Авторизация
Авторизируйтесь
X
 • Логин*
 • Пароль *
или зарегистрируйтесь
Регистрация
X
 • Логин
  (3-15 символов)*
 • Пароль
  (6-15 символов)
  *
 • Подтвердите пароль *
Сообщение администратору
X
 <<
>>

Відповіді з Податків та оподаткування

Відповіді з Податків та оподаткування

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderСодержание

1. Поняття та функції податків.
2. Характеристика основих елементів оподаткування.
3. Класифікація податків.
4. Види прямого оподаткування.
5. Заг хар-ка прямих податків, їх переваги і недоліки.
6. Види непрямих податків.
7. Загальна хар-ка непрямих податків, їх переваги і недоліки, роль у формуванні доходів бюджету.
8. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
9. Податкова політика (ПП) та її вплив на макроекономічні(МА) показники
10.Податкова політика(ПП) та її вплив на мікроекономічні показники
11. Податкова політика та інфляція.
12. Методи формування доходів держави та їх загальна характеристика.
13. Характеристика основних принципів оподаткування.
14. Склад і структура доходів бюджету України.
15. Органи державної податкової служби України та їх завдання.
16. Функції Державної податкової адміністрації України.
17. Функції середнього та базового рівня Державної податкової служби.
18. Права органів Державної податкової служби.
19. Фінансові санкції, які накладаються органами податкової служби.
20. Адміністративні санкції, які накладаються органами податкової служби.
21. Обов"язки та відповідальність посадових осіб податкових органів.
22. Податкова міліція.
23. Облік юр осіб в органах держ податкової служби України.
24. Особл-ті держ реєстрації фіз осіб - платників податків в органах держ податк служби У.
25. Облік податків і неподат платежів в органах ДПС України.
26. Податок на додану вартість в системі непрямого оподат-ня
27. Платники і ставки по ПДВ.
28. Порядок визн-я суми ПДВ. Хар-ка ПЗ та ПК.
29. Об"єкт оподаткування податку на додану вартість.
30. База оподаткування податку на додану вартість.
31. Звільнення від оподаткування ПДВ.
32. Нульова ставка по ПДВ.
33. Порядок визначення дати виникнення податкового зобов"язання та права платника на податковий кредит по податку на додану вартість.
34. Порядок обігу і погашення простих векселів по податку на додану вартість.
35. Порядок бюджетного відшкодування по податку на додану вартість.
36. Акцизний збір в системі непрямого оподаткування
37. Платники та об"єкт оподаткування акцизного збору.
38. Порядок визначення суми акцизного збору.
39. Пільги і строки сплати АЗ.
40. Особливості оподат-ня АЗ алког напоїв та тютюн виробів.
41. Мито в системі непрямого опод-ня
42. Мито: заг хар-ка, види мита
43. Мито: платники, об"єкт опод-ня, ставки, пільги і порядок сплати.
44. Поняття митної вартості (МВ) та порядок її визначення
71. Порядок сплати фіксованого податку громадянами, що займаються ПД без створення юридичної особи.
72. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
73. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
74. Платежі за користування надрами.
75. Рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні.
76. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
77. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету.
78. Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку.
79. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.
80. Державне мито.
81. Податок на промисел.
82. Податок з власників транспортних засобів.
83. Загальна характеристика місцевих податків і зборів.
84. Фіксований сільськогосподарський податок: загальна характеристика, платники та податки, які не сплачуються платниками фіксованого сільськогосподарського податку
85. Фіксований сільськогосподарський податок: об"єкт оподаткування, ставки та порядок сплати.
86. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого під-ва: особливості у нарахуванні та сплаті для фіз осіб.
87. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого під-ва: Особливості у нарахуванні та сплаті для юрид. осіб.
88. Плата за землю: платники, об’єкт оподаткування і ставки.
89. Плата за землю: пільги і порядок сплати.
90. Склад і структура неподаткових доходів бюджету
91. Збір на обов”язкове державне пенсійне страхування.
92.Внески на обов”язкове соціальне страхування у зв”язку з втратою працездатності.
93. Внески на обов"язкове соціальне страхування від нещасних випадків
94. Внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
67. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням та операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком на доходи фізичних осіб
68. Особливості оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав податком на доходи фізичних осіб
45. Податок на прибуток підприємств в системі прямого оподаткування
46. Платники, об"єкт оподаткування і ставки по податку на прибуток підприємств.
47. Порядок визначення скоригованого валового доходу по податку ва прибуток підприємств.
48. Витрати платників податку на прибуток підприємств, що включаються і що не включаються до валових витрат.
49. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку на прибуток підприємств.
50. Порядок визначення дати збільшення валового доходу і валових витрат по податку на прибуток підприємств.
51. Пільги та строки сплати по податку на прибуток підприємств.
52. Особливості оподаткування страхової діяльності та бартерних операцій податком на прибуток підприємств.
53. Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом податком на прибуток підприємств.
54. Особливості оподаткування неприбуткових організацій податком на прибуток підприємств.
55. Особливості оподаткування неризидентів податком на прибуток підприємств.
56. Особливості оподаткування дивідендів та грального бізнесу податком на прибуток підприємств.
57. Порядок визначення амортизаційних відрахувань для цілей оподаткування.
58. Податок на доходи фізичних осіб в системі прямого оподаткування
59. Платники, ставки і об”єкт оподаткування по податку на доходи фізичних осіб
60. Доходи, які включаються та не включаються до складу загального оподатковуваногодоходу по податку на доходи фізичних осіб
61. Податковий кредит по податку на доходи фізичних осіб
62. Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб
63. Особливості оподаткування орендних операцій, процентів, дивідендів, виграшів та призів податком на доходи фізичних осіб.
64. Особливості оподаткування інвестиційного прибутку та благодійної допомоги податком на доходи фізичних осіб
65. Особливості оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування податком на доходи фізичних осіб
66. Особливості оподаткування іноземних доходів у резидента та доходів нерезидентів податком на доходи фізичних осіб
69. Пільги по податку на доходи фізичних осіб
70. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів від підприємницької діяльності
101. Порядок погашення зобов’язань платника перед бюджетом
97. Ухилення від податків: поняття, чинники, методи.
98. Податкова оптимізація в рамках вітчизняного і міжнародного співробітництва. Проблеми подвійного оподаткування міжн бізнесу.
99. Перекладання непрямих податків.
100. Напрямки та способи перекладання прямих податків.
96. Екон теорії в податковій сфері.
95. Платежі до фонду соц захисту інвалідів.

Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.13 Мб

Для доступа к источнику авторизируйтесь или зарегистрируйтесь.

Внимание! Все источники запакованы в zip архивы! Для распаковки на android-устройствах Вы можете воспользоваться одним из сторонних приложений, например Total CommanderВідповіді з Податків та оподаткування

релевантные научные источники:
 • Шпаргалка з Податків та оподаткування
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб
  1.Сутність та функції податків. 2. Елементи оподаткування. 3. Класифікація податків 4.Характеристика прямих податків. 5.Характеристика непрямих податків. 6.Форми універсальних акцизів. 7.Податкова
 • Відповіді до іспиту з Податкового права України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.21 Мб
  Податкове право - провідний інститут в галузі фінансового права України. Порядок встановлення та набрання чинності податковим законодавством. Поняття та система податкового законодавства. Структурна
 • Податкове право України. Відповіді до іспиту
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  ПИТАННЯ 1. Податкова декларація. Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби. Визначення суми податкового та грошового зобов'язання. Строки сплати податкових
 • Шпаргалка з предмету Фінанси
  | Шпаргалка | 2016 | Украина | docx | 0.13 Мб
  4.Принципи оподаткування: класичні принципи оподаткування А.Сміта та сучасні принципи побудови податкової системи України, їх реалізація. 5.Сутність податків. Функції податків 6. Сутність податків і
 • Державне регулювання экономіки України
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.28 Мб
  1.Межа вироб.можлив-й, команд.та ринк.форми орг-ції ек-ки. 2.Вади ринк.саморегулювання. 3. Політ., соц., міжнарод., та ек. ф-ції держави. 4.Ек.ф-ції держави. 5.Сутність понять “державне втручання в
 • Фінансове право зарубіжних країн
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Зарубежные страны | docx | 0.22 Мб
  1. Поняття та підходи до визначення фінансової системи. 2.Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн. 3.Державний бюджет, як ланка фінансової системи. 4.Територіальні
 • Відповіді - Фінанси підприємства
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.47 Мб
  1. Сутність, функції та передумови ефективного функціонування фінансів підприємств. 2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси підприємства 3. Основи організації фінансів та фінансової діяльності
 • Фінансове право України
  | Ответы к зачету/экзамену | 2016 | Украина | docx | 0.09 Мб
  Поняття фінансів та фінансової діяльності держави. Методи фінансової діяльності держави. Поняття і види фінансово-правових актів. Предмет та метод фінансового права. Система та джерела фінансового
 • Державне регулювання економіки України
  | Ответы к зачету/экзамену | | Украина | docx | 0.24 Мб
  1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки. 2. Моделі та концепції державного регулювання економіки. 3. Економічні функції держави в сучасній ринковій економіці. 4. Методи

Другие источники по дисциплине Налоги и налогообложение, фискальная политика:

 1. Финансы, налоги и налогообложение. Легкий учебник
  Бондарева Н. А. | Университет «Синергия», 2018 | Учебник | 2018 | Россия | docx/pdf | 1.58 Мб
 2. Механізм справляння податку на додану вартість в Україні
  Коцур Софія Ігорівна | Курсова робота. Тернопільський національний економічний університет. Тернопіль – 2017 | Курсовая работа | 2017 | Украина | docx | 0.03 Мб
 3. Налоги и налогообложение
  Ефимова Е.Г., Поспелова Е.Б. | Автономная некоммерческая организация Международный институт "ИНФО-Рутения". -Москва, 2014. -235 с. | Учебное пособие | 2014 | Россия | pdf | 2.04 Мб
 4. Совершенствование налогообложения нефтяного сектора экономики России
  Сердюков Владимир Владимирович | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2009 | Диссертация | 2009 | Россия | docx/pdf | 6.59 Мб
 5. Совершенствование системы налогообложения российских малых нефтедобывающих компаний
  Полякова Любовь Егоровна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2007 | Диссертация | 2007 | Россия | docx/pdf | 17.82 Мб
 6. Формирование элементов эффективного налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях трансформационной экономики
  Зиновьева Наталия Геннадьевна | Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Орел - 2005 | Диссертация | 2005 | Россия | docx/pdf | 7.58 Мб
 7. Порядок проведения налоговых проверок
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.19 Мб
 8. Налоги и налогообложение - ответы на экзаменационные вопросы
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.23 Мб
 9. Налоговое законодательство зарубежных стран
  | Ответы к зачету/экзамену | | Зарубежные страны | docx | 0.08 Мб
 10. Шпаргалка з Податків та оподаткування
  | Шпаргалка | | Украина | docx | 0.19 Мб
 11. Податки та оподаткування. Задачі з рішеннями
  | Задачи с решениями | | Украина | docx | 0.03 Мб
 12. Фискальная и монетарная политика
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.07 Мб
 13. Шпаргалка по Специальному налоговому режиму
  | Шпаргалка | | Россия | docx | 0.22 Мб
 14. Специальные налоговые режимы
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.21 Мб
 15. Ответы к экзамену - налоги и налогообложение РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.81 Мб
 16. Ответы - Налоги и налогообложение РФ
  | Ответы к зачету/экзамену | | Россия | docx | 0.22 Мб
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - Банковская система - Банковские услуги и операции - Банковский менеджмент и маркетинг - Банковское дело - Биржевое дело - Бюджетная система - Валютная система, контроль и регулирование - Валютно-кредитные отношения - Государственные и муниципальные финансы - Государственный финансовый контроль - Денежно-кредитное регулирование - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Инвестиционная деятельность - Лизинг - Международные валютно-кредитные отношения - Международные финансы - Налоги и налогообложение, фискальная политика - Оценка и оценочная деятельность - Платежные системы - Рынок страховых услуг - Рынок финансовых услуг - Рынок ценных бумаг - Финансовое планирование и прогнозирование - Финансовые рынки - Финансовый менеджмент - Финансы - Финансы и кредит - Фондовые биржи - Фондовый рынок -