Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні

Олюха Віталій Георгійович

Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСпеціальність 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право

Содержание

З М І С Т
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО
Розвиток будівельної галузі як напрям економічної політики держави
1.2. Основні державні правові цілі та завдання оптимізації капітального будівництва на сучасному етапі
Господарсько-правові засоби впливу на капітальне будівництво
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2 ОПТИМІЗАЦІНИЙ ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ НА СФЕРУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЯК СКЛАДОВОЇ МІСТОБУДУВАННЯ
Ґенеза державного регулювання містобудування та капітального будівництва
Економіко-правова характеристика капітального будівництва
Г осподарсько-правові відносини капітального будівництва в системі містобудування
Оптимізація земельно-правових відносини у містобудуванні як основа розвитку капітального будівництва
Висновки до другого розділу
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА СФЕРУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Зарубіжний досвід організації державного регулювання капітального будівництва
Господарсько-правове забезпечення програмності у розвитку капітального будівництва
Г осподарсько-правове забезпечення залучення інвестицій у капітальне будівництво
Оптимізація дозвільних процедур у капітальному будівництві
Висновки до третього розділу
РОЗДІЛ 4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Вдосконалення нормативно-правового регулювання договірних підрядних відносин у капітальному будівництві як засіб його непрямої державної підтримки
Договори аутсорсінгу та аутстафінгу як господарсько-правові засоби зниження трансакційних витрат будівельних підприємств
Адаптація актів технічного регулювання капітального будівництва як напрям господарсько-правової оптимізації
Висновки до четвертого розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 2.69 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderГосподарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні

релевантные научные источники:
 • Правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) підрозділами кримінальної поліції
  І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко | навчальний посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко / за ред. професора І.Р. Шинкаренка. - Дніпропетровськ : ДДУВС,2016. - 224 с. | Учебное пособие | 2016 | Украина | pdf | 1.24 Мб
  Викладено сутність, правові та організаційні основи здійснення оперативно-розшукових заходів під час провадження у межах оперативно- розшукових справ та проведення негласних слідчих (розшукових) дій
 • Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні
  Штогун Сергій Григорович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків – 2004 | Диссертация | 2004 | Украина | doc | 0.21 Мб
  12.00.10 – судоустрій; прокуратура й адвокатура. Актуальність теми. В умовах політичного монополізму радянської системи загальні суди формувалися та діяли як складова частина системи державних
 • Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління
  Яковенко Олександр Олександрович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.2 Мб
  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право З М І С Т ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ Місце і роль податкового
 • Адміністративно-правові засади реалізації принципу незалежності суддів в адміністративному судочинстві
  Чемодурова Наталія Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2016 | Диссертация | 2016 | Украина | docx/pdf | 1.28 Мб
  12.0.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ
 • Відповіді до іспиту з Аграрного права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.37 Мб
  АГРАРНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ЙОГО ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ СИСТЕМА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ПОНЯТТЯ
 • Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
  1.Понятие хозяйственного права Украины (предмет, цель, метод). 2.Хозяйственное законодательство: понятие, признаки. 3.Система хозяйственного законодательства. 4.Хозяйственно-правовые нормы: понятие и
 • Відповіді до іспиту з екологічного права
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.54 Мб
  Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні. Основні критерії самостійності екологічного права. Принципи
 • Екологічне право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.31 Мб
  1 Природа як сукупність органічних і неорганічних утво­рювань 2. Екологічна криза 3. Поняття екологічного права в широкому і вузькому розумінні: сучасні концепції екологічного права: однорідність і
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.3 Мб
  1. Основи фінансів підприємств. 2.Фінанси підприємств - це . 3.Функції фінансів . 4.Фінансові ресурси підприємств 5.Грошові фонди це . 6.Фінансова діяльність підприємства. 7.Фінансове прогнозування
 • Організація праці менеджера
  | Ответы к зачету/экзамену | 2017 | Украина | docx | 0.23 Мб
  1. Механізм життєдіяльності природних та штучних (людських) систем 2. Суть і зміст документаційного забезпечення процесу управління підприємством. 3. Призначення, зміст та вимоги до написання

Другие источники по дисциплине Хозяйственное право:

 1. Адміністративно-правове регулювання діяльності державних підприємств в Україні
  Титарчук Василь Васильович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017 | Диссертация | 2017 | Украина | docx/pdf | 1.4 Мб
 2. Ответы к экзамену по дисциплине Хозяйственное право Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.17 Мб
 3. Ответы к экзамену по Хозяйственному праву Республики Беларусь
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Беларусь | docx | 0.25 Мб
 4. Господарське право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.36 Мб
 5. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України
  Бойченко Едуард Гаврилович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 1.95 Мб
 6. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів
  Остап’юк Марія Василівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | docx/pdf | 8.42 Мб
 7. Розпорядження майном боржника у процедурі банкрутства
  Міньковський Станіслав Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 1.14 Мб
 8. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні
  Хрімлі Катерина Олександрівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ – 2015 | Диссертация | 2015 | Украина | doc | 2.06 Мб
 9. Правове регулювання господарської діяльності навчальних закладів
  Деревянко Богдан Володимирович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Донецьк – 2014 | Диссертация | 2014 | Украина | doc | 0.51 Мб
 10. Хозяйственное право Украины
  | Ответы к зачету/экзамену | 2013 | Украина | docx | 0.36 Мб
 11. Господарсько-правове регулювання діяльності підприємств міського електротранспорту
  Родіна Валерія Вікторівна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2012 | Диссертация | 2012 | Украина | doc | 0.23 Мб
 12. Правове регулювання перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні
  Кадала Віталій Віталійович | Дисертація на здобуття ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2011 | Диссертация | 2011 | Украина | doc | 0.2 Мб
 13. Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності
  Юлдашев Олексій Хашимович | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ – 2007 | Диссертация | 2007 | Украина | doc | 0.16 Мб
 14. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку
  Рев’юк Наталія Валеріївна | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Донецьк –2006 | Диссертация | 2006 | Украина | doc | 0.68 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -