Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень

 
Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень

Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

Предмет і методологія дисципліни «Історія економічних вчень».
Економічна думка стародавнього світу.
Економічна думка античного світу
Економічна думка середньовіччя в Західній Європі.
Економічна думка України доби Середньовіччя.
Меркантилізм, економічна політика меркантилізму і сучасність.
Умови виникнення і загальна характеристика класичної політекономії.
Економічне вчення А.Сміта, Д.Рікардо.
Економічна теорія у Франції, Англії, США на межі ХVІІІ – ХІХ століть.
Формування соціалістичних ідей.
Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.
Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії.
Виникнення альтернативної школи політичної економії (системи національної політичної економії Німеччини).
Концепції історичної школи (неокласичної школи економічної теорії).
Австрійська школа граничної корисності.
Кембрідзька школа, американська школа маржиналізму в політичній економії.
Математична школа в політичній економії.
Економічна думка в Росії (ХІХ – початок ХХ століть) – декабристи, народники, марксизм.
Економічна думка в Україні (ХІХ – початок ХХ століть) – дореформений період, антикріпосницькі ідеї, пореформені соціально-економічні проблеми, революційно-демократичний напрям, ліберально-народницька думка, марксизм в Україні.
Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період
Революційно-демократична економічна думка
Кейнсіанство і його особливості в різних країнах.
Поширення кейнсіанства в різних країнах
Неокейнсіанські теорії економічного зростання.
Посткейнсіанство.
Еволюція неокласичних ідей.
Перегляд неокласичної концепції ринку.
Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон.
Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна.
Й. Шумпетер. Теорія ефективної конкуренції.
Неокласичні теорії економічного зростання.
Виникнення і загальна характеристика неолібералізму.
Англійський неолібералізм.
Неолібералізм у Німеччині. Теорія соціально-ринкового гос­подарства.
Вальтер Ойкен
Людвіг Ерхард.
Французька школа неолібералізму.
Американський неолібералізм. Монетаризм.
Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель М.Фрідмена.
Економічні ідеї М.Фрідмена.
Інфляція.
Ставка процента.
Проблема зайнятості.
Рівень заробітної плати.
Фінансова політика.
Соціальна сфера, за Фрідменом,
Економіка пропозиції, теорія «раціональних очікувань», «неокласичний синтез».
Теорія раціональних очікувань.
Роберт Лукас
Економіка пропозиції.
Неокласичний синтез
Інституціоналізм.
Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
Ранній інституціоналізм
Соціально-правовий інституціоналізм. Джон Роджерс Коммонс.
Кон'юнктурно-статистичний інституціоналізм. Уеслі Клер Мітчелл.
Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР.
Економічні концепції західноєвропейської соціал-демократії.
Ревізіонізм.
Соціал-реформістські моделі економічного розвитку.
Німецька модель «змішаної економіки».
Австрійська модель «змішаної економіки».
Лейбористська (фабіанська) модель «змішаної економіки».
Скандинавська модель «змішаної економіки». Шведський соціалізм.
Французький варіант «змішаної економіки».
Сучасний соціал-реформізм
Розвиток радянської економічної думки.
Проблеми політичної економії капіталізму та соціалізму.

Ответы к госэкзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Відповіді на державний іспит з дисципліни Історія економічних вчень

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине История экономических учений, история экономики:

 1. История экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Кандидатский минимум по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 3. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.37 Мб
 4. Питання та відповіді на іспит - Економічна історія
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.17 Мб
 5. Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
 6. Ответы к экзамену - Экономическая история
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.28 Мб
 7. Ответы по истории экономики
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
 8. Экономическая история России
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 9. Історія економічних вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.22 Мб
 10. Вопросы - ответы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.05 Мб
 11. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 12. Ответы по предмету История экономических учений РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 13. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.18 Мб
 14. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 15. Ответы к экзамену по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.19 Мб
 16. Ответы на экзаменационные вопросы по Истории экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.07 Мб
 17. Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
 18. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.06 Мб
 19. История экономических учений
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.27 Мб
- Аудит, контроль и ревизия - Банкротство и санации предприятий - Бухгалтерский учет, статистика - Внешнеэкономическая деятельность - Государственное и муниципальное управление - Государственное регулирование экономики - Институциональная экономика - Информационные технологии в экономике - История экономических учений, история экономики - Логистика - Макроэкономика - Математические и инструментальные методы экономики - Микроэкономика - Мировая экономика, международная экономика - Национальная и региональная экономика - Организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - Организация производства - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Предпринимательство - Размещение производительных сил - Региональная экономика - Система технологий - Таможенное дело - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Торговое дело - Управление инновациями - Управление качеством продукции - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика предпринимательства - Экономика предприятий - Экономика природопользования и охраны окружающей среды - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая теория -