Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Юлдашев Олексій Хашимович

Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ – 2007

Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.04 – господарське право,
господарсько-процесуальне право

Содержание

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЦІЛІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ
1.1. Цілі регуляторної політики і вимоги до неї в умовах змішаної економіки
3.2. Погодження проектів регуляторних актів та експертний висновок щодо їх регуляторного впливу
3.3. Затвердження і державна реєстрація нормативно-правових актів. Відстеження результативності, оцінка системності і узгодженості регуляторних актів
Висновки до розділу 3
РОЗДІЛ 4 ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
4.1. Розроблення теоретико-філософських та методологічнихзасад нормотворчої діяльності як одна з найважливіших умов вдосконалення правового регулювання господарських відносин
4.3. Завдання створення засад філософії розробки господарсько-правових актів та критерії їх оцінки
5.2. Правове забезпечення новітніх інформаційних технологій у здійсненні управління регуляторною діяльністю
Висновки до розділу 5
ВИСНОВКИ
Список використаних Джерел

Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderМетодологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності

релевантные научные источники:
 • Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади
  Арістова Ірина Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків –2002 | Диссертация | 2002 | Украина | doc | 0.41 Мб
  Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І Методологічні засади формування та реалізації державної інформаційної політики
 • Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні
  Курило Тетяна Сергіївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукю Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.83 Мб
  12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» АНОТАЦІЯ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1.
 • Облікова політика в банках. Лекція
  | Лекция | 2016 | Украина | docx | 0.06 Мб
  Облікова політика банку Тема 1. Організація системи обліку в банках Особливості побудови бух рахунків в банках Документування та документообіг в банках за операціями. Організація аналітичного обліку
 • Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Підприємництво як предмет регулювання
 • Історія економіки та економічно думки
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.48 Мб
  1.Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. 2.Розкрийте предмет історії економіки та економічної думки і еволюцію господарських одиниць: фактори розвитку, історичні
 • Історія економічної думки
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.43 Мб
  Розкрийте об’єкт, предмет, методи історії економіки та економічної думки. Розкрийте предмет історії ек-и та ек думки і еволюцію госп одиниць: фактори розвитку, історичні типи. Охар-йте господарську
 • Кримінально-процесуальні функції: теоретико- методологічні засади і практика реалізації
  Гловюк Ірина Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 3.33 Мб
  Спеціальність: 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
 • Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783 – 1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти
  Короленко Богдан Анатолійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Київ – 2005 | Диссертация | 2005 | Украина | doc/png | 0.29 Мб
  07.00.01 – історія України Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку та поглиблення світових глобалізаційних тенденцій, коли перед Україною постала проблема адекватної реакції на виклики
 • Фінанси
  Кремень О.І., Кремень В.М. | Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. | Учебное пособие | 2018 | Украина | docx/pdf | 3.06 Мб
  У навчальному посібнику викладено основні розділи дисципліни «Фінанси» відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво». Розглянуто
 • Організаційно-правові засади публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
  Золотоноша Олег Вікторович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.65 Мб
  Спеціальність 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ

Другие источники по дисциплине Хозяйственное право:

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні
  Титарчук Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.4 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Хозяйственное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы к экзамену по Хозяйственному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 4. Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
 5. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України
  Бойченко Едуард Гаврилович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб
 6. Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні
  Олюха Віталій Георгійович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб
 7. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
  Остап’юк Марія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.42 Мб
 8. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
  Міньковський Станіслав Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 1.14 Мб
 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
  Хрімлі Катерина Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 2.06 Мб
 10. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
  Деревянко Богдан Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк – 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб
 11. Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
 12. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту
  Родіна Валерія Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 0.23 Мб
 13. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
  Кадала Віталій Віталійович | Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.2 Мб
 14. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку
  Рев’юк Наталія Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -