Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

Бойченко Едуард Гаврилович

Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право

Содержание

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ІСТОРИЧНОМУ ТА ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВОМУ ВИМІРІ
Правовий генезис господарської діяльності військових формувань на теренах України
Поняття та значення господарської діяльності Збройних Сил України як предмету правового регулювання
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2 ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН
Господарсько-правовий статус військових частин Збройних Сил України
Правовий режим майна військових частин Збройних Сил України
Основні змістовні елементи правового режиму господарювання військових частин Збройних Сил України
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОБЛІКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Правова характеристика видів господарської діяльності, здійснення яких дозволяється військовим частинам Збройних Сил України
Особливості обліку та використання коштів, отриманих від результатів власної господарської діяльності військової частини
Висновки до третього розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderПравове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту з дисципліни Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.09 Мб
  Перелік питань 1. Поняття суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності 2. Джерела правового регулювання ЗЕД. 3. Поняттязовнішньоекономічної угоди (контракту). 4. Правове регулювання контракту. 5.
 • Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
  Когут Ярослав Михайлович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 • Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави
  Піддубна Дарія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2008 | Диссертация | 2008 | Украина | doc | 0.18 Мб
  Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика обліку платників податків 1.1. Місце обліку платників
 • Правове регулювання ринку цінних паперів України
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.29 Мб
  Тема 1. Правові засади функціонування ринку цінних паперів 1. Теоретико-методологічне поняття цінних паперів 2. Історія зародження і розвитку ринку цінних паперів. 3. Місце ринку цінних паперів у
 • Адміністративно-правове регулювання надання медичних послуг в Україні
  Маркіна Анна Миколаївна | Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018 | Диссертация | 2018 | Украина | docx/pdf | 2 Мб
  12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АНОТАЦІЯ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 • Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України
  Кібенко Олена Рувімівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2006 | Диссертация | 2006 | Сравнительное | doc | 0.56 Мб
  Спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право Зміст Перелік умовних позначень ВСТУП Розділ 1 – Корпоративне право Європейського Союзу: історія та сучасність 1.1.
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні
  Мірошниченко Анатолій Миколайович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ - 2009 | Диссертация | 2009 | Украина | docx/pdf | 1.94 Мб
  Спеціальність: 12.00.06. - земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ВИДИ КОЛІЗІЙ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
 • Міжнародно-правове регулювання праці в рибальскому секторі
  Вихренко Катерина Петрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Международное | docx/pdf | 1.91 Мб
  Спеціальність 12.00.11 - міжнародне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 РИБАЛЬСКИЙ СЕКТОР ЯК ПРЕДМЕТ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Еволюція правових моделей праці у рибальському секторі Місце рибальського
 • Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва
  Пожидаєва Марія Анатоліївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc | 0.18 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЄДИНОГО ПОДАТКУ Теоретичні основи

Другие источники по дисциплине Хозяйственное право:

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні
  Титарчук Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.4 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Хозяйственное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы к экзамену по Хозяйственному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 4. Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
 5. Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні
  Олюха Віталій Георгійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб
 6. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
  Остап’юк Марія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.42 Мб
 7. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
  Міньковський Станіслав Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 1.14 Мб
 8. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
  Хрімлі Катерина Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 2.06 Мб
 9. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
  Деревянко Богдан Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк – 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб
 10. Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
 11. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту
  Родіна Валерія Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 0.23 Мб
 12. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
  Кадала Віталій Віталійович | Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.2 Мб
 13. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності
  Юлдашев Олексій Хашимович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ – 2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб
 14. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку
  Рев’юк Наталія Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -