Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Державний фінансовий контроль України

Державний фінансовий контроль України

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

6. Організаційні форми в Україні.
7. Відхилення та їх суттевість, причини і дії у вик-х виявлення.
8. Класифікація та характеристика видів К.
10. Державний контроль в Україні його характеристика.
11.Аудиторський висновок. Методика складання акта аудиторського контролю
13. Ревізії ФГД, їх суть, завдання, клас-я.
14. Акт комплексної ревізії та методика складання. Прийняття рішень за результатами ревізії.
16. Контроль в електронних системах обробки даних.
17. Історична необхідність виникнення аудиту, його значення та основні етапи розвитку.
18 Інформаційне забезпечення фінансово-господарськогоконтролю. Підготовка інформаційного забезпечення.
19. Економічна інформація, її класифікація та структурні одиниці
21. Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Професійні організації аудиторів в Україні та їх функції.
22.Організація та планування ревізії
23. Класифікація та хар-ка видів аудиту в м/н практиці та в Україні
24. Внутрішній контроль в системі управління його значення, мета, завдання, якісні характеристики.
25. Контрольні процедури, їх поняття класифікація, взаємозв’язок з методичними прийомами.
26. Основні елементи внутрішнього контролю та їх оцінка.
27. Поняття контрольного процесу, хар-ка його стадій.
28. Трактування предмету контроль, господарський факт, як предмет контролю та хар-ки системи обліку його віддання.
31. Документальні методичні прийоми включають:
32. Об’єкти контролю, їх класиф-я, хар-ка та параметриз-я.
34. Метод і мет-ка контролю. Заг-на хар-ка заг-наукових і спец мет-ів.
35. Державна контрольна служба в Україні.

Шпаргалка | | Украина | docx | 0.07 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderДержавний фінансовий контроль України

релевантные научные источники:
 • Відповіді до іспиту Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.42 Мб
  ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 1. Зміст, методи і форми здійснення фінансової діяльності держави 2. Кошторисно-бюджетне фінансування ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 3. Система фінансового права України 4.
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки. 3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. 4. Методи
 • Бюджетна система України. Курс лекцій
  | Лекция | | Украина | docx/pdf | 1.36 Мб
  РОЗДІЛ І СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 1.1. Історичні умови започаткування казначейства 1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні 1.3.
 • Государственный финансовый контроль Украины (на русском языке)
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.03 Мб
  1. Які завдання ДКРС. 5. Назвіть права Служби безпеки України при участі у заходах з державного фінансового контролю. 9. Якими нормативно-правовими актами керуються перевіряючі при проведенні
 • Контроль та ревізія
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.2 Мб
  1 Контроль, як функція соціального управління. Мета і завдання економічного контролю в умовах ринкових відносин. 2 Економічна сутність предмету і методу контролю, його об’єкти. 3 Економічний контроль
 • Управління державним боргом
  О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, Л.I. Губанова, В.В. Руденко | Навч. посібник / О.О. Прутська, Ж.В. Гарбар, О.А. Сьомченков, JI.I. Губанова, В.В. Руденко; за заг. ред. О.О. Прутської. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. - 217с. | Учебное пособие | 2009 | Украина | docx | 0.99 Мб
  Зміст Передмова 5 Розділ 1. Сутність, класифікація та система управління державним боргом 8 1.1. Сутність і класифікація державного боргу 8 1.2. Сутність і складові системи управління державним
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи. 2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн. 3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи. 4.Територіальні

Другие источники по дисциплине Государственный финансовый контроль:

 1. Государственный финансовый контроль РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.07 Мб
 2. Государственный финансовый контроль Украины (на русском языке)
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.03 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -