Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву

Шпаргалка до державного іспиту по цивільному праву

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Предмет регулювання цивільного права.
2. Методи цивільно-правового регулювання та його ознаки.
3. Функції цивільного права.
4. Поняття цивільного права як галузі права.
5. Система цивільного права.
6. Акти цивільного законодавства України.
7. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
8. Загальні засади цивільного законодавства.
9.Акти цивільного законодавства і договір
10. Аналогія закону та аналогія права в цивільному праві.
11. Наука цивільного права
12. Поняття цивільних правовідносин.
13. Елементи цивільних правовідносин.
14. Правонаступництво у цивільних правовідносинах.
15. Види цивільно-правових відносин.
16. Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин.
17. Цивільна правоздатність фізособи та її обсяг.
18. Ім’я фізичної особи.
19. Місце проживання фізособи.
20. Поняття цивільної дієздатності фізособи, її обсяг і можливість обмеження.
21. Часткова дієздатність фізособи.
22. Неповна дієздатність фізособи.
23.Повна дієздатність фізособи.
24. Надання фізособі повної цивільної дієздатності.
25. Обмеження цивільної дієздатності фізособи та правові наслідки такого обмеження.
26. Визнання фізособи недієздатною та правові наслідки такого визнання.
27. Визнання фізособи безвісно відсутньою та правові наслідки такого визнання.
28. Оголошення фізичної особи померлою та правові наслідки такого визнання.
29. Поняття актів цивільного стану.
30. Правовий статус фізичної особи – підприємця.
31. Цивільно-правові питання опіки.
32. Цивільно-правові питання піклування.
33. Поняття юридичної особи.
34. Зобов’язальні правовідносини: поняття, склад та види
35. Поняття та система зобов’язального права.
36. Заміна сторін у зобов’язанні.
37. Відступленя права вимоги.
38. Переведення боргу.
39. Загальні умови виконання зобов’язання.
40. Виконання зобов’язання іншою особою.
41. Виконання зобов’язання частинами.
42. Строк виконання зобов’язання.
43. Дострокове виконання зобов’язання.
44. Місце виконання зобов’язання.
45. Валюта виконання зобов’язання.
46. Черговість погашення вимог за грошовим зобов’язанням.
47. Зустрічне виконання зобов’язання.
48. Виконання альтернативного зобов’язання.
49. Множинні зобов’язання.
50. Часткове множинне зобов’язання.
51. Солідарне множинне зобов’язання.
52. Принцип реального виконання зобов’язання.
53. Поняття, значення та види забезпечення виконання.
54. Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
55. Співвідношення неустойки та збитків.
56. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
57. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
58. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
59. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
60. Окремі види застав.
61. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.
62. Підстави припинення зобов’язань
63. Припинення зобов’язання виконанням.
64. Припинення зобов’язання переданням відступного
65. Припинення зобов’язань зарахуванням
66. Припинення зобов’язання за домовленністю сторін
67. Основні напрямки і форми участі держави та органів місцевого самоврядування у сфері господарювання
68. Основні засади господарської діяльності
69. Засоби держ-регулювання господ. діяльності
70. Обмеження монополізму і захист суб’єктів господарювання та споживачів від недобросовісної конкуренції
71. Підприємство
72. Некомерційна господарська діяльність
73. Загальна характеристика суб’єктів господарювання
74. Правовий статус підприємств в Україні
75. Державні та комунальні унітарні підприємства
76. Об’єднання підприємств
77. Громадянин як суб’єкт господарювання
78. Господарські товариства
79. Правовий статус акціонерних товариств
80. Підприємства колективної власності
81. Майнова основа господарювання
82. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
83. Цінні папери у сфері господарювання
84. Господарські зобов’язання
85. Правове регулювання банкрутства.
86. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
87. Особливості правового регулювання господарсько-торговвельної діяльності
88. Комерційне посередництво у сфері господарювання
89. Правове регулювання перевезення вантажів
90. Правове регулювання інвестиційної діяльності
91. Правове регулювання інноваційної діяльності
92. Правове регулювання біржової діяльності
93. Зовнішьоекономічна діяльність
94. Правове регулювання іноземних інвестицій
95. Спеціальні (вільні) економічні зони.
96. Концесійна діяльність
97. Засоби державного регулювання підприємницької діяльності
98. Обмеження монополізму і захист суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від недобросовісної конкуренції
99. Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderШпаргалка до державного іспиту по цивільному праву

релевантные научные источники:
 • Цивільний процес України: академічний курс
  Фурса С.Я. та інші | [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С.Я. : КНТ. 2009. - 848 с | Учебник | 2009 | Украина | docx | 0.84 Мб
  У підручнику даються теоретичні основи цивільного процесу України. Оскільки джерелом науки е судова практика, тому з метою кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу запропоновано велику
 • Історія держави та права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Питання Формування державності у східних слов'ян. Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Відповіді до іспиту з Історії політичних та правових вчень
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.11 Мб
  Список питань Формування державності у східних слов'ян Суспільний лад Київської Русі. Державний лад Київської Русі. Джерела права Київської Русі та їх характеристика. Походження, основні редакції та
 • Шпаргалка по сравнительной адвокатуре
  | Шпаргалка | 2016 | Россия | docx | 0.15 Мб
  1) ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА КУРСУ, ПОРІВНЯЛЬНА АДВОКАТУРА 2) ЗАРОДЖЕННЯ АДВОКАТУРИ У СВІТІ 3) АДВОКАТУРА У СЕРЕДНІ ВІКИ 4) АДВОКАТУРА У НОВИЙ ЧАС 5) АДВОКАТУРА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ 6) УКРАЇНСЬКА
 • Нотаріат України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.14 Мб
  1.Поняття та задачі нотаріату.Основні принципи його організації та діяльності. 2.Закони та інші нормативно-правові акти,які регулюють діяльність нотаріату в України.Закон України «Про нотаріат».

Другие источники по дисциплине Гражданское право:

 1. Правовой статус медиаторов
  Казаков А.С | | Курсовая работа | 2019 | Россия | | 0.08 Мб
 2. Гражданско-правовое регулирование расчетных операций с использованием банковских карт
  Клочихин Вячеслав Анатольевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.4 Мб
 3. Договорное регулирование предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных объектов
  Севостьянов Вадим Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2019 | Диссертация | 2019 | Россия | docx/pdf | 1.78 Мб
 4. Гражданское право России. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.21 Мб
 5. Ответы к экзамену по гражданскому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.14 Мб
 6. Ответы по Гражданскому праву РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.29 Мб
 7. Ответы к государственному экзамену по дисциплине Гражданское право РФ
  | Ответы к госэкзамену | 2018 | Россия | docx | 0.3 Мб
 8. Гражданское право РФ. Ответы на вопросы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.26 Мб
 9. Гражданское право РФ. Общая и особенная части. Ответы к экзамену
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.88 Мб
 10. Ответы на контрольные вопросы для сдачи зачетов и экзаменов по Гражданскому праву РФ (Общая часть)
  | Ответы к зачету/экзамену | 2018 | Россия | docx | 0.34 Мб
 11. Материально-правовой и коллизионный аспекты критерия предвидимости в праве России и зарубежных стран
  Абросимова Екатерина Андреевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.69 Мб
 12. Субъективное право подрядчика на удержание результата строительных работ
  Гумбатова Юлия Николаевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва —2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.07 Мб
 13. Гражданско-правовой статус участников государственно-частного партнерства
  Казаков Алексей Олегович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.52 Мб
 14. Электронные денежные средства как объект гражданского правоотношения
  Хрусталева Анна Валерьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.06 Мб
 15. Участие Российской Федерации в хозяйственных обществах: гражданско-правовой аспект
  Ламбаев Жаргал Тумунович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 3.02 Мб
 16. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву
  Цыбизова Наталья Алексеевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва-2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.16 Мб
 17. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних пациентов в Российской Федерации
  Хамитова Гульнара Муллануровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань-2018 | Диссертация | 2018 | Россия | doc | 0.28 Мб
 18. Гражданско-правовые средства превентивной охраны прав потребителей электрической энергии
  Валеева Айгуль Владимировна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx | 0.35 Мб
 19. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из договора поставки для органов внутренних дел Российской Федерации
  Федина Любовь Михайловна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Грозный - 2018 | Диссертация | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.56 Мб
 20. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии и США: сравнительно-правовое исследование
  Халин Роман Васильевич | Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Курск - 2018 | Диссертация | 2018 | Сравнительное | docx/pdf | 1.2 Мб
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Банковское право - Безопасность в чрезвычайных ситуациях - Вещное право - Гендерные отношения - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Защита прав потребителей - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Информационные технологии в деятельнсти юриста - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Методология права - Муниципальное право - Мусульманское (исламское) право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Образовательное право - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право социального обеспечения - Право ценных бумаг - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Природоресурсное право - Прокурорский надзор - Профессиональная деятельность - Профессиональная этика - Римское право - Семейное право - Сравнительное правоведение - Страховое право - Судебная система - Судебная экспертиза - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Частное право - Экологическое право - Экономическое право - Ювенальное право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая техника - Юридические лица -