акціонерів.
Спостережна рада.
3. Правління
4. Ревізійна комісія
2. Склад та обрання Ревізійної комісії.
Тема 5. Моделі корпоративного управління.
1. Загальна характеристика існуючих світових моделей корпоративного управління.
2. Англо- американська модель корпоративного управління.
3. Японська модель корпоративного управління.
4. Західноєвропейська (німецька) модель корпоративного управління.
Тема 6. Корпоративні фінанси
Поняття корпоративних фінансів.
2.Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства .
Аналіз ліквідності балансу
Джерела фінансових мобільних активів:
Ефект фінансового важеля
Характеристика показників фінансового стану акціонерного товариства.
Аналіз ділової активності.
Аналіз кредитоспроможності акціонерних товариств.
Аналіз рентабельності.
3.Розрахунки показників використання акціонерного капіталу.
4. Дивідендна політика.
Перелік використаних джерел

Лекция | 2009 | Украина | docx | 0.23 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Конспект лекцій по курсу «Корпоративне управління»

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Корпоративное управление:

 1. Корпоративна соціальна відповідальність
  | Шпаргалка | 2017 | Украина | docx | 0.18 Мб
 2. Шпаргалка по корпоративному управлению
  | Шпаргалка | 2017 | Россия | docx | 0.05 Мб
 3. Корпоративне управління
  | Лекция | | Украина | docx | 0.07 Мб
 4. Корпоративное управление
  | Лекция | | Россия | docx | 0.11 Мб
 5. Корпоративное управление
  | Лекция | | docx | 0.06 Мб
 6. Основы корпоративного управления
  | Лекция | | docx | 0.12 Мб