Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Інвестиції та інвестиційна діяльність. Відповіді до іспиту

 
Інвестиції та інвестиційна діяльність. Відповіді до іспиту

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.
Содержание

1.Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності як основи розширеного відтворення.
2.Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
3.Класифікація інвестицій.
4.Стан інвестиційної сфери України та причини кризи.
5.Інвестиційний ринок та його структура.
6. Джерела фінансування інвестиційної діяльності.
7. Проблеми формування власних джерел фінансового забезпечення проектів.
8. Форми та методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки.
9. Ціноутворення в інвестиційній діяльності.
10. Поняття інвестиційного циклу, інвестиційного процесу.
11.Структура інвестиційного комплексу
12.Будівельна продукція як форма інвестиційного товару.
13.Інвестиційна політика держави за умов ринкової економіки.
14.Інтелектуальні інвестиції, їх значення у забезпеченні процесів відтворення, форми здійснення.
15.Капітальні вкладення як форма реальних інвестицій.
16. Сутність та структура реальних інвестицій.
17. Сутність та характеристика фінансових інвестицій.
18. Цінні папери та інвестиції, ринок цінних паперів.
19. Інвестиційні інститути як спеціалізовані учасники фонд ринку.
20. Формування портфеля інвестицій та управління ним.
21. Поняття інноваційної форми інвестицій, важливість і необхідність інвестування інноваційної сфери економіки
22. Інститути спільного інвестування та особливості їх діяльності
23. Іноземні інвестиції та способи залучення іноземного капіталу.
24. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій в обґрунтуванні доцільності інвестування.
25. Інвестиційні проекти: сутність та класифікація
26.Проблеми формування інвестиційної стратегії підприємства.
27.Лізинг як форма фінансового забезпечення інвестицій. Види лізингу.
28.Особливості визначення інвестиційних можливостей фірми.
29.Методи дослідження ризиків інвестиційної діяльності.
30.Види проектних ризиків та їх ідентифікація.
31. Поняття життєвого циклу проекту та його значення в прийнятті інвестиційних рішень.
32. Основні учасники інвестиційного процесу.
33. Рівні визначення інвестиційної привабливості (ІП).
34. Переваги та недоліки використання залучених джерел фінансування в інвестиційних цілях.
35. Структура та оцінка вартості капіталу фірми.
36. Критерії прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів
37. Методика оцінки доцільності реалізації альтернативних інвестиційних проектів
38. Аналіз сценаріїв: переваги та недоліки застосування методу при прийнятті інвестиційних рішень
39. Аналіз чутливості реагування (SA): переваги та недоліки застосування методу при прийнятті інвестиційних рішень
40. Ануїтет та його застосування методу в інвестиційному аналізі
42. Коефіцієнт співвідношення доходів і витрат
43. Відмінності в методиці розрахунку простого (PP) та дисконтованого періоду окупності (DPP) інвестицій
44 Внутрішня норма прибутку (IRR): переваги та недоліки застосування методу в інвест аналізі
45. Джерела фінансування інвестицій: переваги та недоліки їх використання
46. Метод розрахунку дисконтованого терміну окупності (DPP)
47.Економічна сутність інвестиції.
48. Зв’язок мультиплікатора з інвестиціями та ефект інвестиційного мультиплікатора
50.Індекс прибутковості (РІ): переваги та недоліки застосування методу в інвестиційному аналізі.
53. Коефіцієнтрентабельностіінвестицій (ROI) та йогозастосування в інвестиційномуаналізі.
54. Коефіцієнт співвідношення доходів та витрат (): переваги та недоліки застосування методу в інвестиційному аналізі
55. Концепція зміни вартості грошей у часі та її застосування в прийнятті інвестиційних рішень.
58. Методичний інструментарій оцінки доцільності інвестицій.
59. Механізм визначення процентної ставки при визначенні майбутньої та теперішньої вартості простої величини.
60. Механізм визначення процентної ставки при визначенні майбутньої та теперішньої вартості ануїтету.
61. Механізм визначення терміну проведення операцій при визначенні майбутньої та теперішньої вартості простої величини.
62.Механізм визначення терміну проведення операцій при визначенні майбутньої та теперішньої вартості ануїтету.
63.Механізм застосування схем пренумерандо та постнумерандо при визначенні теперішньої та майбутньої вартості ануїтету.
64.Модель оцінки капітальних активів (CAMP): переваги та недоліки застосування методу при прийнятті інвестиційних рішень.
65.Модель оцінки поточної ринкової вартості акцій з постійними дивідендами ().
Модель оцінки поточної ринкової вартості акцій з постійно зростаючими дивідендами ().
67. Модель оцінки поточної ринкової вартості акцій при її використанні протягом невизначеного тривалого періоду ().
68. Модель оцінки поточної ринкової вартості облігацій без виплати процентів ().
69. Модель оцінки поточної ринкової вартості облігацій з виплатою всієї суми процентів при погашенні (в кінці терміну) ().
70. Модель оцінки поточної ринкової вартості облігацій з періодичною виплатою процентів ().
72. Особливості врахування майбутньої вартості ануїтету в інвестиційному аналізі.
73. Особливості врахування майбутньої вартості інвестицій в інвестиційному аналізі.
74. Особливості врахування теперішньої вартості ануїтету в інвестиційному аналізі.
75. Особливості врахування теперішньої вартості інвестицій в інвестиційному аналізі.
76. Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
77. Особливості застос-ня варіації, дисперсії та стандартного відхилення як методів дослідження ризиків інвестування.
78.Особливості застосування принципу еквівалентності процентних ставок в прийнятті інвестиційних рішень.
79.Особливості точного та наближеного розрахункувідсотків у прийнятті інвестиційних рішень
80.Оцінка інвестиційних властивостей боргових цінних паперів.
81.Оцінка інвестиційних властивостей пайових цінних паперів.
82.Переваги та недоліки застосування періоду окупності інвестицій (PP) в інвестиційному аналізі.
83. Переваги та недоліки статичних методів оцінки доцільності інвестицій.
86. Причини виникнення та класифікація ризиків.
87. Ринкова модель реалізації інвестиційного процесу. Основні етапи інвестиційного процесу.
89. Розрахункова норма прибутку (AROR): переваги та недоліки застосування методу в інвестиційному аналізі.
90. Середня ставка доходу (ARR): переваги та недоліки застосування методу в інвестиційному аналізі.
91. Специфіка застосування простих та складних схем нарахування відсотків у прийнятті інвестиційних рішень.
92. Специфіка порівняння проектів при застосуванні методів NPV та IRR.
93. Способи пом`якшення ризиків інвестиційної діяльності та їх характеристика.
94. Стратегія підготовки й оцінки інвестиційного проекту.
96. Суб’єкти інвестиційного процесу та характеристика їх діяльності
97. Сутність і причини виникнення ризиків в інвестиційній діяльності.
99. Фактор еквівалента певності (CEF): переваги та недоліки застосування методу при прийнятті інвестиційних рішень.
100. Фінансові інвестиції та їх структура
101. Форми відтворення реальних інвестицій та їх специфіка.
102. Характеристика динамічних методів оцінки доцільності інвестицій.
103.Характеристика основних способів залучення капіталу в інвестиційних цілях.
104. Характеристика традиційних та нових форм й видів іноземних інвестицій.
Цінні папери як об’єкти інвестицій: акції.
106. Цінні папери як об’єкти інвестицій: державні цінні папери.
107. Цінні пепери як обєкт інвестицій: Облігація
108. Цінні пепери як обєкт інвестицій: Ощадний сертифікат
109. Чиста теперішня вартість (NPV): переваги та недоліки застосування методу в інвестиційному аналізі.
Перелік питань

Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Інвестиції та інвестиційна діяльність. Відповіді до іспиту

релевантные научные источники:

Другие источники по дисциплине Инвестиционная деятельность:

 1. Ответы на экзамен по курсу «Инвестиции»
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
 2. Инвестиции РФ. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.04 Мб
 3. Інвестування. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.05 Мб
 4. Инвестиционный менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.22 Мб
 5. Ответы к экзамену - Иностранные инвестиции
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.11 Мб
 6. Иностранные инвестиции
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Россия | docx | 0.21 Мб
 7. Інвестиційний менеджмент
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 12.65 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Фондовые биржи - Фондовый рынок -