Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email *
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Псевдоним
  (3-15 символов)*
 • Email *
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Доказування та докази в господарському процесі України

Степанова Тетяна Валеріївна

Доказування та докази в господарському процесі України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса –2002

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.04 – Господарське право;
господарське процесуальне право

Содержание

Зміст
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ДОКАЗУВАННЯ ТА ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Поняття, сутність та предмет доказування в господарському процесі
1.2. Поняття судових доказів як засобів пізнання та їх місце в процесі розгляду господарських спорів
1.3. Особливості класифікації доказів у господарському процесі
Висновки до розділу 1.
РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
Характеристика письмових доказів. Документи як джерела доказів у господарському процесі
Загальна характеристика речових доказів у господарському процесі
Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб як засобів доказування в господарському процесі. Пояснення посадових осіб та інших працівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів
2.4. Експертиза як засіб доказування в господарському процесі
Висновки до розділу 2.
РОЗДІЛ 3 СПЕЦИФІКА ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
3.1. Забезпечення процесу доказування джерелами доказової інформації (способи збирання, розподіл обов'язків по доказуванню)
3.2. Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі
3.3. Загальна характеристика та особливість змісту допустимості доказів у господарському процесі
3.4. Достовірність і достатність як важливіші якісні характеристики доказів
3.5. Оцінка доказів – заключний етап процесу доказування
Висновки до розділу 3.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.18 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДоказування та докази в господарському процесі України

релевантные научные источники:
 • Цивільний процес України: академічний курс
  Фурса С.Я. та інші | [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ. 2009. - 848 с | Учебник | 2009 | Украина | docx | 0.84 Мб
  У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України. Оскільки джерелом науки е судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику
 • Кримінальний процес України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.5 Мб
  1. Поняття кримінального процесу. Кримінальний процес і правосуддя. Кримінальний процес і оперативно-розшукова діяльність. 2. Завдання кримінального судочинства. 3. Історичні типи і форми
 • Апеляційне оскарження в цивільному процесі України
  Чернушенко Єлізавета Антонівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса – 2003 | Диссертация | 2003 | Украина | doc | 0.19 Мб
  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право З М І С Т В С Т У П РОЗДІЛ 1 ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АПЕЛЯЦІЙНОГО
 • Перегляд судових рішень в адміністративному процесі України
  Кайдашев Роман Петрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | doc | 1.49 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 • Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США
  Молдован А.В. | 2-ге вид. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. | Учебное пособие | 2010 | Сравнительное | docx | 2.32 Мб
  Розглядаються питання основ кримінально-процесуального права п’яти країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН, Франція) та загального права (Англія,
 • Кримінальний процес України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.2 Мб
  1. Поняття кримінального процесу. Стадії кримінального процесу. 2. Кримінально-процесуальні акти, їх види. 3. Кримінально – процесуальне право. Джерела. 4. Кримінально – процесуальні відносини.
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України
  Оверчук Сергій Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.25 Мб
  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ПІДСУДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 1.1.
 • Організаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України
  Притика Д.М. | | Учебник | | Украина | doc | 0.37 Мб
  ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ Теоретичні засади організації та діяльності господарських судів України Спеціалізовані суди як
 • Регіональна економіка України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.25 Мб
  1.Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”. 3.Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 4. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 5.

Другие источники по дисциплине Хозяйственный процесс:

 1. Організаційно-правов засади становлення діяльності господарських судів України
  Притика Д.М. | | Учебник | | Украина | doc | 0.37 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -