Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Email*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Email*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X

Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів

 

Деревянко Богдан Володимирович

Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк – 2014

Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 Загальнотеоретичні основи формування законодавства про ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1.1. Теоретична основа господарської діяльності навчальних закладів
1.2. Поняття господарської діяльності навчальних закладів
1.3. Еволюція правового статусу навчальних закладів
1.4. Загальноправова основа господарської діяльності навчальних закладів
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ПравовИЙ статус НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
2.1. Класифікація навчальних закладів
2.2. Легітимація господарської діяльності навчальних закладів
2.3. Майнова та фінансова основи господарювання навчальних закладів
2.4. Господарська компетенція навчальних закладів
2.5. Управління господарською діяльністю навчальних закладів
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. правова РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
3.1. Загальноправові ознаки діяльності навчальних закладів та правова регламентація основної освітньої діяльності
3.2. Правова регламентація додаткової освітньої діяльності окремих підрозділів навчального закладу
3.2.1. Правова регламентація діяльності бібліотек як окремих підрозділів навчального закладу
3.2.2. Правова регламентація діяльності підрозділів навчальних закладів з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно
3.2.3. Правова регламентація діяльності юридичних клінік та відокремлених підрозділів навчальних закладів з надання консультативних послуг
3.3. Правова регламентація неосвітньої господарської діяльності навчальних закладів
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4 правовЕ регулювання ГОСПОДАРСЬКОї ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАКОНОДАВСТВОМ ІНШИХ КРАЇН
4.1. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн ЄС та інших країн центральної Європи
4.2. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн СНД
4.3. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством США
4.4. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів законодавством країн Азії
4.5. Напрями удосконалення українського законодавства про господарську діяльність навчальних закладів за рахунок використання прогресивного зарубіжного досвіду
Висновки до розділу 4
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ:

Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб

Для получения возможности доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів

релевантные научные источники:
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності
  Бандурка О. М. | монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с. | Монография | 2012 | Украина | docx/pdf | 4.59 Мб
  У монографії викладається теорія і практика оперативно-розшукової діяльності, що ув’язана з практичними діями оперативних підрозділів з орієнтуванням на сучасне оперативно-розшукове законодавство та

Другие источники по дисциплине Хозяйственное право:

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні
  Титарчук Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.4 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Хозяйственное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы к экзамену по Хозяйственному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 4. Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
 5. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України
  Бойченко Едуард Гаврилович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб
 6. Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні
  Олюха Віталій Георгійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб
 7. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
  Остап’юк Марія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.42 Мб
 8. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
  Міньковський Станіслав Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 1.14 Мб
 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
  Хрімлі Катерина Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 2.06 Мб
 10. Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
 11. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту
  Родіна Валерія Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 0.23 Мб
 12. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
  Кадала Віталій Віталійович | Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.2 Мб
 13. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності
  Юлдашев Олексій Хашимович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ – 2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб
 14. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку
  Рев’юк Наталія Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -