Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email *
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Псевдоним
  (3-15 символов)*
 • Email *
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Організаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України

Притика Д.М.

Організаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України

Учебник | | Украина | doc | 0.37 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Теоретичні засади організації та діяльності господарських судів України
Спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади
Місце і роль господарських судів у судовій системі України
Захист економічних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності і держави — функція господарських судів України
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
2.1. Законодавче регулювання діяльності органів господарської юрисдикції в період становлення і розвитку капіталізму в Україні (XIX — початок XX ст.)
2.2. Труднощі та проблеми організації господарської юрисдикції в Україні у 1917–1920 рр.
2.3. Законодавче забезпечення державно-арбітражного розгляду господарських спорів в УРСР у 1921–1991 рр.
2.4. Створення арбітражних судів і конституційні засади їх перетворення на органи господарської юрисдикції
Розділ 3. ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ В УМОВАХ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
3.1. Проблеми становлення системи господарських судів України
3.2. Утвердження демократичних принципів судово-господарського процесу
3.3. Напрями та проблеми упорядкування оновленої процедури провадження у господарських справах
Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ
4.1. Поняття судового управління в системі загальних категорій теорії управління
4.2. Судове управління як специфічний вид державного управління
4.3. Функції управління і особливості їх реалізації у межах судового управління
4.4. Державна судова адміністрація як орган судового управління
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Учебник | | Украина | doc | 0.37 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderОрганізаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України

релевантные научные источники:
 • Організаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України
  Притика Д.М. | | Учебник | | Украина | doc | 0.37 Мб
  ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Теоретичні засади організації та діяльності господарських судів України Спеціалізовані суди як
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
  1.Понятие хозяйственного права Украины (предмет, цель, метод). 2.Хозяйственное законодательство: понятие, признаки. 3.Система хозяйственного законодательства. 4.Хозяйственно-правовые нормы: понятие и
 • Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру
  Лихогруд Микола Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Київ – 2002 | Диссертация | 2002 | Украина | docx | 2.62 Мб
  05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель. Основними складовими сучасного етапу реформування земельних відносин в Україні є подальша приватизація земель, інвентаризація та грошова оцінка земельних
 • Конституційне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.15 Мб
  ЗМІСТ 1. Акти Конституційного Суду У. як джерела конституційного права. 2. Гарантії місцевого самоврядування. 3. Голова обласної ради: формування, повноваження і припинення повноважень. 4. Голова
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Відповіді з Кримінального права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  ЗМІСТ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І МЕТОД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЗАГАЛЬНА І ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. ЧИННИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СИСТЕМА І ЗАГАЛЬНА
 • Цивільний процес України: академічний курс
  Фурса С.Я. та інші | [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ. 2009. - 848 с | Учебник | 2009 | Украина | docx | 0.84 Мб
  У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України. Оскільки джерелом науки е судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику
 • Міське самоврядування в Україні
  Назарко Аркадій Тимофійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.61 Мб
  Спеціальність 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ Міське самоврядування: історико-теоретичні
 • Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
  У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво». Розглянуто

Другие источники по дисциплине Хозяйственный процесс:

 1. Доказування та докази в господарському процесі України
  Степанова Тетяна Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.18 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -